Odrůdové a herbicidní pokusy v kukuřici

Agropol Chem, s.r.o., organizoval v letošním roce společně s koaličními podniky vedle odrůdových pokusů též poloprovozní herbicidní pokusy v kukuřici celkem ve třech lokalitách působnosti této skupiny.

1 .Příkosická a. s. u Rokycan
2. ZD Dražice u Tábora
3. RD Králíky u Nového Bydžova

Pokusy s herbicidy

Jak je z výběru stanovišť patrné, šlo o ověření účinnosti chemických ochranných přípravků v různých klimatických a půdních podmínkách. Ve všech těchto zemědělských podnicích použili stejné varianty ošetření kukuřice herbicidy.
V každé variantě byla vytvořena zakrytím části pozemku (4 m2) neošetřená kontrola, pro porovnání účinnosti přípravků. Odpočty plevelů byly provedeny v období od 2. 7. 2001 do 4. 7. 2001, v každé variantě na náhodně vybraném místě z plochy dvakrát jeden metr čtvereční. V tabulkách jsou použity hodnoty, které jsou aritmetickým průměrem výsledků zjištěných na jednotlivých stanovištích.

Nejlépe hodnocené varianty podle oblasti založení pokusu
Příkosice – varianta číslo 4, 6 a 8
Dražice – varianta číslo 2, 5, 9 a 10
Králíky – varianta číslo 1, 2 a 8
Z uvedených výsledků vyplývá, že zkoušené přípravky mají v různých půdních podmínkách odlišnou účinnost. Vždy je však rozhodující se řídit při výběru herbicidů spektrem a stadiem plevelů ve vztahu k růstové fázi kulturní plodiny.

Příkosická a.s. – odrůdové pokusy

Poloprovozní odrůdové pokusy s kukuřicí byly založeny na pozemku „ Hrby“ č. 3220 o výměře 19,2 hektaru, v blízkosti obce Raková. Jde o oblast s nadmořskou výškou 490 – 550 m, půdní reakce je slabě kyselá (pH 5,9).
Zaseto bylo dne 3. 5. 2001, za slunečného počasí při teplotě 24 °C a rychlosti větru 4 m.s-1. Výsevek byl 15,5 kg.ha-1 (85 000 zrn.ha-1). Varianty číslo 1 a 2 byly zasety po třech řádcích, ostatní po šesti řádcích.
Intenzita hnojení byla následující: Zásobně byly aplikovány síran amonný v dávce 400 kg.ha-1 (tj. 84 kg N.ha-1), draselná sůl 50% v dávce 150 kg.ha-1 (tj. 75 kg K2O.ha-1) a chlévský hnůj (38 t.ha-1). Dále bylo hnojeno pod patu při setí hnojivem Amofos v dávce 100 kg.ha-1 (tj. 10 kg N a 50 kg P2O5.ha-1). V průběhu vegetace bylo přihnojováno kapalným hnojivem DAM 390 v dávce 100 l.ha-1 (tj. 40 kg N.ha-1).
Proti plevelům byly použity herbicidy GESAPRIM (0,55 kg.ha-1) + TROPHY (2 l.ha-1). Aplikovány byly postřikovačem BERTHROUD 3000 BOXER o záběru 24 m dne 9. 5. 2001, za oblačného počasí, při teplotě 22 °C a rychlosti větru 2 m.s-1.
Výsledky odrůdového pokusu jsou uvedeny v tabulce 3.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným firmám a hlavně pracovníkům jednotlivých zemědělských podniků za spolupráci při těchto pokusech.

Ing. František Máchal,
Ing. Jiří Královec,
Agropol Chem, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *