Ochraňte vaše porosty až do konce

Klas je generativní orgán, ve kterém se vyvíjejí zrna. Také tato část rostliny může být napadána chorobami, které mohou snížit výnos, ale především kvalitu produkce. K nejvážnějším patří fuzariózy, braničnatka plevová nebo také různé druhy saprofytických hub. V dnešní době se už jenom vzácně můžeme setkat s napadením sněťmi, protože tyto choroby přenosné osivem se díky moření podařilo výrazně potlačit.

K ochraně klasu byl společností BASF speciálně vyvinutý přípravek Osiris®. Fungicidní ošetření klasu je významné opatření, které nabývá v posledních letech na důležitosti. Důvodů, proč se zvyšuje důraz na ošetření klasu, je několik:

1) Změna průběhu počasí – pravidelně se opakují suché dubny a většina srážek se posouvá do druhé poloviny května a začátku června. Tento průběh počasí vytváří podmínky pro pozdnější nástup houbových chorob.

2) Zvýšená výměra kukuřice – následnou plodinou jsou většinou obilniny, které budou citlivější na napadení klasu.

3) Minimalizační zpracování půdy, které šetří vláhu, omezuje erozi, zrychluje zakládání porostů, snižuje spotřebu pohonných hmot, ale je také spojeno s vyšším výskytem houbových chorob v klasu.

4) Zvyšující se požadavky na kvalitu, což znamená důraz na vyšší objemovou hmotnost, obsah dusíkatých látek, a naopak na nižší obsah mykotoxinů a černí. Aplikační termín fungicidů v klase v T3 (BBCH 41 – objevení se klasu až BBCH 59 – plné vymetání klasu) je důležitý pro přírůstek výnosu. Škodlivost klasových chorob v daných termínech snižuje výnos až o 30 %. Podle Ing. Jany Chrpové, CSc., z VÚRV bylo zjištěno, že pro dosažení vysokého stupně nákazy a kontaminace zrna mykotoxinem DON je rozhodující především období deseti dnů před kvetením.

Druhým termínem je T4 (BBCH 61 – začátek kvetení, až BBCH 65 – plné kvetení). Tento termín aplikace výrazně ovlivňuje kvalitu produkce. Přírůstek výnosu je většinou do 10 %. Termín T4 by měl být součástí systému fungicidního ošetření po předešlé aplikaci fungicidu proti listovým chorobám.

Mezi nejškodlivější listové a klasové choroby pšenice v této době patří braničnatka pšeničná a plevová, rzi a listové fuzariózy. Porosty ječmene jsou napadány rynchosporiovou a hnědou skvrnitostí. Mezi další choroby ječmene patří rez ječná a ramuláriová skvrnitost.

Důvody pro aplikaci Osiris

V termínu T3 a T4 jsou důvody pro ošetření přípravkem Osiris následující:

1) Účinné látky metconazole i epoxiconazole vykazují účinnost na klasové fuzariózy a černě, což znamená snížení mykotoxinů.

2) Osiris neprodlužuje vegetaci snižováním tvorby etylenu při aplikaci proti klasovým chorobám.

3) Osiris maximalizuje výnos a zajišťuje nejvyšší kvalitu zrna zvýšením HTZ a obsahu dusíkatých látek.

4) Přípravek Osiris obsahuje speciální formulaci, která umožňuje mimořádnou přilnavost, vynikající pokryvnost a rychlou adsorpci.

5) Osiris vykazuje špičkovou protektivní a kurativní účinnost na rez plevovou.

Osiris je vhodné řešení v systému jednoho ošetření, pokud se tlak houbových chorob začne projevovat až v době metání. Doporučená dávka u všech obilnin je 1,75 l/ha. V případě silného infekčního tlaku fuzarióz (deštivé počasí v období kvetení, citlivá odrůda, minimalizační založení porostů, kukuřice jako předplodina) je vhodné dávku Osiris zvýšit na 2 l/ha.

Při ranějším výskytu houbových chorob doporučujeme systém dvou ošetření. Systém dvojího ošetření je vždy jistější než systém jednoho ošetření, a to z hlediska výnosu i kvality produkce. Při intenzivním pěstování obilnin a při normálním vývoji počasí by měl být systém dvojího ošetření standardním opatřením. V tomto případě je možné snížit dávku na 1,5 l/ha. Aplikace Osiris je nutné udělat nejpozději 25 dní po aplikaci jedním z připravků Tocata® Super, Tango® Super, Opera® Top nebo Adexar ® Plus, což znemožní rozvinout infekci houbových chorob.

I letos vám společnost BASF nabízí za nákup špičkového fungicidu Osiris velice zajímavé bonusy. Více informací naleznete na našich internetových stránkách. ❊

BASF spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *