Ochraně rostlin se jenom z knih nenaučíte

Jasný rozdíl v zaplevelení neošetřené kontroly a ostatního porostu cukrovky a kukuřice, mandelinka na bramborách, jejichž hlízy nebyly při sázení ošetřeny mořidlem s isekticidní složkou Prestige a porost přípravkem Calypso, rozdíl mezi mákem z mořeného a nemořeného osiva – to vše poznal i laik. Průměrně zkušený pěstitel navíc po rozhrnutí porostu obilnin zjistil, jaké je napadení houbovými chorobami, a podle zrajících šešulí ozimé řepky si představil, jak to může vypadat s jejím výnosem. Minimálně toto bylo k vidění na letošním polním dni firmy Bayer CropScience v Libčanech u Hradce Králové.

Porosty všech prezentovaných plodin – ozimé řepky a ozimé pšenice, cukrovky, brambor, kukuřice, jarního ječmene, hrachu i máku – vypadaly velmi dobře. Pouze část ozimého ječmene musela být po zimě nahrazena jarní pšenicí. Škody, které letošní zima napáchala na Hradecku, ale byly mnohem menší než v jiných oblastech.

Do řepky již na podzim

Dvě odrůdy (Capitol a Artus) a dva různé výsevky, s nimiž souvisí počet rostlin na ploše (v poslední době hodně diskutované téma) – to byly dvě základní varianty pokusu s ozimou řepkou. V ochraně rostlin byla pozornost soustředěna na výsledek ošetření fungicidy. Na samém začátku stojí moření osiva. Základem bylo použití insekticidního mořidla Chinook s výbornou účinností proti škůdcům vzcházejících rostlin.Mořidlo Vitavax zajistilo fungicidní ochranu osiva.
Podzimní ošetření řepky fungicidem s morforegulačním účinkem Horizon působilo nejen proti houbovým chorobám, ale mělo kladný vliv i na přezimování rostlin.
Novinka, kterou Bayer do ozimé řepky připravuje a v současné době ještě není na trhu, byla uvedena pod kódovým označením. Její účinnost je vynikající na hlízenku i na fómu, ale nepůsobí morforegulačně. Proto byla na podzim ve fázi pátého listu řepky uplatněna kombinace s účinnou látkou tebuconazole nebo s přípravkem na bázi CCC.
Proti šešulovým škůdcům byly porosty ošetřeny nově povoleným insekticidem Calypso s velmi dobrou účinností proti bejlomorce kapustové a krytonoscům.

Ozimá pšenice téměř bez chorob

Porosty ozimé pšenice byly založeny v optimálním termínu s průměrným výsevkem vhodným pro celé spektrum odrůd. Pšenice dobře přezimovala, i když na začátku jara to příliš příznivě nevypadalo.
Zatímco v neošetřené variantě byly choroby jasně patrné, vyskytovaly se především rez travní, klasové choroby, ale i padlí, fungicidy dobře zabraly. Jak řekl Ing. Petr Ort, náš průvodce po pokusných parcelách, standardním ošetřením obilnin proti houbovým chorobám, které firma Bayer doporučuje, je aplikace přípravku Falcon. Je to širokospektrální plastický fungicid obsahující tři účinné látky. Působí proti většině listových i klasových chorob obilnin, proti padlí i tehdy, když už je napadení dobře viditelné. Při menším tlaku houbových chorob, jako byl například letos, je v úsporné variantě pěstování dokonce možný pouze jeden postřik nejlépe ve fázi praporcového listu. Taková volba je ale mezním řešením. Pro jistotu vysokého výnosu a kvalitní produkci jsou vhodnější ošetření dvě.
Přestože je Falcon vynikající přípravek, připravuje Bayer ve fungicidní ochraně obilnin novinky. Pravděpodobně již do příští sezóny zasáhne dvousložkový fungicid Sféra obsahující strobilurin a azol. Jeho účinnost je velmi dobrá. Registrace přípravku Folicur BT končí, lze jej nahradit kombinací Horizon a Bayfidan. Během dvou, tří let bude možné používat fungicidy Fandango, Proline a Prosaro, které jsou zatím ve zkouškách.

Ochrana máku začíná mořením

Hranice mezi porostem máku pěstovaným z osiva mořeného přípravkem Chinook a z osiva nemořeného byla patrná na první pohled. Na jedné straně hodně mezer a slabší rostliny, na straně druhé stav o mnoho příznivější. „Pokud je osivo namořeno, funguje nejenom samotná ochrana proti krytonosci, ale rostliny jsou vitálnější, a tak lépe odolávají stresům, kterým je mák po vzejití vystaven,“ říká ing. Ort. „Ochrana proti plevelům je nutná. Základní ošetření bylo provedeno přípravkem Merlin. Proti pozdnímu zaplevelení byl použit postemergentně přípravek Starane.“

Tvrdě a přesto lehce proti mandelince

Kalamitní výskyt mandelinky bramborové v letošním roce snad ve všech oblastech některé pěstitele poněkud zaskočil. Firma Bayer má řešení. Preventivním opatřením je moření hlíz přípravkem Prestige, v němž je kombinace fungicidní a insekticidní účinné látky. I když je určen především do porostů sadbových brambor proti mšicím, významným přenašečům virů, působí i proti mandelince a samozřejmě proti kořenomorce brambor.
Tam, kde mořidlo použito nebylo, nastoupí insekticid Calypso. Již v dávce 0,1 litru na hektar likviduje spolehlivě brouky i larvy mandelinky. Většinou stačí pouze jedno ošetření. Výhodami tohoto přípravku jsou výborná účinnost i při vysokých letních teplotách, kdy pyrethroidy nezabírají, a možnost tank-mixu s fungicidy proti plísni bramborové.

Bez herbicidů to v cukrovce nejde

Žádného pěstitele cukrovky asi nenapadne, že by tuto plodinu mohl pěstovat bez herbicidů. Také na prezentační parcele v Libčanech museli zasahovat proti plevelům v cukrovce na jaře několikrát. V kombinaci s jinými přípravky (Goltix, Safari, Venzar a Pyradex) byl hlavním herbicidem nově registrovaný Betanal Expert. Ošetřený porost byl opravdu bez plevelů. Co by se stalo, kdyby zásah proti plevelům neprovedli, bylo vidět na místě, které při postřiku zakryli plachtou. Cukrovku byste na něm vůbec nenašli. Ochraně proti plevelům předcházelo moření přípravkem Gaucho.

Zda byly letošní polní dny v Libčanech skutečně přínosem, musí posoudit sami účastníci. Ohlasy, které jsme zaznamenali my, byly pozitivní. Firma Bayer CropScience je sice hlavním pořadatelem akce, ale ne jediným. Spolupracujícím firmám poděkoval již při oficiálním zahájení polních dnů dr. Jerzy Próchnicki, vedoucí Bayer CropScience v České republice. Jsou to především Zemědělské družstvo Libčany, které se o porosty stará po celý rok a na další polní dny v roce 2004 musí myslet již nyní, a také dodavatelé osiv (Oseva UNI Choceň a VP Agro) i postřikovačů (firma Hardi). Jak dále dr. Próchnicki uvedl, cílem polních dnů v příštích letech bude nabídnout péči o plodiny v celém technologickém komplexu, nejenom prezentovat výsledky ochrany rostlin. Zřejmě tedy je, na co se těšit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *