Ochrana rostlin – součást pěstitelské technologie

Na podzim roku 1998 založila firma BASF spol. s r.o. v katastru akciové společnosti ZS Pobečví v Rokytnici u Přerova demonstrační pokus. Na pozemku je dodržován šestihonný osevní postup a hospodaření je přizpůsobeno podmínkám úrodné Hané. Cílem je každoročně předvádět při polních dnech působení přípravků na ochranu rostlin v kontextu pěstitelské intenzity a ve vazbě na odrůdy, tedy tak, jak tomu bývá (nebo by mělo být) ve skutečném zemědělském provozu.

Co se u ozimé pšenice vyplatí

Nejzávažnějším okruhem problémů u obilnin je zvládnutí houbových chorob. V současné době už zřejmě nikdo nepochybuje o nutnosti používat v obilninách fungicidy. Otázkou ale je, kdy a kolikrát ošetřovat a které přípravky zvolit, aby byla ochrana účinná a vyplatila se. Jednoznačnou odpověď dát nelze, ale procházka po demonstračních parcelkách s fundovaným výkladem a s možností porovnat letošní stav porostů s výsledky předchozího roku mnohé napověděla.
Ozimá pšenice (v osevním postupu po hrachu nebo ozimé řepce) je v Rokytnici pěstována na dvou intenzitách hnojení dusíkem – celková jarní dávka 113 a 195 kg dusíku na 1 ha. Loni toto hnojení sice částečně ovlivnilo výnos, ale hlavním přínosem bylo výrazné zlepšení potravinářské kvality při vyšší hladině hnojení dusíkem. Pozitivně se to projevilo při zpeněžení produkce. V názorné grafické podobě mohli návštěvníci polních dnů vidět i výsledky vlivu ošetření fungicidy. Vítězem mezi jednotlivými variantami byla kombinace Duett + Juwel. Průměrné zvýšení výnosu bylo přes 20 % proti neošetřené kontrole.
Každý rok je ale jiný, počasí poručit neumíme, je třeba se mu přizpůsobit, porosty pečlivě sledovat, včas zachytit nástup chorob a v pravou dobu použít ten nejvhodnější přípravek. Letos se houbové choroby objevily na obilninách dříve než loni, protože jaro nebylo tak suché. Určitě se proto podle slov Ing. Michala Rudolfa, který nás při polních dnech provázel, vyplatila dvě fungicidní ošetření ozimé pšenice. Rozdíl mezi porosty, ošetřenými jednou nebo dvakrát, byl patrný.
Pěstitel by také měl dobře znát vlastnosti odrůd, jejich náchylnost či rezistenci vůči jednotlivým chorobám. Proto firma BASF ve stacionárních i poloprovozních pokusech hodnotí fungicidní ošetření ve vazbě na odrůdy. Každá odrůda je jinak napadána houbovými chorobami a jinak reaguje na ošetření. Ekonomika zásahu potom není pouze záležitostí jeho ceny. Ošetření se nejvíc vyplatí u odrůd s velmi dobrou potravinářskou kvalitou (A a E), i když jsou mnohdy k napadení chorobami náchylnější. Výnosové odrůdy (kvalita C) nereagují na fungicidy tak výrazně, jsou ale většinou proti chorobám odolnější a termín ošetření je u nich širší.
Při polních dnech v Rokytnici bylo letos možné porovnat osm odrůd ozimé pšenice. Uvedu jen několik příkladů. Nejodolnější se jevila odrůda Semper (kvalita C), chorobami nebyla téměř napadena ani neošetřená kontrola. Contra (kvalita C) byla odolnější proti braničnatkám a rzem, ale mohli jste na ní vidět více padlí, odrůda Banket (kvalita A), která je letos v pokusech poprvé, bude pravděpodobně náchylnější ke rzem. Vysoce kvalitní Sulamit (E) je odrůda vhodná do intenzivních podmínek. Fungicidní ochranu dokáže velmi dobře zhodnotit. Loni po ošetření Tangem Super byl přírůstek výnosu 19 % a na vyšší hladině hnojení dusíkem ve variantě, kde byla použita kombinace fungicidů Duett a Juwel, bylo zvýšení výnosu neuvěřitelných 51 %.

Jarní ječmen reaguje kvalitou

Výběr odrůd jarního ječmene, předvedených v Rokytnici – Nordus, Madeira, Akcent, Amulet, Kompakt, Olbram, Jersey a Tolar, se řídil požadavky sladařů. Předplodinou byla cukrovka, hnojení běžné, stejně jako ochrana proti plevelům – nejprve kombinace Solar a Duplosan DP a ve druhé aplikaci proti pcháči U 46 M Fluid. Regulátory růstu použity nebyly. Hlavní pozornost byla soustředěna na fungicidní ošetření. Napadení jarního ječmene houbovými chorobami totiž nejenom snižuje výnos, ale hlavně poškozuje prostřednictvím toxinů vylučovaných houbami sladovnickou kvalitu a následně až kvalitu piva (způsobuje tzv. přepěňování).
Zatím bylo možné vidět působení pouze jedné aplikace fungicidů. V několika různých variantách byly použity Tango Super, Juwel, Caramba a Duett. Víc se jich do konání polních dnů vzhledem ke vývojové fázi ječmene a stavu napadení chorobami nestihlo. Loňské ošetření fungicidy jedenkrát nebo dvakrát nemělo podstatný vliv na výnos, ale jasný byl vliv na snížení zaplísnění (výskyt fuzarióz) a zlepšení sladovnické jakosti. Také po letošní sklizni budou provedeny kvalitativní rozbory.

Slibný výnos ozimé řepky

Ozimá řepka, stejně jako ozimá pšenice, byla vedena ve dvou intenzitách hnojení dusíkem – 126 a 182 kg na 1 ha. Všechny porosty byly ve velmi dobrém stavu, rozdíly mezi jednotlivými variantami nebyly na první pohled příliš patrné.
Proti dvouděložným plevelům byl na podzim aplikován Butisan Star a proti výdrolu předplodiny pšenice Focus Ultra. Ošetření proti houbovým chorobám kombinované s morforegulátorem mělo několik variant – na podzim morforegulátor Cycocel a na jaře přípravek Caramba, fungicid s morforegulačním účinkem, na podzim i na jaře Caramba. V květnu byl potom na celou plochu aplikován Konker. Proti krytonoscům, blýskáčkům a šešulovým škůdcům použili ve třech termínech insekticid Vaztak.
Regionální zástupce firmy BASF Ing. Ivo Kulhánek upozornil pěstitele na rozdíly mezi nehybridními a hybridními odrůdami řepky. Hybridy mají bujnější růst, a proto je nutné podzimní dávku Caramby poněkud zvýšit (až na 1 l na 1 ha). Dále je varoval před mícháním tohoto přípravku s kapalným hnojivem DAM 390.

Novinky pro kukuřici a jiné plodiny

Letos poprvé nahradila v osevním postupu cukrovku kukuřice. Prezentace byla soustředěna na působení nové herbicidní kombinace, kterou firma BASF chystá pro příští rok. Jde o preemergentní aplikaci herbicidů Frontier 900 a Stomp 330 E. Účinnost je velmi dobrá a cena ošetření bude, jak slibují zástupci firmy, porovnatelná s variantami používanými nyní.
Z dalších novinek stojí za zmínku registrace známého fungicidu Duett do cukrovky proti cerkospoře. Donedávna se fungicidy proti této chorobě nepoužívali. Zvláště na Moravě je ale v posledních letech ošetření stále aktuálnější, protože se choroba velmi rozšířila a ztráty, které způsobuje, nejsou rozhodně zanedbatelné.
Na doplnění, vlastně spíše pro připomínku, jaké plodiny je možné i u nás pěstovat, byla na polních dnech k vidění sója. Její ochrana zatím vyřešena není. Účinné a zároveň tolerantní systémy jsou ve zkouškách, žádné přípravky nejsou registrovány.

Myslím, že nikdo z těch, kteří se letos přijeli podívat do Rokytnice u Přerova, nebyl zklamán. Spokojeni pravděpodobně byli i návštěvníci druhého předváděcího polního dne firmy BASF v Kněževsi u Prahy, i když těm tentokrát příliš nepřálo počasí. Nevadí, alespoň se trochu ochladili před nadcházejícím létem.

Ing.Dušana Hofmanová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *