Očekáváme nadprůměrný rok, říká pěstitel řepky z jihu Čech

„Pokud porosty nepoškodí kroupy, mohl by pro nás být letošní rok nadprůměrný,“ tvrdí Jaroslav Chňoupek ze zemědělského podniku Lučina, s. r. o., z Dolních Němčic na Jindřichohradecku. V letošním roce slýcháme optimistické odhady výsledků rostlinné výroby jen velmi zřídka a proto jsme se zdejším agronomem hovořili především o tom, jaká opatření pomohla porostům zvládnout letošní problematickou zimu a jaro.

Společnost Lučina, s. r. o., jež navázala na činnost ZD Dolní Němčice, obhospodařuje asi 1500 hektarů zemědělské půdy v okolí města Dačice. Pěstují zde nejen tradiční polní plodiny, ozimou pšenici, ozimou řepku, jarní a ozimý ječmen, krmné plodiny pro vlastní živočišnou výrobu, ale také některé speciality. Asi na 100 hektarech zde totiž zaseli potravinářské žito, včetně hybridních odrůd, množí zde osivo luskovin, trav (psineček a bojínek), řepky i obilnin.

Ze začátečníků specialisté
Ačkoliv v Lučině s již zmíněnou řepkou začali až v roce 1995, dnes jí pěstují na 154 hektarech a při její agrotechnice využívají nejnovějších poznatků. Agronom Jaroslav Chňoupek, jeden z vedoucích pracovníků firmy, však přiznává, že nejvyššího výnosu řepky zde dosáhli již v prvním roce, kdy s řepkou začínali. Vysvětlení je prosté, plodinu neznali, chyběly jim zkušenosti a tak se jí skutečně důsledně věnovali. Ani další roky však nebyly špatné a výnos se pohyboval mezi 2,5 – 3 t z hektaru. Podobný a možná i nadprůměrný výnos řepky očekává agronom i letos. Porosty podle něj vypadají velmi slibně. Obavy však má z možného krupobití, které zde velké škody na řepce způsobilo již v minulém roce.

Soubor správných opatření
Přestože většina pěstitelů řepky a dalších ozimů hovoří o katastrofálním stavu porostů po zimě, v Dolních Němčicích většina ploch v zimě obstála a z původní výměry řepky zde bylo zaoráno asi jen 20 hektarů. K dobrému stavu porostů jistě napomohlo několik faktorů. Je skutečností, že průběh zimy na jihu Čech se výrazně odlišoval například od průběhu zimy na střední Moravě. Jaroslav Chňoupek přikládá význam také časnému setí, řepku zde seli 18. srpna. Menší část řepky, což jsou množitelské porosty, seli až 28. srpna a rozdíl je jednoznačně patrný. Ačkoliv zdejší agronom vsadil na jedinou odrůdu – Capitol, kterou vysel až na výjimku množení na celou výměru, jeho volba se mu podle jeho slov vyplatila. „Odrůdu Capitol dobře znám, v podniku jí i množíme a vím, že zde vždy vychází nejlépe,“ vysvětlil důvody poměrně riskantního rozhodnutí Jaroslav Chňoupek.

Moření se vyplatilo
Dalším opatřením, jež podle agronoma a také podle Ing. Moroslava Hemerky ze společnosti Syngenta, se kterým společně jsme němčický podnik navštívili, bylo namoření řepky. Osivo pro celou běžnou plochu bylo ošetřeno mořidlem Cruiser OSR. V Němčicích mořili řepku i v předchozích sezónách, agronom však hledal lepší řešení. Tím bylo zmíněné mořidlo, které, jak jsme již v Zemědělci informovali, obsahuje insekticidní, tak dvě fungicidní účinné látky. Přestože se loni Cruiser teprve zaváděl na český trh a byl povolený tzv. na výjimku, osivářská firma Družina Dačice, s. r. o., vyhověla přání němčických pěstitelů a osivo dle přání namořila. Ačkoliv má tedy agronom zatím pouze jednoletou zkušenost s mořidlem Cruiser, svého rozhodnutí investovat do kvalitního a tudíž i dražšího přípravku nelituje. Za dobrým zdravotní stav porostů po zimě, především za zdravými kořeny, vidí právě použití mořidla. Jak k tomu dodává ing. Hemerka, snad v žádné jiné sezóně není rozdíl mezi namořenými a nenamořenými řepkami tak vizuálně patrný jako letos.
Nutno však dodat, že pouze zmíněná opatření k dosažení vysokému výnosu nestačí. Agronom i zástupce chemické firmy se shodují: „Pro pěstování řepky bude limitující výskyt šešulových škůdců.“ Proto ani insekticidní ošetření v době jejich náletu v zemědělském podniku Lučina nechybělo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *