O osivo kukuřice zájem neklesá

Po loňské sezóně mnozí odborníci přepokládali, že letos poklesne výměra kukuřice. Této komodity, zejména zrna, bylo na skladech dostatek. Producenti osiv proto očekávali snížení zájmu o osiva hybridů kukuřice. Průběh zimy, který měl za následek likvidaci velké části ploch ozimů, však zmíněné předpoklady nepotvrdil. Kukuřice se totiž stala jednou z náhrad za zaorané ozimy a tak se letošní výměra kukuřice opět oproti loňsku zvýšila, a to asi o čtyři tisíce hektarů, na celkem 292 tis. hektarů. Neklesl tudíž ani zájem o osivo kukuřice.

To potvrdil i zástupce firmy Oseva, Agro Brno, spol. s r. o., Ing. Pavel Stehlík na přehlídkách poloprovozních pokusů s hybridy kukuřice, které zmíněná firma zorganizovala na několika místech republiky.
Jedním z míst, kde se tato akce v polovině září konala, byly i pozemky Zemědělského družstva Křižanovsko na Žďársku, které je vzhledem k chovu skotu také velkým pěstitelem kukuřice. Zde, na rozdíl od celorepublikového průměru, výměru kukuřice oproti loňsku snížili. Jak k tomu uvedl ředitel výroby tohoto podniku Pavel Částek, výnosy však zdaleka nedosahují obvyklé výše. Letos zde v průměru ze stodvacetihektarové výměry sklidili kvůli suchu jen 18 tun z hektaru silážní kukuřice, přičemž vloni byl průměrný výnos ze 170 hektarů vyčíslen na 40 t/ha. Aby zajistili dostatek krmiva pro vlastní chov skotu, nemohou, tak jako například v loňském roce, sklízet kukuřici na suché zrno. Jak dále uvedl Pavel Částek, se sklizní kukuřice zde letos skončili již 10. září, což je o 10 – 14 dnů dříve než v jiných letech.
V ZD Křižanovsko obvykle pěstují převážně hybridy s FAO 210 – 250. Většinu z nich mohli vidět účastníci přehlídky porostů, ve které se představilo 22 hybridů z nabídky šlechtitelských firem Sempol Holding, Saaten-Union a Rustica. Právě osiva hybridů od těchto šlechtitelů Oseva, AGRO Brno, na jižní Moravě množí a nabízí svým zákazníkům.
Více se o pěstování kukuřice v ZD Křižanovsko a také o představených hybridech dočtete v říjnovém čísle časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *