O odrůdě pro příští osev rozhodnuto

Ačkoliv ještě pár týdnů do sklizně letošní úrody řepky zbývá, je nejvyšší čas myslet na příští sezónu této plodiny. Jednou z otázek, kterou se nyní farmáři kladou, je, jakou odrůdu zasít. Ing. Petr Srb, který soukromě hospodaří na pozemcích nedaleko Velvar, na danou otázku již odpověď zná.

Ing. Petr Srb hospodaří v okolí obce Hospozín u Velvar v podmínkách srážkového stínu Krušných hor na asi 620 hektarech zemědělské půdy. Specializuje se výlučně na rostlinnou výrobu a poskytování služeb. Jím obhospodařované pozemky, z nichž má nyní ve vlastnictví asi 30 %, jsou součástí rodinné farmy. Další pozemky spravují otec a bratr. Jak Ing. Srb říká, chod firmy je založen především na vlastní práci, jen na žně najímají na výpomoc brigádníky.

Zdravá struktura plodin Struktura pěstovaných plodin je podřízena tomu, že se pěstitel snaží produkovat jen tu nejvyšší kvalitu a u mnoha plodin rovněž osiva. Proto vedle nejdůležitějších komodit, kterými jsou potravinářská pšenice, osivo sladovnického ječmene, osivo jarní pšenice či řepka ozimá, nechybějí ani hrách či peluška (rovněž osivo). Nepravidelně a s ohledem na situaci na trhu je struktura plodin rozšiřována například o hořčici či len olejný.

Třináctitunový výnos pšenice
Nejen díky pěstování luskovin, o jejichž předplodinové hodnotě není pochyb, ale rovněž díky vysoké úrovni hnojení dosahuje Ing. Srb na své farmě špičkových výsledků. Přestože hospodaří ve srážkovém stínu a velká část pozemků je na písčité půdě, sklízí v průměru 8,4 t/ha pšenice. Loni se výnos pšenice vyšplhal na 42 hektarech na n 13,4 t/ha. Podle slov pěstitele významnou úlohu sehrálo ošetření tohoto porostu přípravkem Moduss v horní registrované dávce. „Pšenice výnos ustála a byla v potravinářské kvalitě,“ okomentoval Ing. Srb.

Standardní technologie řepky
Výměra řepky na farmě zpravidla čítá 100 – 150 hektarů. Průměrný výnos řepky je asi 3,5 t/ha. V některých letech, kdy jej nelimitují srážky, až 4,3 t/ha. Letos na sklizeň čeká 102 hektarů. Porosty hodnotí farmář jeho velmi slibné, nejlepší za poslední tři roky. Řepka je sice kvůli suchu méně vzrůstná, díky několika vlnám ochlazení ale kvetla poměrně dlouho a navětvila. Zřejmě však bude díky delšímu období květu nezbytná její desikace.
Technologii pěstování řepky považuje Ing. Srb za standardní. V jeho podání to obnáší minimální zpracování půdy – do hloubky 15 cm. Jak poznamenává, na celé farmě se neoře od roku 1994. Za standard považuje použití regulátoru růstu na podzim i na jaře při výšce rostlin
15 – 20 cm a kromě několika dalších ošetření i aplikaci fungicidu v době květu směrovanou
proti hlízence obecné. Loni se toto ošetření jednoznačně vyplatilo a vzhledem k silnému
a nezvyklému výskytu hlízenky i na pelušce. Při ochraně rostlin volí Ing. Srb z velké části přípravky firmy Syngenta, stejnou značku volí i u odrůd řepky. Na běžných plochách letos pěstoval například NK Smart, NK Nemax.

Pokusy rozhodly o budoucím osevu
Několik dalších odrůd řepky společnosti Syngenta, včetně novinek, bylo zařazeno i do pokusů, které sám pěstitel na farmě zakládá. Není bez zajímavosti, že je zakládá běžnou „velkou“ technikou, konkrétně secí kombinací Väderstad Rapid RDA 800S. S tímto strojem Ing. Srb mimo jiné poskytuje služby dalším zemědělcům nejen z okolí, ale takřka po celé republice.
Do pokusu byly zařazeny například odrůdy NK Passion, NK Petrol, NK Speed. NK Passion je polopozdní liniová odrůda, k jejímž přednostem patří výnosnost a také vysoká olejnatost semen. Jde o odrůdu nižšího vzrůstu, která před sklizní nepoléhá. Kromě těchto vlastností Ing. Srb ocenil její suchovzdornost, což je v jeho podmínkách hospodaření zásadní parametr. Po zimě si zachovala počet jedinců, obstála i při vysokých teplotách na jaře. Ze všech odrůd zařazených do pokusů se podle Ing. Srba jeví nejnadějněji. Popsal ji slovy: „Chová se jako hybrid.“ Proto se rozhodl ji pro nastávající osev zvolit i na běžné plochy.
Ing. Srb na základě svých zkušeností připomněl i vlastnosti dalších odrůd. NK Petrol je středně raný hybrid vyššího vzrůstu, který rovněž prokázal velmi dobrou suchovzdornost. NK Speed, další ze zařazených středně raných hybridů, je rovněž vrůstnější a podle jeho slov jednoznačně vyžaduje regulovat. Vidí v něm největší výnosový potenciál.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *