O budoucím výnosu rozhodujeme již na podzim

Fosfor je vedle dusíku a draslíku základní makroživina, na které závisí řada energeticky náročných biochemických procesů v rostlině. Jakékoliv omezení příjmu fosforu s sebou nese nižší intenzitu fotosyntézy a tedy i nižší tvorbu biomasy. Tím se začíná tvorba sušiny opožďovat za vývojem a výsledkem takového stavu porostu jsou slabé rostliny, které nedávají jistotu stabilních a vysokých výnosů.

Teplo je nezbytným vegetačním faktorem pro udržení všech životních činností rostlin. K těm patří i příjem živin kořeny a jejich využití k růstu a tvorbě výnosů rostlin. Všechny metabolické procesy jsou vázány na životní projevy bílkovin plazmy, které lze udržet v činnosti jen při určité teplotě. Významný vliv má teplota na příjem živin. Tento biologický proces je mnohem výrazněji ovlivňován teplotou půdy než teplotou vzduchu. S poklesem půdních teplot na podzim (ale i během včasné jarní vegetace) klesá především příjem fosforu i dusíku. Vstup těchto živin (zejména fosforu) do kořenů je silně závislý na teplotách půdy. Tím je možné také vysvětlit mechanismus nepříznivého vlivu nízkých teplot na růst mladých rostlin, neboť nedostatek fosforu snižuje intenzitu dýchání a syntetických procesů v rostlině.
Tento problém je patrný zvláště u ozimých plodin, u nichž je podzimní část vegetace obdobím tvorby kořenové soustavy a celkově silných rostlin, v jarní části vegetace pak probíhá generativní vývoj rostlin. Bez podzimního základu nelze dosáhnout vysokých výnosů.
Ozimá řepka má poměrně dlouhou vegetační dobu a ze všech ozimů nejdelší podzimní část vegetace, ve které jde o vytvoření silných jedinců. I když to většina zemědělských pracovníků ví, nechává celou záležitost na ročníkovém průběhu počasí, a tak se připravuje o stabilní a vysoké výnosy. Z dlouhodobých pokusů však vyplývá, že právě toto období je obdobím, kdy je možné významně ovlivnit výnosové možnosti porostu. Jedině silná rostlina může dát maximální výnos. Takové technologie začínají již při setí.
Zásadou číslo jedna je založit nepřehuštěný porost, u řepky s 30 až 50 rostlinami na jednom metru čtverečním. Dalším významným opatřením je zbavení porostu škůdců, kteří by mohli porost výrazně zředit, což by bylo velkým negativem pro budoucí výnos. Jako další krok by měla následovat aplikace fungicidních prostředků s regulačním účinkem společně s listovou výživou (CAMPOFORT Garant P). Společná aplikace hnojiva CAMPOFORT Garant P zajistí při jednom vstupu do porostu rostlinám dostatek přijatelného fosforu na podzim a umožní dobré zakořenění a zesílení rostlin. To, že CAMPOFORT Garant P na podzim nepodpoří pouze tvorbu silných rostlin, ale jeho aplikace se projevuje i zvýšením výnosu, je zřejmé jak z dlouholetých pokusů, tak i z provozních zkušeností největších pěstitelů ozimé řepky.
Totéž platí i pro ozimé obilniny, zvláště pak pro pšenici. Výnos pšenice je ve velké míře závislý na velikosti rostlin a počtu odnoží, se kterými vchází pšenice do jarní vegetace. Aby pšenice celého podzimního období vegetačně využila, musíme u ní zajistit dodávku přístupného fosforu, nejlépe listovou výživou. Termín aplikace listového hnojiva CAMPOFORT Garant P je potřeba volit u raně setých porostů pšenice do 15. října, u pozdě setých koncem října až začátkem listopadu. Rostliny tak mohou i při nižších teplotách půdy pozdě na podzim, kdy je fosfor z důvodu chladu z půdy nepřijatelný, dále vegetovat.
Aplikace hnojiva CAMPOFORT Garant P na podzim u řepky i pšenice má svůj význam i po předseťovém přihnojení fosforem pod patu. V takovém případě je vhodné posunout aplikaci hnojiva CAMPOFORT Garant P na pozdější termín, tj. na konec října. Takto dodaný fosfor přes list dokáže rostlina využít zvláště při mírném průběhu zimy. Pokud je zima tvrdá, využijí rostlinky tento fosfor hned na počátku vegetace na jaře. V obou případech má toto opatření jednoznačný efekt: prodlouží se plnohodnotná vegetace ozimů.
Při aplikaci listového hnojiva CAMPOFORT Garant P je nutné dodržet tyto zásady:
1. CAMPOFORT Garant P aplikovat na dobře založené porosty s cílem dosáhnout u nich vysokých výnosů.
2. CAMPOFORT Garant P aplikovat na vzešlý porost s listovou pokryvností nad 50 %.
3. CAMPOFORT Garant P aplikovat v 3% koncentraci a při teplotách nad 5 °C.
4. CAMPOFORT Garant P je vhodné aplikovat společně s přípravky na ochranu rostlin, například Horizon.
(agr)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *