O biomase při videu

Všem zájemcům o moderní a ekologičtější vytápění nabízí občanské sdružení Liga ekologických alternativ uspořádání videobesedy s experty pro využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména pro problematiku energetického využívání biomasy.

Součástí besed je projekce profesionálního tématického videofilmu, objasňujícího praxi našich i zahraničních obecních výtopen na biomasu. Odborníci vysvětlí výhody i rizika řešení, poradí, jak a kde získat na projekt finanční prostředky ze státních či zahraničních zdrojů. Upozorní také na obvyklá průvodní byrokratická, organizační i technická úskalí, která mohou na počátku nastat. Závěrečné „poradenské okénko“ bude věnováno dotazům z publika.
Program je určen jak zájemcům o individuální vytápění v rodinném domku, farmě či malé provozovně, tak i těm, které láká efektivnější skupinové či centrální „biomasové“ vytápění obce, města či většího podniku K dispozici budou i různé informační materiály, délka programu se pohybuje od jedné do dvou hodin.
Tuto službu poskytuje občanské sdružení zcela zdarma díky grantu, který na tuto osvětovou činnost získalo od Ministerstva životního prostředí ČR a také technické vybavení (videoprojekci na velkou obrazovku) si organizátoři besed přivezou vlastní.
Zájemci o uspořádání videobesedy mohou proto kontaktovat občanské sdružení Liga energetických alternativ, solární ekopavilon, Barrandovská 1/p, 152 00 Praha 5, nebo využít dalších kontaktů: lea@ecn.cz, lea2@volny.cz, 02/22782315, 0723/573738, 0606/453892

Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *