Novinky zvýší podíl na trhu osiv

Plocha geneticky modifikovaných plodin se během posledních deseti let mnohonásobně zvětšila. Od minulého roku se i v České republice pěstuje tímto způsobem upravená kukuřice ke komerčním účelům. Společnost Monsanto ČR, s. r. o., na tento trend zareagovala a pro rok 2006 jsou hned tři hybridy z pěti novinek v její nabídce Bt-kukuřice. Jedním z míst, kde zástupci firmy tyto nové kukuřice představily, byl penzion Mlýn – Zahrádky nedaleko obce Studená u Jindřichova Hradce.

Nejen zasněžená příjezdová cesta do penzionu Mlýn – Zahrádky u Studené v okresu Jindřichův Hradec, ale i ohlédnutí za celým rokem připomnělo, že se blíží rok nový, kdy bilancují nejen lidé, ale i obchodní společnosti.
Na akci, která se uskutečnila v polovině prosince loňského roku, byli pozvání zemědělci a obchodní partneři společnosti Monsanto ČR, s. r. o. O přednáškovou část programu se postarali odborníci ať už přímo ze zmiňované společnosti nebo výzkumných ústavů. Ředitel marketingu společnosti Monsanto Ing. Lukáš Lička upozornil přítomné na změnu, která se udála během posledních pěti let.

První na světě

Monsanto je na našem trhu již několik let zavedeným partnerem pro zemědělce, který nabízí sortiment přípravků na ochranu rostlin. V polovině devadesátých let minulého století rozšířila společnost svoji činnost v oblasti výroby a šlechtění osiv. Během tohoto období koupila některé šlechtitelské společnosti a začala nabízet osivo pod značkou Dekalb. Podle Ing. Ličky se společnost Monsanto za posledních pět let stala největší osivářskou společností na světě. Tento vývoj ovlivnily investice do výzkumu a zavedení nových postupů využívající možnosti genetického inženýrství a v neposlední řadě i velký nárůst ploch, na kterých zemědělci pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny.
V centrální Evropě si Monsanto drží mezi osiváři třetí příčku a Ing. Lička počítá s tím, že podobný trend nastane také v České republice a společnost svůj podíl na trhu navýší i v ní. Pro naši oblast očekává zájem především o hybridy kukuřice, slunečnice a řepky, popřípadě sóji. Na rozdíl například od Slovenska nebo Maďarska prodává Monsanto v České republice pouze asi dvě procenta osiv hybridů kukuřice, zatímco ve zmiňovaných státech to je kolem sedmnácti, respektive dokonce 29 %.

Firmy rozšiřují nabídku

Nárůst prodeje osiva Dekalb odpovídá rozšíření pěstování GM plodin. I když největší podíl má sója, v ČR a v celé Evropě rostou plochy GM kukuřice. V minulém roce stačilo podle zdrojů České tiskové agentury 270 hektarů, aby se Česká republika vzhledem k rozloze pěstovaných GM plodin stala v pořadí pátou zemí v rámci EU. Na ochotu českých zemědělců zakládat porosty takto upravených rostlin reagovala vedle firmy Pioneer také společnost Monsanto. Pro letošní rok proto zařadila do svého sortimentu hybridy kukuřice (Bt-kukuřice), které mají geneticky podmíněnou schopnost produkovat bílkovinu se selektivním insekticidním účinkem na larvy zavíječe kukuřičného.
Určitou překážkou produkce Bt-kukuřice je nutnost odděleného skladování sklizeného zrna a jeho následné označení a s tím související obava veřejnosti z GM plodin. Jak na semináři připomněl Ing. Lička, pěstitelé, kteří nemají možnost vlastního zpracování této kukuřice, mohou svou úrodu nabídnout do intervenčního nákupu. Podmínky upravující toto opatření nezakazují vykupování plodin, které jsou povoleny k pěstování na území EU a Státní zemědělský a intervenční fond přijme GM kukuřici, pokud bude splňovat všechny předepsané podmínky.

Bt-kukuřice s komplexním servisem

Nejranější novinkou v sortimentu osiv Dekalb je DKC 2949 (FAO 220 na zrno a na siláž 230). Tento středně vysoký hybrid poskytuje vysoce kvalitní siláž – stravitelné a energetické krmivo. Optimální klimatické podmínky má tato kukuřice v bramborářské a obilnářské výrobní oblasti.
Naopak nejpozdnější novinkou je DKC 4626 (FAO 380). Tento hybrid se hodí pouze do těch nejteplejších oblastí ČR (kukuřičná výrobní oblast). Tam je schopen poskytnout velmi vysoké výnosy zrna i s ohledem na úroveň intenzity pěstování.
Jak uvedl při představování geneticky upravených hybridů Ing. Ondřej Černý, společnost Monsanto předpokládá, že pěstitelé si v tomto roce Bt-kukuřice značky Dekalb vyzkouší spíše na menších plochách. „Proto je naše společnost připravena poskytnout zájemcům vedle vlastního osiva také kompletní servis v podobě odborného poradenství a legislativní podpory“, ujišťoval Ing. Černý.
Raný hybrid s označením TXP 138-F má FAO na zrno 260 a na siláž 270. Mezi jeho hlavní přednosti patří výborný zdravotní stav. Kromě odolnosti vůči zavíječí je tato kukuřice tolerantní vůči helmintosporióze.
Dalším zástupcem Bt – technologie je TXP 939A-V. Je to středně raný hybrid (FAO 300), který lze použít při pěstování na zrno i na siláž. Je odolný vůči stresu a chladu a příznivě reaguje na intenzitu pěstování.
V pořadí novinek poslední je DKC 4442 YG a Česká republika je jedinou zemí v Evropě, kde se bude tento hybrid nabízet již letos. Je to Bt-varianta hybridu DK 440. Tento zástupce patří mezi středně rané zrnové hybridy bez mimořádných nároků na stanoviště.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *