Novinky proti houbovým chorobám

Na semináři pořádaném společností BASF v Nymburku se nehovořilo pouze o letošní novince, kterou je Swing Top, fungicid do pšenice a jarního ječmene. Zazněla také doporučení k ochraně obilnin před houbovými chorobami a informace o vývoji na světovém trhu se zemědělskými komoditami.

Výrazný růst cen obilovin a jeho důvody – pokles zásob a produkce spolu s růstem populace i spotřeby živočišných bílkovin zvláště v Ing. Niklíček ze společnosti BASF oznámil uvedení tří nových přípravků Foto David BoumaČíně a Indii – jsou fakta, kterým se v posledních měsících dostalo velké publicity. Jak ale připomněl ředitel agrodivize BASF, spol. s r. o., Ing. Ladislav Niklíček, CSc., pokud by zemědělství mělo v následujících dvaceti až třiceti letech vyprodukovat dostatek komodit pro krmení zvířat, výživu lidí a produkci biopaliv, musí zdvojnásobit svoji produkci. Podle Ing. Niklíčka toho lze dosáhnou především využíváním biotechnologií. Jak vysvětlil, producenti přípravků na ochranu rostlin musejí splňovat stále tvrdší kritéria. Náklady na vývoj jedné účinné látky podle něj vzrostly až na 200 milionů eur, nejdražší část se týká testů toxicity a vlivu na životní prostředí. Sledují se mimo jiné metabolity v půdě, vzduchu, mléce a další. „Důsledkem je, že málokdo vyvíjí nové účinné látky a nikdo nemá šanci do tohoto vlaku naskočit,“ zdůraznil Ing. Niklíček. Dodal, že každá společnost má jen deset let na to, aby vložené investice získala zpátky, pak jí totiž vyprší patent na účinnou láku.

Především proti fuzariózám

Ačkoli přípravek Swing Top (nová účinná látka dimoxystrobin + epoxiconazole) působí proti padlí, braničnatkám, rzem, DTR a černím, společnost BASF předpokládá především jeho použití proti chorobám v klasu. Maximální registrovaná dávka je 1,5 l/ha, firma ale doporučuje aplikovat (především proti listovým chorobám) pouze 1,2 l/ha, protože nárůst výnosu při zvýšené dávce je jen malý a nepokryje vyšší náklady na aplikaci.
Plnou dávku by měli pěstitelé zvolit proti fuzariózám, a to v případě, když očekávají velký tlak chorob. Například v důsledku nevhodné předplodiny (kukuřici). Přípravek by se měl ve fázi od počátku do konce kvetení (BBCH 61 – 69) aplikovat tehdy, když nastanou podmínky vhodné pro rozvoj choroby, doporučuje společnost.
Swing Top má systémovou a translaminární účinnost, působí protektivně a kurativně, uvedl Ing. Ivo Kulhánek ze společnosti BASF, který jej představoval.
Pěstitelé se podle přednášejících nemusejí obávat strobilurinového green-efektu a následného posunutí sklizně. „U tohoto přípravku se projevuje, ale není významný. Sklizeň se může opozdit nanejvýše o jeden až tři dny v závislosti na tom, jak porost rychle vyschne,“ soudí Ing. Josef Čapek, CSc., z akciové společnosti Selgen. Na semináři představil výsledky testování tohoto fungicidu z let 2004 – 2007.

Kdy proti listovým chorobám

Podle Ing. Čapka nemusejí mít listové choroby u ozimých obilnin z počátku jarní vegetace velký význam. „V podmínkách, kde pracujeme, nemají tyto choroby větší škodlivý účinek, protože se v období odnožování nacházejí na starších listech. Ty většinou hned na jaře zaschnout a rostlina je po dobu dlouživého růstu většinou zdravá. Druhá vlna chorob začíná rostliny napadat odspoda po vymetání a způsobuje hospodářské škody. Jestliže se houby dostanou na horní tři listy, které jsou rozhodující pro tvorbu výnosu a ukládání asimilátů do zrna, způsobují výnosové výpadky,“ shrnul.
Agronom by si podle něj měl porosty prohlédnout ve druhé polovině dubna a během května (podle oblasti) a zhodnotit intenzitu výskytu chorob. „Pokud v porostu nejsou nebo je jich tam málo, tak vám první ošetření nic nepřinese. Zajistí, že rostlina bude odspoda stále zelená a zdravá, ale hlavní efekt má většinou druhé ošetření v období před metáním do kvetení. Snažte se druhé ošetření posunout co nejdál, netlačte ho do časného termínu,“ doporučil Ing. Čapek.

Dva modely ošetření

Při ošetření proti listovým chorobám lze uvažovat o dvou hlavních modelech fungicidního ošetření. Ing. Čapek testoval Swing Top v demonstračních pokusech založených v Krukanicích a Úhřeticích. Například v loňském roce tam zkoušeli 22 fungicidů od sedmi firem na 28 pokusných variantách, které doplňovaly tři kontroly.
Model jedné aplikace se projevil jako ekonomičtější, v průměru několika let přinesl 13,4% nárůst. Nárůst výnosu u varianty dvojího ošetření byl sice vyšší, celkem 15,8 %, ale podle Ing. Čapka se zvýšené náklady zaplatí jen v u vysokých výnosů, nebo při vysokém tlaku chorob, kdy je porosty potřeba chránit dlouhodobou fungicidní clonou. Jako pozitivní však při této variantě hodnotil malé ročníkové kolísání výnosu. V pokusech se ale nevyskytovaly choroby pat stébel, proti kterým je zpravidla zaměřeno první ošetření. Díky ošetření fungicidem vzrostla také hmotnost tisíce zrn.
Ing. Čapek také upozornil, že plodina, která získá v důsledku aplikace fungicidu šanci na poskytnutí vyššího výnosu, potřebuje nutně také kvalitativní dohnojení dusíkem.
V obou variantách ošetření se Swing Top testoval v dávce 1,2 l/ha. Při modelu jednoho postřiku se přípravek do ozimé pšenice aplikoval ve fázi BBCH 49 (konec sloupkování). U modelu dvou ošetření se nejprve porost ošetřil Juwelem Top (0,8 l/ha, BBCH 31) a poté následoval Swing Top (BBCH 49, eventuálně 59). Hodnotil se výskyt padlí travního, braničnatky plevové v listu a klasu, braničnatky pšeničné, DTR a rzi pšeničné. Jako zkušební odrůdy sloužily Sulamit (citlivější k chorobám), Meritto (méně citlivá) a Mladka (pouze v jednom ročníku). Z prezentovaných výsledků bylo zřejmé, že se Swing Top držel na špici mezi nejlépe působícími přípravky, přičemž výnosy se v maloparcelkových pokusech pohybovaly kolem 10 t/ha.
V modelu jednorázového ošetření je tedy podle Ing. Čapka vhodnější Swing Top aplikovat již počátkem metání, aby se zabránilo listovým skvrnitostem v šíření. V případě dvojího ošetření lze počkat do konce metání či ošetřit v průběhu kvetení.
Podobné pokusy proběhly také v jarním ječmeni, kde je přípravek zaměřen také proti listovým skvrnitostem a fuzáriím v klasech. Aplikace tentokrát proběhla ve sledu Juwel Top 0,7 l/ha (BBCH 31) a Swing Top 1,0 l/ha (BBCH 49). Nárůst výnosu dosáhl 10 % u Prestige (rezistentní vůči padlí) a 32 % u Sebastianu (náchylný k padlí).

Novinky na poli i v dohledu

Podle Ing. Niklíčka uvedla společnost BASF letos na trh tři nové přípravky. Kromě zmíněného Swingu Top je to Cabrio Top (pyraclostrobin + metiram), který je určen do vinné révy proti plísni révové a padlí, a Tercel (pyraclostrobin + dithianon) do ovoce. Oba strobiluriny, dimoxystrobin i pyraclostrobin, jsou také letošní novinkou.
„Předpokládáme, že do dvou let přijdeme do obilnin s novým produktem s účinnou látkou metrafenone. Chceme totiž zahájit obměnu portfolia, které v této skupině plodin máme,“ dodal Ing. Niklíček. Příští rok podle něj společnost plánuje uvést na trh fungicidy na ochranu řepky a slunečnice proti hlízence obecné. Letos k 30. červnu totiž končí možnost používat pro tento účel účinnou látku carbendazim. „Náhradou bude fungicid Pictor, což je kombinace strobilurinu a nové účinné látky boscalid,“ uvedl. Dodal, že se dá aplikovat poměrně časně, není proto potřeba vjíždět do kvetoucí řepky. Stále aktuální novinkou je pak Duo Systém, tedy možnost používat graminicid Focus Ultra do hybridů kukuřice, odolných vůči účinné látce cycloxydim.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *