Novinky kukuřice pro rok 2017

Jak se již stalo zvykem, i pro novou sezonu jsme ve společnosti Syngenta připravili komplexní portfolio osiva kukuřice. Praxí prozkoušené hybridy jsme doplnili o několik novinek, které vhodně doplňují stávající portfolio a posouvají výnosové potenciály našich hybridů zase o kus výše.

Všechny naše hybridy bylo možné vidět na polních dnech společnosti Syngenta a každý pěstitel mohl posoudit jejich přednosti. Věříme, že tyto praktické zkušenosti podložené výsledky z mnoha pokusů pomohou všem pěstitelům při výběru správného hybridu pro svá pole.

Novinky 2017

SY Amboss (FAO 220 siláž) – nejranější silážní hybrid v naší nabídce vyniká velmi vysokými výnosy silážní hmoty s velmi dobrým obsahem škrobu. Je registrován v Německu, kde byl již v minulém roce v prodeji. Vyniká svou plasticitou a stabilitou. Mezi ranými hybridy patří k výkonnostní špičce. Hybrid je možné využít pro výrobu siláže pro dojnice a pro bioplynové stanice, taktéž k výrobě LKS a CCM. V našem portfoliu nahrazuje hybrid SY Comandor.

SY Welas (FAO 240 siláž) – špičkový silážní hybrid zaregistrovaný pro Českou republiku v roce 2015. Ve dvouletých registračních zkouškách byl ve výnosu celkové suché hmoty absolutně nejlepší ze všech zkoušených materiálů včetně kontrolních hybridů Ronaldinio, Barros, Xxilo, LG30274 a ES Archimedes. V registračním hodnocení vynikal při stanovení stravitelnosti (ELOS a IVDOM). SY Telias (FAO 250 zrno) – nadějný zrnový hybrid s nižším číslem zralosti. V našem portfoliu nahrazuje velmi oblíbený hybrid SY Novatop.

SY Telias byl součástí náročného testování v technologii Artesian, kde jen těsně nesplnil náročná kritéria. I tak v sobě nese velmi podobné suchovzdorné vlastnosti, jaké mají hybridy Artesian včetně velmi dobré stability výnosů. Hybrid SY Telias primárně doporučujeme pro sklizeň na zrno, ale díky svému habitu rostliny s širokými listy je možné jej využít i na siláž. Zařazení tohoto hybridu do osevního postupu vám zajistí stabilní výnosy a příznivé výsledky při pěstování kukuřice na zrno i siláž.

SY Dartona (FAO 320 siláž, zrno) – středně pozdní vysokoproduktivní hybrid se špičkovým výnosovým potenciálem byl registrován v loňském roce na Slovensku. V registračních zkouškách v prvním roce zkoušení (rok 2014) dosáhl výnosů na úrovni 110 %, v loňském suchém roce 101,7 %. Rostliny jsou mohutné, velmi bohatě olistěné, díky čemu je tento hybrid vhodný pro sklizeň nejen na zrno, ale i na siláž, zejména pro vysokoenergetickou siláž pro bioplynové stanice. SY Dartona velmi dobře reaguje na intenzitu pěstování.

SY Zephir (FAO 350 zrno) – další hybrid s označením Artesian v našem portfoliu. Po hybridu SY Fenomen (FAO 260) a hybridu SY Photon (FAO 290) mají pěstitelé možnost vyzkoušet suchovzdorný hybrid i s vyšším číslem zralosti.SY Zephir vyniká svou stabilitou, která je předurčena technologií Artesian. V případě omezeného zásobení půdy vodou, stresu ze sucha a vysokých teplot je schopný dosáhnout nadstandardních výnosů. Tento hybrid doporučujeme pro sklizeň na zrno, má typ zrna koňský zub, palice dopylené až do špičky a charakteristická je pro něj nízká sklizňová vlhkost.

Osvědčené hybridy pro rok 2017

SY Kardona (FAO 250 siláž, 240 zrno) – dvouliniový hybrid je určen pro využití na siláž i na zrno. PowerCell hybrid SY Kardona má široké využití, lze jej využít na siláž pro skot, na siláž pro bioplynové stanice a na výrobu CCM i LKS. V porovnání s hybridem SY Kairo má zvýšený obsah škrobu. Vyniká výnosem zelené hmoty s výbornými parametry stravitelnosti. Svůj výnosový potenciál prokazuje v několika evropských zemích.

SY Kardona může být pěstována v různých typech výrobních podmínek. Doporučujeme pěstovat jako silážní hybrid v obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Má rychlý počáteční růst a dobře snáší chlad. Do budoucna bude nástupce hybridu SY Kairo nejen díky vysoké stravitelnosti vlákniny, ale také díky vysokému obsahu škrobu, a tudíž vysoké vyprodukované energii na jednotku plochy. V současnosti je SY Kardona nejprodávanějším hybridem Syngenty v ČR.

SY Campona (FAO 280 siláž) – další PowerCell hybrid patřící do skupiny středně raných hybridů s využitím na siláž. V roce 2014 byl zaregistrován pro Českou republiku, kdy v registračních pokusech jednoznačně potvrdil nejen svou výkonnost ve výnosu hmoty, ale také vynikající parametry stravitelnosti. Hybrid SY Campona je uzpůsobený kontinentálnímu klimatu, rostliny jsou vysoké a masivní s velmi dobrým olistěním a vzhledem. SY Campona poskytuje vysokou produkci siláže a vynikající stravitelnost. Doporučujeme jej pěstovat jako silážní hybrid v kukuřičné, řepařské a obilnářské výrobní oblasti. Vyznačuje se mohutným vzrůstem s vynikající kvalitou produkované hmoty, což tento hybrid také předurčuje pro využití v bioplynových stanicích.

SY Fenomen (FAO 260 zrno) – dvouliniový hybrid nesoucí novou suchovzdornou technologii Artesian. V letošním roce byl zaregistrován pro Českou republiku. Jde o raný zrnový hybrid nové generace vhodný pro pěstování v náročných vláhových podmínkách i pro extenzivní lokality. Svou výkonností se často vyrovná pozdnějším zrnovým hybridům. Rostliny se vyznačují svou výškou a mohutností s velmi dobrým olistěním, což napomáhá koncentraci vody k patě rostliny z minimálních srážek. SY Fenomen je určený pro obilnářskou a řepařskou výrobní oblast.

Hybrid je možné vysévat i v brzkém agrotechnickém termínu. Je vhodný pro různé pěstitelské podmínky obzvláště pro sušší lokality, v intenzivních podmínkách dosahuje nadprůměrných výnosů s velmi nízkou sklizňovou vlhkostí. Pro vynikající uvolňování vody ze zrna i ve vyšších polohách se stává pěstování tohoto hybridu ekonomické a najde si své uplatnění na většině pěstitelských ploch.

SY Photon (FAO 290 zrno) – patří do skupiny středně raných hybridů s využitím na zrno. Je vhodný pro pěstování v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. SY Photon je Artesian hybrid vhodný pro pěstování v náročných vláhových podmínkách i pro intenzivní lokality s dobrou dostupností vody. Dokáže velmi efektivně využívat dostupnou vodu v půdě a tuto konvertovat do vyššího výnosu, a tím pádem je méně náchylný na stres ze sucha. Za standardních vláhových podmínek dosahuje výnosů porovnatelných s dostupnou konkurencí v tomto segmentu a v případě omezené zásobenosti půdy vodou, stresu ze sucha a vysokých teplot je schopen dosáhnout nadstandardních výnosů.

NK Octet (FAO 290 siláž, 300 zrno) – velmi oblíbený univerzální hybrid, který je využíván na siláž i na zrno. Díky vysoké výtěžnosti metanu je úspěšně používán na výrobu siláže pro bioplynové stanice. Rostliny má kompaktní, vysoké s pevným stonkem a vynikajícím kořenovým systémem zaručujícím vysokou stabilitu. Hybrid je vhodný do kukuřičné a řepařské oblasti. Výnos zrna tvoří velikostí klasu. Tento hybrid je součástí vybraných hybridů Fert Corn u společnosti Oseva a. s.

SY Iridium (FAO 350 zrno) – další zrnová novinka letošního roku. Stejně jako hybrid SY Ulises je i SY Iridium úspěšně pěstovaný na Slovensku. Svou výkonnost ukazuje nejen na slovenských polích, ale také v pokusech v České republice. Jedná se o spolehlivý hybrid, který je nenáročný na prostředí a charakteristická je pro něj ročníková stabilita. Rajonizován je do kukuřičné oblasti.

SY Octavius (FAO 380 zrno) – nadprůměrně výkonný dvouliniový hybrid určený k výrobě zrna v kukuřičné výrobní oblasti, do různých půdně-klimatických podmínek. V suchém roce 2012 si jako jeden z mála hybridů zachoval zelené stéblo a listy, což mu dává předpoklad dlouhé asimilace pro dosáhnutí vysokých a stabilních výnosů. Rostliny se vyznačují vysokou pevností stonku a stabilní kořenovou soustavou. Jsou středního vzrůstu s dobrým stay-green efektem. SY Octavius je určený pro kukuřičnou výrobní oblast ve skupině středně pozdních hybridů. I v prostředí stresu ze sucha dosahuje vyrovnaných výnosových hodnot. Neklade žádné speciální požadavky na prostředí.

SY Dolar (FAO 410 siláž, zrno) – tento kombinovaný hybrid lze využít na sklizeň na siláž i zrno. V podmínkách České republiky doporučujeme pěstovat pro výrobu silážní hmoty, LKS i CCM. Lze jej zařadit do osevních postupů v různých podmínkách kukuřičné oblasti pro jeho stabilitu a přizpůsobivost. V roce 2015 byl SY Dolar nejpěstovanějším silážním hybridem na Slovensku. Společnost Syngenta pro rok 2017 připravila komplexní nabídku velmi kvalitních hybridů, kde si každý pěstitel může vybrat pro něj ten nejvhodnější. Naši obchodní zástupci rádi poskytnou všechny potřebné informace a pomohou všem pěstitelům s výběrem správného hybridu. ❊

Ing. Karel Neckář, Ph.D.,

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *