Nové trendy ve šlechtění řepky

Novým trendům ve šlechtění řepky a perspektivám jejího pěstování v podmínkách rozšířené Evropské unie byl věnován seminář, který se uskutečnil před časem v Brně. Místo konání akce, sousedství historického Opatství sv. Tomáše, kde působil Johann Gregor Mendel, si organizátoři nevybrali náhodou.

Ústředním bodem semináře bylo oficiální představení nové společnosti OleoBras, s. r. o., jejímiž zakladateli jsou čtyři významné německé šlechtitelské a osivářské firmy. „Náplní naší práce je kromě odborného poradenství podpora prodeje a prodej osiv odrůd řepky ozimé a řepky jarní, jejichž vlastníky jsou zakladatelské společnosti, “ řekl na úvod jednatel Ing. Marian Špunar. „Vznik nové firmy je základem nové organizace, ve které se budou šlechtitelé odrůd řepky spolupodílet v úzké spolupráci s renomovanými osivářskými společnostmi v České republice na výrobě osiva.“ Sídlo firmy je v Brně a odborná poradenská činnost k odrůdám OleoBrass bude poskytována prostřednictvím poradenské služby společnosti Saaten – Union CZ, s. r. o.
ČR je seriózní partner
Úvodní příspěvek semináře na téma Odrůda a její význam přednesl Ing. Pavel Pařízek z odboru odrůdového zkušebnictví UKZÚZ Brno. „Šlechtění a produkce nových odrůd je jedním z mála způsobů, jak zvýšit produkci bez přidávání jakýchkoli nežádoucích látek do přírody. V současnosti je v České republice registrováno 45 odrůd řepky a dalších 85 je ve zkouškách pro registraci,“ řekl mimo jiné Pařízek a dodal: „tvorba nových odrůd je časově a ekonomicky náročná záležitost. Společnostem, které působí v oblasti osivářství ale vznikají každoročně nemalé škody v důsledku nelegálního množení. Šlechtitelské firmy, zvláště pak ty zahraniční, však považují ČR za seriózní prostředí, neboť naše legislativa v oblasti ochrany odrůdových vlastnických práv je na velmi vysoké úrovni. To také dává pěstitelům záruku, že osiva budou splňovat deklarované výkony a kvalitu.“
Perspektivy ve spojené Evropě
Jedním za zahraničních přednášejících byl i Dietmar Brauer z německé společnosti Rapool-Ring. Ve svém příspěvku se zamýšlel nad perspektivami pěstování řepky v rozšířené Evropě. „Pro německé šlechtitele a producenty osiv je střední Evropa bližší než Velká Británie nebo Francie díky srovnatelné skladbě plodin a větší kulturní podobnosti,“ uvedl Brauer. „Předpokládáme, že ve 25 zemích Evropské unie se bude řepka pěstovat na ploše přesahující dva miliony hektarů a Evropa se dostane na první místo ve světové produkci řepkových osiv. Perspektivu dalšího nárůstu ploch řepky dlouhodobě podporuje pozitivní vývoj cen řepkových komodit na světových trzích, dobrá hodnota řepky v osevních postupech a nebo příklon velkých světových producentů paliv, jako je například Shell nebo BP, k intenzivnějšímu využívání bionafty.
Aktuální šlechtitelské cíle
Nejen mezníkům ve šlechtění řepky ale i současným cílům šlechtění se věnoval Dr. Frank Grosse z Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG. „Počátky pěstování a šlechtění řepky v severním Německu sahají do roku 1897, proto dnes stavíme na více než sto letech zkušeností,“ řekl na úvod F. Grosse. „Práce dnešních šlechtitelů řepky by se daly shrnout do několika směrů. Kromě dosažení výnosové stability je na prvním místě snižování obsahu glykosinulátů. Dalšími jsou pak nárůst olejnatosti a obsahu proteinů nebo změny v obsahu mastných kyselin vedoucí ke zvýšení kvality potravinářských olejů.“ Podle Grosse jsou dalšími cíly šlechtění zvýšení kvality šrotů snížením obsahu hrubé vlákniny za použití žlutosemenných forem řepky, snížení obsahu hořčin (zvláště pak sinapinu), zvýšení obsahu tokoferolu (vitamin E) nebo získání obsahu nových látek, jako například resveratrolu, který je znám svými antioxidačními účinky. Američtí šlechtitelé se pak intenzivně zaměřují na změnu agrotechnických vlastností řepky využitím metod genetických modifikací. V současnosti je již k dispozici řepka (kanola) resistentní vůči herbicidům a probíhají práce na zvýšení odolnosti proti škůdcům, houbovým chorobám nebo virovým onemocněním.
V rámci semináře také zástupci nové firmy seznámili všechny přítomné s kompletním sortimentem řepkových osiv OleoBras, včetně představení odrůdových novinek pro rok 2004.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *