Nové registrované odrůdy bramboru

Po tříletých výsledcích zkoušek pro registraci bylo letos zapsáno do Státní odrůdové knihy České republiky čtrnáct nových odrůd bramboru. S platností od letošního roku platí také rozhodnutí, že odrůdy této plodiny lze zaregistrovat už po dvouletém zkoušení pro registraci za předpokladu, že se získá dostatek důkazů. Na základě těchto výsledků bylo letos zapsáno rovněž čtrnáct odrůd. Zároveň byla zrušena registrace u odrůd Kobra, Livera, Pacov a Tara.

 Amado
Odrůdu udržuje firma Europlant Pflanzenzucht GmbH., Lüneburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská, spol. s r. o., Praha.
Jde o pozdní odrůdu, určenou pro zpracování na škrob. Výnos škrobu je vysoký, výnos hlíz středně vysoký až vysoký. Odrůda Amado se vyznačuje vysokým obsahem škrobu.

 Ambra
Odrůdu Ambra udržuje firma HZPC Holland B.V, Joure, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma Medipo Agras H. B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o velmi ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ B. Výnos hlíz v raných termínech předčasných sklizní je nízký, při konečné sklizni středně vysoký. Odrůda Ambra se vyznačuje vysokým podílem tržních hlíz a vysokou odolností proti mechanickému poškození.

 Annabelle
Odrůda je udržována firmou HZPC Holland B.V, Joure, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma Medipo Agras H.B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ AB. Výnos hlíz je nízký. Odrůda Annabelle se vyznačuje velmi dobrou stolní hodnotou varného typu AB a odolností proti mechanickému poškození.

 Arabela
Odrůda je udržována firmou Selekta Pacov, a. s., Pacov.
Jde o ranou odrůdu určenou pro zpracování na škrob. Výnos hlíz je nízký. Odrůda Arabela se vyznačuje vysokým obsahem škrobu a odolností proti napadení virovými chorobami.

 Arielle
Odrůdu udržuje firma Agrico B.A., Emmeloord, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma Agrico Bohemia, s. r. o., Tábor.
Jde o velmi ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ BC. Odrůda Arielle se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz ve všech termínech předčasných sklizní i při konečné sklizni.

 Carmona
Odrůda je udržována firmou SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, Hamburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Medipo Agras H.B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o ranou odrůdu určenou pro zpracování na hranolky a lupínky. Výnos hlíz je středně vysoký až nízký. Odrůda Carmona se vyznačuje vysokým podílem tržních hlíz, vhodných pro zpracování na hranolky a lupínky, a odolností proti napadení virovými chorobami.

 Clarissa
Odrůda je udržována firmou Europlant Pflanzenzucht GmbH., Lüneburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská, spol. s r. o., Praha.
Jde o poloranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ B. Odrůda Clarissa se vyznačuje vysokým výnosem hlíz a dobrou stolní hodnotou.

 Courage
Odrůdu udržuje firma HZPC Holland B.V., Joure, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma Medipo Agras H.B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o poloranou odrůdu s červenou slupkou, určenou pro zpracování na lupínky. Výnos hlíz je středně vysoký až nízký. Odrůda Courage se vyznačuje vysokým podílem tržních hlíz vhodných pro zpracování na lupínky a odolností proti mechanickému poškození.

 Esprit
Odrůda je udržována firmou Europlant Pflanzenzucht GmbH., Lüneburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská spol. s r. o., Praha.
Jde o poloranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ B. Odrůda Esprit se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz, odolností proti napadení virovými chorobami a velmi dobrou stolní hodnotou.

 Everest
Odrůda je udržována firmou Handelmaatschappij Van Rijn B.V., Gravenzande, NL, zástupcem pro ČR je firma Agroradost, s. r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o velmi ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ BC. Odrůda Everest se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz v pozdnějších termínech předčasných sklizní i při konečné sklizni.

 Finka
Odrůdu udržuje firma Europlant Pflanzenzucht GmbH., Lüneburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská, spol. s r. o., Praha.
Jde o velmi ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ AB. Výnos hlíz je v raných termínech předčasných sklizní i při konečné sklizni nízký. Odrůda Finka se vyznačuje velmi dobrou stolní hodnotou a odolností proti mechanickému poškození.

 Flora
Odrůda je udržována firmou Bayerische Pflanzenzucht-gesellschaft eG & Co. KG, München, SRN, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská, spol. s r. o., Praha.
Jde o velmi ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ AB. Výnos hlíz je v raných termínech předčasných sklizní nízký, při konečné sklizni středně vysoký. Odrůda Flora se vyznačuje odolností proti napadení virovými chorobami a velmi dobrou stolní hodnotou.

 Futura
Odrůda je udržována firmou Den Hartigh B.V., Emmeloord, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma Medipo Agras H.B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o pozdní odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ C a pro zpracování na hranolky. Odrůda Futura se vyznačuje vysokým výnosem a vysokou kvalitou hlíz vhodných pro zpracování na hranolky.

 Jelly
Odrůda je udržována firmou Europlant Pflanzenzucht GmbH., Lüneburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská, spol. s r. o., Praha.
Jde o polopozdní až pozdní odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ B. Odrůda Jelly se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz a odolností proti napadení virovými chorobami.

 Leoni
Odrůdu udržuje firma Den Hartigh B.V., Emmeloord, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma Medipo Agras H.B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o velmi ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ BC. Výnos hlíz je při konečné sklizni středně vysoký až nízký. Podíl tržních hlíz má vysoký. Odrůda Leoni se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz v nejranějších termínech předčasných sklizní a odolností proti napadení virovými chorobami.

 Maestro
Odrůdu udržuje firma Germicopa S.A., Quimper Cedex, F. Zástupcem pro ČR je firma Oseva PRO s. r. o., Praha.
Jde o ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ BC a pro zpracování na hranolky. Odrůda Maestro se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz a vysokým podílem tržních hlíz vhodných pro zpracování na hranolky.

 Marcela
Odrůda je udržována firmou Sativa Keřkov, a. s., Havlíčkův Brod.
Jde o polopozdní až pozdní odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ B. Odrůda Marcela se vyznačuje středně vysokým až vysokým výnosem a odolností proti mechanickému poškození hlíz.

 Marella
Odrůdu udržuje firma Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR, Hamburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Medipo Agras H.B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o poloranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ BC a je vhodná pro zpracování na potravinářské výrobky. Výnos hlíz je středně vysoký až vysoký. Odrůda Marella se vyznačuje odolností proti napadení virovými chorobami, odolností proti mechanickému poškození hlíz.

 Miranda
Odrůdu udržuje firma Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR, Hamburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Medipo Agras H.B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ BC. Výnos hlíz je středně vysoký až nízký. Odrůda Miranda se vyznačuje vysokým podílem tržních hlíz a vhodností pro zpracování na hranolky a lupínky.

 Nikoleta
Odrůdu udržuje firma Sativa Keřkov, a. s., Havlíčkův Brod.
Jde o ranou odrůdu s červenou slupkou určenou pro přímý konzum, varný typ B. Výnos hlíz je středně vysoký. Podíl tržních hlíz má vysoký. Odrůda Nikoleta se vyznačuje odolností proti mechanickému poškození a dobrou stolní hodnotou.

 Orbit
Odrůdu udržuje firma Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor, a. s., Kolinec.
Jde o ranou odrůdu určenou pro zpracování na škrob. Výnos škrobu je vysoký, výnos hlíz středně vysoký až nízký. Odrůda Orbit se vyznačuje vysokým obsahem škrobu a odolností proti napadení plísní bramboru na nati.

 Red Anna
Odrůdu udržuje firma Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor, a. s., Kolinec.
Jde o poloranou odrůdu s červenou slupkou určenou pro přímý konzum, varný typ B. Odrůda Red Anna se vyznačuje vysokým výnosem hlíz, odolností proti napadení virovými chorobami a odolností proti mechanickému poškození.

 Roberta
Odrůda je udržována firmou Saatzucht Rudolf Pohl K.G., Warringholz, SRN, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská, spol. s r. o., Praha.
Jde o poloranou odrůdu určenou pro zpracování na škrob. Výnos škrobu je vysoký, výnos hlíz nízký. Odrůda Roberta se vyznačuje vysokým obsahem škrobu a odolností proti napadení plísní bramboru na nati.

 Salome
Odrůdu udržuje firma Norika Nordring-Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH, Groß Lüsewitz, SRN, zástupcem pro ČR je firma Norika CZ, s. r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o velmi ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ AB. Výnos hlíz v raných termínech předčasných sklizní i při konečné sklizni nízký. Odrůda Salome se vyznačuje odolností proti napadení virovými chorobami, odolností proti mechanickému poškození a velmi dobrou stolní hodnotou.

 Sázava
Odrůda je udržována firmou Sativa Keřkov, a. s., Havlíčkův Brod.
Jde o ranou odrůdu s červenou slupkou určenou pro přímý konzum, varný typ BC. Odrůda Sázava se vyznačuje vysokým výnosem hlíz, odolností proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru a odolností proti mechanickému poškození.

 Sonate
Odrůdu udržuje firma Norika Nordring-Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH, Groß Lüsewitz, SRN, zástupcem pro ČR je firma Norika CZ, s. r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o polopozdní odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ C. Je vhodná pro zpracování na lupínky a suché výrobky. Výnos hlíz je středně vysoký až nízký. Odrůda Sonate se vyznačuje vysokou technologickou kvalitou pro zpracování na lupínky a suché výrobky a odolností proti mechanickému poškození.

 Spirit
Odrůda je udržována firmou Handelmaatschappij Van Rijn B.V., Gravenzande, NL, zástupcem pro ČR je firma Agroradost, s. r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o poloranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ BC. Odrůda Spirit se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz, odolností proti napadení plísní bramboru na nati a odolností proti mechanickému poškození hlíz.

 Valeta
Odrůdu udržuje firma Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR, Hamburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Medipo Agras H.B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o velmi ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ B. Výnos hlíz v raných termínech předčasných sklizní i při konečné sklizni je středně vysoký až vysoký. Podíl tržních hlíz má vysoký. Odrůda Valeta se vyznačuje velmi dobrou stolní hodnotou, odolností proti mechanickému poškození hlíz a odolností proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

 Valfi
Odrůdu udržuje Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o polopozdní až pozdní odrůdu s modrou slupkou a modrostrakatou dužninou, určenou pro speciální využití na barevné kaše a výrobky. Výnos hlíz je velmi nízký. Odrůda Valfi se vyznačuje vysokým podílem tržních hlíz, odolností proti mechanickému poškození hlíz a speciálním využitím na barevné kaše a výrobky.

 Verona
Odrůda je udržována firmou Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR, Hamburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Medipo Agras H.B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod.
Jde o velmi ranou odrůdu určenou pro přímý konzum, varný typ B. Výnos hlíz v raných termínech předčasných sklizní je středně vysoký až nízký, při konečné sklizni středně vysoký až vysoký. Odrůda Verona se vyznačuje vysokým podílem tržních hlíz a odolností proti napadení virovými chorobami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *