Nové možnosti pro ochranu rostlin

Pro nadcházející pěstitelskou sezónu připravila společnost Belchim Crop Protection celou řadu novinek v ochraně rostlin. Na český trh vstoupila tato firma před pár lety s přípravky na ochranu brambor a vinné révy. V současné době rozšiřuje portfolio nejen v těchto plodinách, ale významně promlouvá také do ochrany ozimé řepky, obilnin, kukuřice, cukrovky, zeleniny, ovoce a chmele.

V tuzemsku připravila firma Belchim do brambor dva nové herbicidy – Roxy 800 EC (prosulfocarb 800 g/l), registrovaný na plevele jednoděložné jednoleté i dvouděložné jednoleté, a Proman s účinnou látkou metobromuron, která má podle slov řečníka velmi příznivý ekotoxikologický profil.

Pro pěstitele révy jsou připraveny novinky tři – herbicid Chikara Duo (flazasulfuron 6,7 g/kg, glyphosate 288 g/kg), registrovaný nejen do révy, ale také do sadů, a fungicidy Grifon, měďnatý přípravek, jehož registrace se teprve očekává, a Videryo F (folpet 400 g/l, cyazofamid 40 g/l), registrovaný proti plísni révové.

Portfolio ozimé řepky se rozrostlo o fungicid Sirena (metconazole 60 g/l) s registrovanou účinností na čerň řepkovou, fomovou hnilobu brukvovitých a cylindrosporiózu. Během sezóny se očekává registrace přípravku  Globaztar 250 SC (azoxystrobin).

Obilniny posílily herbicidy Diflanil (diflufenican 500 g/l) proti plevelům dvouděložným jednoletým, Lentron (chlorotoluron 500 g/l) proti chundelce metlici a plevelům dvouděložným jednoletým a Roxy 800 EC, podle informací Ing. Urbánka specialista na rezistentní populace chundelky metlice. Registrován by měl být i Dicavel SL (dicamba 480 g/l) proti dvouděložným plevelům. Ve fungicidech jde o produkty Property (zatím není jisté, zda se s ním bude v příštím roce pracovat), Sirena (metconazole 60 g/l) s registrací proti braničnatce pšeničné, rzi pšeničné, rzi plevové, padlí travnímu, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti a fuzariózám klasů, a Globaztar 250 SC (azoxystrobin).

Podobně jako v obilninách, také do kukuřice přibude nový herbicid Dicavel SL (dicamba 480 g/l) proti dvouděložným plevelům. Další novinkou v oblasti herbicidů do kukuřice je Fornet Extra 6 OD (nicosulfuron 60 g/l) proti ježatce kuří noze a plevelům dvouděložným jednoletým. Nabízen bude v balíčku s přípravky Temsa (mesotrione 100 g/l) nebo Dicavelem SL (dicamba 480 g/l).

Cukrovku obohatí herbicid Pyroquin Super (metamitron, chloridazon a quinmerac), který je v současné době v registračním řízení, a fungicid Difure Pro (difenoconazole 150 g/l, propiconazole 150 g/l), registrovaný na ochranu proti cerkosporióze řepy, větevnatce řepné, padlí řepnému a rzi řepné.

V zelenině zůstává portfolio stabilní s herbicidy Lentagran, Figaro a Madrigal, v segmentu ovoce vedle Figara a Madrigalu přibývá Chikara Duo (flazasulfuron 6,7 g/kg, glyphosate 288 g/kg), ve chmelu zůstává insekticid Teppeki. Jak dodal Ing. Urbánek, Tapekki je u nás registrován jen do chmele, ale mohl by být používán v ovoci i zelenině, luskovinách a jedná se o využití také v obilninách.*

Více informací přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *