Nové moderní směry ve šlechtění

Společnost B O R, s. r. o., zastupuje na českém trhu hybridy kukuřice od významných evropských šlechtitelů. Jedním z nich je i firma Euralis Semences, která zažívá dynamický rozvoj. Šlechtění se věnuje více než šedesát let. V současnosti přichází na trh s novými moderními směry šlechtění.

Tropical Dent Hybrid

V roce 2013 byly uvedeny na trh České republiky hybridy kukuřice značky Euralis s jedinečným označením Tropical Dent Hybrid. Základem této skupiny hybridů byl desetiletý výzkum ve všech oblastech pěstování kukuřice na světě, jehož cílem bylo zmapovat genetické zdroje používané ve šlechtění – hybridizaci kukuřice.

Výsledkem práce vědců a šlech­titelů společnosti EURALIS bylo objevení nové genetické skupiny, která křížením s doposud známými genetickými skupinami se projevuje velmi výrazným heterózním efektem. Heteróza, taktéž nazývaná hybridizační efekt, se projevuje zvýšením výnosu hybridu v porovnání s inbredními liniemi, ze kterých křížení pochází. Čím více jsou geneticky od sebe inbrední linie vzdálené, tím výraznější je efekt heterózy. Společným znakem hybridů, které mají označení Tropical Dent Hybrid, je výrazné navýšení výnosu, stabilita výnosu a snadnější uvolňování vlhkosti ze zrna.

Společnost B O R, s. r. o., uvádí na trh následně uvedené hybridy ze skupiny Tropical Dent Hybrid:

 • ES Palazzo FAO S 230/Z 220
 • ES Asteroid FAO S 270/Z 270
 • ES Cubus FAO S 310/Z 310
 • ES Gallery FAO Z 300
 • ES Cortes FAO S 380

Roots power

Dopad změny globálního klimatu začíná být čím dál víc viditelný. Extrémní výkyvy počasí, nerovnoměrnost rozložení srážek a vysoké teploty přinášejí nové výzvy, jak dosáhnout stabilní výnos a udržet ekonomiku pěstování. Odpovědí je nová technologie šlechtění kukuřice Roots power od společnosti EURALIS.

Několik tisíc rostlin hybridů a linií kukuřice je zkoumáno každý rok napříč celou Evropou, ve všech klimatických a půdních podmínkách. Sledované znaky (průměr hlavního kořene, délka, úhel a hustota sekundárních kořenů) síly kořenového systému a hloubky zakořenění jsou základem pro výběr do skupiny hybridů Roots power.

V biotechnologických laboratořích je vykonávána komplexní analýza fenotypu, genotypu a identifikace genových oblastí ovlivňujících sílu kořenového systému. Tato technologie poskytuje konkurenční výhodu rych­lé identifikace hybridů Roots power a jejich komerční využití v blízké budoucnosti. Klíčovým faktorem technologie Roots power je najít linie kukuřice, které jsou tolerantní ke stresovým podmínkám, nedostatku vláhy a vysokým teplotám v průběhu vegetace.

Výhody Roots power:

 • delší a lépe rozvětvené kořeny zajišťují lepší toleranci k suchu, jsou schopné zachytit hlavní vodu, rostlina dokáže účinněji přijímat živiny, pronikají hlouběji do půdního profilu;
 • větší a silné kořeny pronikají zhutněnou půdou, což je tou nejlepší technologií kultivace půdy poskytující vyšší výnosy;
 • kořeny s větším úhlem poskytují odolnost vůči poléhání, a tím větší stabilitu rostliny;
 • hybridy Roots power poskytují vyšší a stabilnější výnosy a profit pro pěstitele.

V portfoliu firmy B O R , s. r. o., je možné najít dva hybridy kukuřice ze skupiny Roots power:

 • ES Asteroid FAO S 270/Z 270
 • ES Gallery FAO Z 300

ES Asteroid

ES Asteroid, loňská novinka na českých polích, v sobě jako jeden z mála hybridů značky Euralis kloubí oba genetické směry: Tropical Dent Hybrid i Roots power.

Je to raný dvouliniový hybrid, který byl zaregistrován v České republice v letošním roce. Dosahuje výborných výsledků při pěstování na zrno, doporučit lze také na siláž a zejména pro výrobu bioplynu. Má vysoké rostliny (282 cm) s velmi vysoko nasazenými palicemi (122 cm). ES Asteroid vykazuje velmi dobrý zdravotní stav, zejména vynikající odolnost k fuzáriím (9) a vysokou odolnost ke sněti (8). Tento hybrid poskytuje vysoké výnosy zrna s nízkým obsahem mykotoxinů, velmi dobré výnosy silážní hmoty i energie. Právem může být nazýván evropskou novinkou, protože díky skvělým výsledkům byl registrován v Rakousku (2014), Německu (2015), ale i v Polsku (2016).

Výkon a inovace při výzkumu

Kukuřice je jednou z hlavních plodin našich polí nejen z důvodu vysokého zastoupení v osevních postupech, ale také jako plodina důležitá z hlediska celkové profitability hospodaření. Proto je velice důležité vybrat si vhodný hybrid. Šlechtitelská společnost EURALIS Semences dnes patří mezi lídry v oblasti šlechtění především díky výkonu a inovacím při výzkumu.

 Ing. David Müller

BOR, s. r. o.

Foto:  ES Asteroid je raný dvouliniový hybrid, který dosahuje výborných výsledků při pěstování na zrno, doporučit lze také na siláž a zejména pro výrobu bioplynu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *