Nové hybridy kukuřice do západních Čech

Společnost Agrofinal, zastupující francouzskou osivářskou firmu Euralis, přináší každým rokem nové hybridy do svého kukuřičného sortimentu. Také v roce 2017 přijde na trh s několika kvalitními novinkami. Patří k nim kromě vloni uvedeného hybridu ES Metronom (250) i nové hybridy ES Crossman (230) a ES Amulet (240).

Agrofinal také od roku 2016 nově zavádí Systém Silomix, který díky směsnému pěstování kombinace dvou vhodných silážních hybridů nabízí vyšší a stabilnější výnos, lepší kvalitu siláže, větší plasticitu a odolnost ke stresům! Tento systém se velmi dobře osvědčil v pokusech v roce 2015, který patřil v kombinaci sucha a tropických dnů k nejhorším ročníkům v historii ČR. Následně takřka ideální ročník pro kukuřici, jakým byl rok loňský, ovšem ve finální fázi těsně před sklizní silážních kukuřic zkoušel nervy většiny agronomů, a značná část porostů se pak díky rekordně rychlému nárůstu sušiny nesklízela v optimální zralosti. I zde se ukázal význam uvedeného systému a porosty kombinované ze dvou vhodných hybridů vždy dokázaly odolávat tomuto nepříznivému faktoru o trochu lépe.

ES Crossman – výkonný bojovník

S hybridem, který byl v roce 2015 zaregistrován v Německu a Francii pod jménem ES Crossman (FAO 230), budou spokojeni pěstitelé, kteří požadují především hybrid s velmi vysokým výnosem silážní hmoty a vysokou kvalitou pro vysokoužitkové chovy a BPS. Hybrid je dvouliniový, vysokého vzrůstu, se širokými a vzpřímenými listy a dobře opylenou palicí. Zdravotní stav je velmi dobrý, stejně jako jeho odolnost k poléhání a stresovým klimatickým faktorům, zvláště suchu. V hodnocení poměru výnosu celkové suché hmoty a celkové kvality siláže se jedná o jeden z nejlepších hybridů velmi raného silážního sortimentu. V roce 2016 patřil v interním hodnocení několika desítek pokusných stanovišť společnosti Agrofinal mezi tři nejlepší hybridy na každém stanovišti. Takovou plasticitu vloni neprokázal žádný ze zkoušených hybridů! Hybrid je také ročníkově velmi vyrovnaný. Je vhodný pro Systém SILOMIX, k použití do kombinace na siláž s hybridy ES Metronom a ES Amulet. Kromě toho je také doporučen pro pěstování na suché i vlhké zrno.

ES Metronom – vítězný typ

Excelentním univerzálním hybridem je ES Metronom s číslem ranosti FAO 250 siláž s možností ekonomického pěstování na zrno. Hybrid je dvouliniový, vysoký typ se vzpřímenými listy, velmi bohatě olistěnou rostlinou, s velkou palicí a tvrdým až mezitypovým zrnem. V letech 2013–2014 patřil hybrid ES Metronom k materiálům s nejvyšším výnosem a také nejvyšší stabilitou výnosu v různorodých podmínkách. Zjevným přínosem je také odolnost vůči suchu a velmi dobrá tolerance hybridu k pěstování na všech půdách. Hybrid by měl oslovit pěstitele, kteří potřebují suchovzdorný a výnosný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem na siláž a na zrno do obilnářských a řepařských oblastí. ES Metronom je doporučen též k pěstování na siláž pro BPS a vysokoužitkové chovy. Hybrid byl zaregistrován v ČR v roce 2015. Ve stejném roce patřil k nejpěstovanějším hybridům raného sortimentu v sousedním Německu, kde má registraci na siláž i zrno od roku 2014.

ES Amulet – definice kvality

Absolutní novinkou společnosti Agrofinal je raný silážní hybrid ES Amulet s číslem ranosti FAO 240 siláž s vynikajícím výnosem silážní hmoty v intenzivních oblastech a TOP kvalitou silážní hmoty. V kombinaci těchto dvou kritérií patří k absolutní špičce na českém trhu, což dokládají registrační výsledky ÚKZÚZ 2014–2015, na jejichž základě byl po dvouletém zkoušení v roce 2016 v ČR zaregistrován. Hybrid má vysokou rostlinu se vzpřímenými listy, je velmi bohatě olistěn, a rovněž podíl palic ve hmotě je velmi vysoký. Mezi jeho vynikající vlastnosti patří hlavně excelentní stravitelnost. Proto je doporučen k pěstování na siláž pro vysokoužitkové chovy. Tomuto hybridu se nejlépe daří na úrodnějších stanovištích obilnářských a řepařských oblastí. Vyplatí se proto jeho umístění na dobrých pozemcích, kde odvádí perfektní výkony v prvotřídní kvalitě! V Systému Silomix jej lze dobře kombinovat s hybridy ES Crossman a ES Metronom. Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč.

Milan Spurný, obchodní ředitel Agrofinal spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *