Nová sezóna s novými přípravky

V nastávající sezóně se sortiment přípravků nabízených společností Bayer CropScience opět obohatí. Největší novinkou bude bezesporu fungicid Sfera. Seznámit se s tímto novým přípravkem měli mimo jiné možnost účastníci podzimního setkání ve Špindlerově Mlýně.

Ve Špindlerově Mlýně se na konci listopadu sešli odborníci společnosti Bayer spolu s distributory přípravků na ochranu rostlin již poosmé. Jako každoročně se při akci především hodnotila uplynulá sezóna, avšak nemalá část programu patřila také představení novinek pro příští rok. Pěstitelé se mohou těšit jak na nové produkty, tak i na další služby společnosti Bayer.

Úspěch v nepříznivém roce
Firma Bayer CropScience má po fúzi se společností Aventis za sebou první rok práce. Tu zhodnotil ve Špindlerově Mlýně Dr. Jerzy Próchnicki, vedoucí oddělení ochrany rostlin. Jak uvedl, ačkoliv byl uplynulý rok jak pro pěstitele, tak i pro dodavatele vstupů do zemědělské výroby mimořádně složitý, považuje jej za relativně úspěšný. Pokles trhu s přípravky na ochranu rostlin je odhadován na 15 %, avšak pokles trhu s přípravky firmy Bayer je nižší nežli uvedený celkový propad.
A výhled do budoucna? I ten vidí dr. Próchnicki optimisticky. Nabízené přípravky, jejichž portfolio by se mělo do budoucna stále více optimalizovat, respektují obecné požadavky na zemědělství budoucnosti. Znamená to, že od nich lze očekávat zvýšení výnosu pěstovaných plodin a současně i šetrnost k životnímu prostředí.
Podle slov dr. Próchnického je společnost Bayer rovněž připravena na případný nástup biotechnologií. Neobává se ani nejbližší budoucnosti, která bude ovlivněna především vstupem naší země do Evropské unie. Podle něj všechny dosud u nás nabízené produkty splňují parametry EU.

Nový strobilurin
Jedním ze dvou nových produktů, které bude Bayer v roce 2004 pěstitelům nabízet, je fungicid Sfera 267,5 EC, který ve Špindlerově Mlýně představil Ing. Otto Ilčík, vedoucí technického oddělení. Jak informoval, Sfera je dvousložkový fungicid určený pro ochranu pšenice, ječmene a cukrovky, jež v sobě spojuje vlastnosti nové strobilurinové účinné látky trifloxystrobinu a v jiných přípravcích již osvědčeného azolu cyproconazole. Z mnoha výjimečných vlastností přípravku odborník poukázal především na široké spektrum účinku, prokázaný výnosový a stimulační efekt, plasticitu dávkování, odolnost srážkám či díky dvěma účinným látkám omezení rizika rezistence.
Ing. Ilčík v přednášce věnované především ochraně obilnin uvedl, že vzhledem k působení účinné látky trifloxystrobinu dosahuje Sfera nejlepších výsledků při preventivních aplikacích, na počátku rozvoje chorob. Díky zmíněné látce fungicid výborně působí proti braničnatkám, padlí, DTR, hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti ječmene a potlačuje napadení rzemi a fuzariózami klasu. Vedle strobiluronové látky obsahuje Sfera také preventivně i kurativně působící azol, díky němuž fungicid dlouhodobě účinkuje proti všem druhům rzí, braničnatce pšeničné a padlí travnímu. „Volbou tohoto azolu se vhodně doplnilo preventivní působení trifloxystrobinu a předešlo se nutnosti použití směsí,“ uvádí ing. Ilčík.
Dodejme, že druhou novinkou v portfoliu přípravků roku 2004 je fungicid Teldor 500 SC s účinnou látkou fenhexamid určený k ochraně révy vinné proti plísni.

Polní den i na Moravě
Nejen o účinnosti zmíněných přípravků, ale takřka celého nabízeného sortimentu přípravků, se budou moci pěstitelé i letos přesvědčit v rámci polních dnů pořádaných společností Bayer. Ve Špindlerově Mlýně o tom informoval Ing. Pavel Egert, jež tyto akce připravuje. Hovořil především o novince, kterou jsou moravské polní dny v Senici na Hané. Také zde se budou stejně jako na akci v Libčanech u Hradce Králové, kde se pěstitelé letos v červnu sejdou již počtvrté, prezentovat systémy ošetření nejvýznamnějších polních plodin. Srovnávat bude možné například i 30 odrůd ozimé pšenice či 10 odrůd jarního ječmene. A protože jsou, jak tvrdí ing. Egert, libčanský i senický podnik známými ovocnářskými autoritami, nebude na polních dnech chybět ani demonstrace ošeření těchto kultur.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *