Nová mořidla ochrání zrno obilnin

Svoje první mořidlo uvedla společnost Bayer na trh již před více než devadesáti lety. Od té doby vyvinuli odborníci firmy několik velice úspěšných mořidel, jako jsou například Baytan, Sibutol či řada přípravků Raxil. Tím nejnovějším pro osivo obilnin, založeným na kombinaci tří účinných látek, je fungicidní mořidlo Scenic 080 FS. Účinnou ochranou ozimých obilnin proti přenašečům viróz bude v podzimních měsících další mořidlo – Deter.

Úspěch pěstování zemědělských plodin závisí na mnoha nepředvídatelných podmínkách, zejména povětrnostních vlivech a vztahu okolního prostředí. Regulace chorob a škůdců od prvopočátku pěstování je základem vysoké a kvalitní produkce. Moření je přitom jednou z nejstarších technik ochrany osiv na světě.

Synergické působení
„Mořidlo Scenic 080 FS obsahuje tři účinné systematické látky – prothioconazole, fluoxastrobin a tebuconazole. Ty se vzájemně podporují při pronikání do rostlinných pletiv a v transportu rostlinou. Synergické působení kombinace účinných látek se projevuje i vyšší účinností proti houbovým chorobám,“ představil novinku Ing. Josef Drahorád, zástupce společnosti Bayer CropScience, s. r. o., pro mořidla.
Systémová a dlouhodobě působící účinná látka prothioconazole patří do zcela nové chemické třídy triazolinthionů a podle mechanismu účinku se řadí k DMI-fungicidům. Účinně zamezuje propuknutí houbových chorob ze tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes a zejména má vysokou účinnost proti fuzariózám.
Další novou účinnou látkou je fluoxastrobin. Tento vysoce účinný strobilurin z chemické třídy dihydrodioxazinů se považuje za nový standard pro kontrolu plísně sněžné (Microdochium nivale). Rovněž působí proti vyšším houbám z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes a Oomycetes.
Třetí nedílnou složkou přípravku je tebuconazole, širokospektrální azolová látka s růstově regulačními schopnostmi.Vedle fungicidního účinku především na sněti podporuje svými originálními růstově regulačními vlastnostmi vývoj silných, vitálních rostlin.
Osivo obilnin je chráněno nejen díky působení jednotlivých účinných látek, ale i jejich vzájemnému synergismu. Navzájem se totiž podporují při pronikání do rostlinných pletiv a pohybu v nich.Výsledný efekt na původce chorob je potom silnější než působení jednotlivých molekul.
Mořidlo Scenic 080 FS, které by mělo nahradit Raxil 515 FS, je vhodné pro ošetření osiva pšenice, žita a tritikale především proti sněti mazlavé, fuzariózám a plísni sněžné. Jeho biologická účinnost je však rozsáhlejší a rovněž působí proti dalším snětím (například prašné sněti pšeničné), braničnatce plevové či Cochliobolus sativus. Aplikační dávka přípravku 1 l/t osiva se smísí s 3 až 5 l vody/t osiva (podle typu mořičky).

Zasáhnout včas proti přenašečům viróz
Mořidlo Scenic 080 FS je vhodné aplikovat na osivo ozimých obilnin spolu s další novinkou – insekticidním mořidlem Deter. Uvedení tohoto přípravku na český trh podle Ing. Drahoráda úzce souvisí se stále častějšími výskyty virózních rostlin v porostech obilnin, se kterými se naši zemědělci setkávají. „Státní rostlinolékařská správa v Brně proto rozhodla o jeho použití na našem trhu po dobu 120 dní, a to v období od 20. června až do 17. října 2007,“ řekl Ing. Drahorád.
Účinnou insekticidní látkou mořidla Deter je clothianidin ze skupiny chloronicotinilů působící proti přenašečům viróz obilnin (například křísům a mšicím). Tato účinná látka však obilniny chrání i proti dalším škůdcům, jako jsou bázlivec kukuřičný, dřepčíci, květilka všežravá, bzunka ječná, ale i drátovci či slimáci.
Účinná látka nejprve proniká do klíčícího zrna z namořeného povrchu a po uvolnění do půdy je přijímána kořeny rostlin a systemicky rozváděna až do listů. Porost je tedy chráněn již od počátku vzcházení a účinnost přípravku trvá až po dobu dalších osmi týdnů.
Účinná látka obsažená v Deteru má požerový i kontaktní účinek a na škůdce působí jako nervový jed. To znamená, že po zásahu nervových impulsů negativně ovlivňuje činnost centrálního nervového systému a škůdce odumírá.
„Mořidlo Deter doporučujeme použít u množitelských porostů, dále u porostů s vysokým výnosovým potenciálem, v rizikových oblastech a při pěstování ozimých obilnin v blízkosti zdrojů infekce. Rovněž se pěstitelům vyplatí při časném termínu setí, při výsevu obilnin po sobě a podobně,“ připomenul Ing. Drahorád.
Přípravek se aplikuje na osivo ozimých obilnin společně s mořidly Raxil či Scenic 080 FS v dávce 2 l/t po předchozím naředění vodou. Osivo ošetřené mořidlem Deter je možno vysévat v maximální dávce 160 kg na hektar.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *