Nová metoda stanovení termínu sklizně kukuřice byla představena pěstitelům

Nová metoda stanovení termínu sklizně kukuřice byla jedním z témat, o kterých se hovořilo na seminářích pořádaných 16.a 17. ledna společností KWS SEMENA, s.r.o., v aule České zemědělské univerzity v Praze a v hotelu Rozálka nedaleko Brna.

Na pořádaní semináře se podílela rovněž Česká zemědělská univerzita v Praze a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno. Právě odborníci z těchto škol obohatili seminář o své příspěvky týkající se kvality a krmné hodnoty kukuřice, jejího významu ve výživě skotu, výživy a hnojení této královny plodin atd.
Metodu stanovení termínu sklizně podle teplotních úhrnů podrobně představil ve svém referátu Friedrich Jäger z centrály firmy KWS A.G. v Einbecku. Vysvětlil princip metody, která vychází ze sčítání efektivních teplot během vegetace kukuřice. Vlastní zjištění termínu sklizně vychází z porovnání těchto sum teplot s tabulkovými hodnotami stanovenými pro konkrétní skupinu hybridů kukuřice podle ranosti kukuřice a pro požadovaný obsah sušiny. Českým pěstitelům metodu přiblížil a také jako novou službu nabídl ing. Karel Kokaisl z odborně-poradenské služby firmy KWS. Podle něj sice žádná metoda nestanoví termín sklizně naprosto přesně, vždy je třeba vycházet z konkrétních podmínek stanoviště. Přesto by i takto stanovený termín sklizně mohl pěstitelům pomoci k tomu, aby sklízeli kukuřici v optimální zralosti a aby včas mohli naplánovat sklizňové práce. „Teploty potřebné ke stanovení termínů sklizně budou v nastávající sezóně odborníci z firmy sami sledovat na několika referenčních stanovištích a budou o nich od poloviny srpna pravidelně informovat. Sami pěstitelé si pak pomocí korekčních programů dodaných poradenskou službou KWSS pro jednotlivá stanoviště, budou moci stanovit předpokládaný termín sklizně“ objasnil ing. Kokaisl přínos této novinky pro české pěstitele kukuřice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *