Nízké výnosy ani pokles cen mák nepostihly

Nízké výnosy a pokles cen, takto jednoduše by šel charakterizovat loňský výsledek při pěstování velké části zemědělských plodin. Na několik málo z nich však tato charakteristika nesedí a důkazem toho je mák. Jeho výnosy byly sice oproti roku 2001 nižší, avšak pokles nebyl nijak radikální - z 0,64 t/ha na 0,6 t/ha semene. Ceny však mírně narostly. V období říjen až prosinec se mák prodával za 26,6 a 27,6 Kč/kg.

Nejen tyto informace, které zazněly na čtyřech seminářích, jež po celé České republice uspořádalo ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) a firmou Slovakofarma sdružení Český mák, dávají vědět, že mák zůstává perspektivní plodinou. Jak se bylo možné dozvědět ve Stehelčevsi na jednom se série seminářů, makovému semenu se nabízí poměrně široké odbytiště, přičemž na mezinárodním trhu nemá Česká republika mnoho konkurentů. Jedním z mála konkurentů je Turecko, kde se však mák pěstuje s využitím ruční práce. Velkovýroba dává podle představitelů sdružení Český mák této komoditě šanci dalšího rozvoje. Jak uvedl doc. Ing. Jan Vašák, CSc., z ČZU, utopií nemusí být ani výměra máku v ČR až 100 tis. hektarů. Připomeňme, že v loňském roce se u nás mák pěstoval asi na 30 tis. hektarů a ve světě asi na 108 tis. hektarech.
K naplnění zmíněného cíle je však nutné splnění některých důležitých požadavků. Podle doc. Vašáka je nutné výrazně, tzn. asi dvojnásobně, zvýšit výnos semen a sklízet i dvojnásobek makoviny. Že je možné sklízet až dvoutunové výnosy makového semene doložil na výsledcích mnoha pokusů ve své přednášce Ing. Pavel Cihlář z ČZU. Pro zajištění konkurenceschopnosti máku je dále důležité zabezpečit této komoditě stejné dotace jako například obilninám. Jak pěstitele informoval Ing. Zdeněk Kosek, CSc., ředitel sdružení Český mák, podporu pro mák se již podařilo prosadit, neboť pěstování máku bylo zařazeno do dotačních titulů. Podpořena bude podle programu 1.S. kompletní sklizeň máku, tzn. sklizeň semene i makoviny. Pěstitelé sice díky této dotaci získají necelých 70 Kč/hektar máku, důležité však je, že se máku dostalo i legislativě dostalo větší pozornosti.
Pěstitelé máku dále považují za nezbytné snížit roztříštěnost zahraničního obchodu s mákem s cílem stabilizovat ceny za makové semeno a zajistit nová odbytiště.
Jak dále vyplynulo s jednání pěstitelů máku, na významu stále více nabývá sklizeň makového semene spolu s makovinou. Důvod jen nejen další možnost zvýšení příjmu pěstitelů díky prodeji této farmaceutické suroviny či možnost zlepšení kvality semene. Kvalita semene máku je totiž při jeho společné sklizni s makovinou prokazatelně lepší. Zásadním důvodem, který jistě přispěl i k zařazení máku do dotačních titulů, je zajištění argumentů pro mezinárodní organizace, které pěstování máku, který většina světa nepovažuje za potravinu, ale pouze za surovinu pro výrobu morfinu, bedlivě sledují. Jak mimo jiné vysvětlili i zástupci Národní protidrogové centrály Policie ČR, jež stejně jako v loňském roce na „makových“ seminářích vysvětlili svůj postoj k problematice, maková sláma může být z pohledu světa brána jako surovina pro výrobu drog a proto lze v budoucnu předpokládat, že maková sláma nebude moci zůstávat na poli, ale bude muset být předána ke zpracování či jinak zlikvidována.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *