Není důvod odcházet od slunečnice

Olejniny jsou důležitými zemědělskými plodinami. Zabezpečují nejen výživu lidí, ale jsou také významnou surovinou pro průmyslové zpracování a zdrojem hodnotných bílkovinných krmiv pro živočišnou výrobu. Zatímco řepku a mák můžeme pěstovat téměř ve všech výrobních oblastech České republiky, pro pěstování slunečnice na semena se jako okrajová oblast uvádí nadmořská výška do 450 metrů. V roce 2003 tato plodina dozrála dokonce v rekordní nadmořské výšce 550 metrů na ploše téměř 30 hektarů v Těškově na Rokycansku.

Slunečnice se pyšní nejen svými krásnými žlutými květy, ale také nenáročností na vláhu a strukturu půdy. V rámci Berounského a Plzeňského regionu, kam jsme se vypravili s Milanem Spurným, obchodním ředitelem společnosti Agrofinal, je mnoho oblastí, kde přísušky znemožňují efektivně pěstovat jiné plodiny. Například ozimá řepka se stává v suchých lokalitách neekonomickou a na tak postižených místech ji úspěšně nahrazuje slunečnice. Hluboké a intenzivní prokořenění půdy umožňuje rostlině odolávat suchu a pomáhá lepšímu využití vody a živin z půdy. Výnos nažek se pak v přísuškových lokalitách pohybuje také mezi 2,5 – 3 t/ha (v loňském roce se na Plzeňsku sklízelo dokonce 3,5 t/ha). Jak upozornil Milan Spurný, zisk ze slunečnice se v okrajových regionech při loňské realizační ceně může vyšplhat až k 10 000 Kč/ha.

Vývoj ploch

V roce 2006 se plochy slunečnice blížily 50 000 ha. O rok později klesly v důsledku nerentabilní výkupní ceny za komoditu přibližně na polovinu a na této úrovni i přes očekávaný vzestup vkročily do roku 2008. „Není důvod, aby zemědělci odcházeli od pěstování slunečnice,“ zvažoval Milan Spurný. „Při úspěšném zvládnutí agrotechniky, zejména kvalitní podzimní přípravy, fungicidní a herbicidní ochrany a při současných realizačních cenách by měla být i nadále jednou z nejrentabilnějších jařin,“ pokračoval. Velkou výhodu vidí také v tom, že se podniky učí sklizené produkty skladovat, což jim umožňuje reagovat na vývoj trhu.

Časem ověřené

Společnost Agrofinal, spol. s r. o., přináší každoročně na trh s osivy nové hybridy slunečnice značky Rustica. Ke sledování vývoje a vlastností hybridů používá poloprovozní pokusy v různých částech České republiky. Patří mezi ně také okrajové oblasti Berounsko a Plzeňsko, kde tuto plodinu již několik let na ploše 1200 – 1400 ha úspěšně pěstuje řada zemědělských podniků, například Agrona Rpety, ZD Mořina, JRW Agro Chodouň (Berounsko), Proklas Přeštice, CPZ Chotěšov, Agro Staňkov, Agricos Stod, SHR Ing. Kohout – Heřmanova Huť, (Plzeňsko) a jiné. Jak uvedl Spurný, slunečnice není v této lokalitě žádným nováčkem. Před dvaceti lety ji vyzkoušeli na pozemcích tehdejšího JZD Záluží. Provozní pokus o rozloze 20 ha oseli sice nevhodným (polopozdním) hybridem, přesto sklidili 2,5 t/ha.
Do okrajových oblastí pěstování slunečnice doporučil M. Spurný velmi rané nebo rané hybridy. Z ověřených materiálů těmto podmínkám vyhovuje Pomar RM, který byl v ČR ve velmi raném sortimentu zaregistrován v roce 2005. Původně byl určen pro okrajové a přechodné oblasti, ale s postupem času se zjistilo, že se uplatní také například v Polabské nížině. Jeho předností je výborná odolnost proti úborovým chorobám (hlízence a plísním).
V roce 2004 společnost zaregistrovala v ČR velmi raný hybrid Alisson RM, který se několik předchozích let řadil k nejpěstovanějším materiálům. Jde o velice plastický hybrid s uplatněním ve všech oblastech pěstování slunečnice. Vyznačuje se vysokou odolností vůči houbovým chorobám a vysokým výnosem nažek s nízkou sklizňovou vlhkostí. V praxi platí, že špičkový hybrid vydrží na trhu přibližně pět let, a proto bude také Alisson RM postupně nahrazován novějšími výkonnějšími materiály.

Nejnovější materiály

V letošním roce byl v České republice zaregistrován velmi raný hybrid ES Alyssa. Jak vysvětlil M. Spurný, v okrajových oblastech překoná Pomar a Alisson RM, ale není určen pro pěstování v teplejších oblastech. V chladných lokalitách se vyznačuje velmi vysokým výnosem nažek s nízkou sklizňovou vlhkostí a dobrou odolností vůči suchu.
Další nadějnou novinkou zaregistrovanou v roce 2008 v raném sortimentu je ES Biba. Uplatnění podle Spurného najde v intenzivnějších a teplejších oblastech. Jde o jeden z nejnižších materiálů na trhu, avšak s velmi vysokým výnosovým potenciálem nažek i oleje.
Přestože by bylo možné hybrid ES Biba pěstovat také v okrajových oblastech, větší jistotu v těchto lokalitách prokáže raný až velmi raný materiál ES Aloha (ve třetím roce registračních zkoušek), jež v názvu nese havajský pozdrav. Spurný se domnívá, že by mohl nahradit Alisson RM také ve vysoké plasticitě a stát se jedním z nejpěstovanějších materiálů na trhu. Disponuje velmi vysokým obsahem oleje v nažce a odolností proti jedenácti evropským rasám plísně slunečnicové (Plasmopara halstedii). Veškeré hybridy slunečnice, které přicházejí na trh v ČR, musí být odolné vůči této chorobě. Podle Spurného je plazmopara ve Francii, odkud se rozšířila do dalších států Evropy, poměrně významná a hospodářsky dost škodlivá. U nás se v důsledku pěstování odolných hybridů téměř nevyskytuje.

High-oleic a ptáčkařský segment

Středně raný materiál ES Authentic, jež se v současné době nachází ve druhém roce registračních zkoušek, je novinkou mezi high-oleic hybridy slunečnice. Obsahuje přes 90 % kyseliny olejové v oleji a vyznačuje se vysokým výnosovým potenciálem. Materiály středně raného sortimentu jsou na jaře citlivější na chlad, a proto je M. Spurný doporučuje do nejteplejších oblastí. Typickým projevem high – oleic hybridů je v chladnějších lokalitách tvorba postranních kvítků, které ale netvoří nažky a nesnižují tak technologickou kvalitu oleje.
Ve Francii se high-oleic hybridy těší velkému zájmu. K českým pěstitelům si podle Spurného cestičku prošlapávají postupně hned z několika důvodů. High-oleic hybridy vyžadují oddělenou sklizeň, oddělený výkup a dodržování izolační vzdálenosti při pěstování od konvenčních hybridů (proti původním 300 metrům bude u ES Authentic pravděpodobně stačit jen 50 metrů). Hybridy s vyšším obsahem kyseliny olejové v nažce se používají například na fritování, protože snesou mnohem vyšší teploty a nepřepalují se. Uplatnění najdou také v kosmetice a technických olejích.
Poslední novinka s názvem ES Royal patří do takzvaného ptáčkařského segmentu. Jde o raný hybrid s černobíle pruhovanou nažkou, který se používá do krmných směsí pro ptactvo. Tento speciální hybrid vyniká podle Spurného sníženým obsahem oleje v nažce (okolo 30 %) a výnosovým potenciálem na úrovni klasických černosemenných hybridů. Je vhodný pro pěstování v Polabí, Poohří a v kukuřičných oblastech jižní Moravy.

Šlechtění a jeho směry

„Šlechtění na odolnost proti plísni slunečnicové je dnes samozřejmostí,“ soudí Spurný. Další směry se orientují na ranost, odolnost vůči houbovým chorobám a zdokonalování jiných hospodářských vlastností jako například obsahu oleje v nažce.
Každoročně pěstitele trápí zaplevelení porostů slunečnice během vegetace. Poslední možnou ochranou je aplikace herbicidní kombinace hned po zasetí. Velmi důležitou úlohu v této bitvě proti plevelům hrála až dosud podzimní orba a kvalitní předseťová příprava. Nyní přichází na pomoc také šlechtění. V současné době jsou v registračních zkouškách tak zvané IMI hybridy slunečnice, které byly klasickou šlechtitelskou cestou (bez genetické modifikace) prošlechtěny na odolnost proti přípravku Pulsar (účinná látka imazamox), jež lze do slunečnice použít postemergentně. M. Spurný vysvětlil, že jde o širokospektrální herbicid, který v této plodině likviduje většinu problematických plevelů, mimo jiných i pcháč oset. „Tyto hybridy by mohly najít uplatnění zejména tam, kde se nedaří dlouhodobě vymýtit nepříjemné plevele,“ domnívá se Spurný. „Je ovšem nutné připomenout, že jde o zcela nový, v ČR nevyzkoušený, systém pěstování slunečnice, a klasické hybridy nelze v tomto systému použít. Byly by zlikvidovány společně s plevelem. Proto se případné využití této zajímavé novinky bude muset po registraci nejprve důkladně otestovat v polních pokusech,“ upozornil na závěr.

Klíčové informace:
● Společnost Agrofinal přichází na trh s novými hybridy slunečnice, které uspokojí pěstitele v okrajových i teplejších a intenzivních oblastech.
● V současné době jsou v registračních zkouškách tak zvané IMI hybridy slunečnice, které byly klasickou šlechtitelskou cestou (bez genetické modifikace) prošlechtěny na odolnost proti přípravku Pulsar (účinná látka imazamox), jež lze do slunečnice použít postemergentně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *