Několik novinek k účinné biologické ochraně rostlin

Společnost BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., letos slaví 25. výročí působení na českém trhu. Zabývá se biologickou ochranou a využívá přirozených antagonistů škodlivých organismů nebo produktů připravených s využitím živých organismů.

V rámci monitoringu škůdců kukuřice způsobuje největší škody v kukuřici v rámci celé republiky zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubialis). Na jeho monitoring se používá světelný lapák, podle náletu je možné zjistit termín ošetření. Výskyt zavíječe lze sledovat i pomocí sumy efektivních teplot. Proti zavíječi lze aplikovat dravou vosičku Trichogramma evanescens buď kapslemi zavěšenými do porostu (Trichocap), nebo aplikací z letadla, případně i z vrtulníku (TrichoLet), který byl v Nabočanech vystaven.

Novinky mezi produkty

Společnost BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., nabízí i nové bakteriální produkty Free N a Free PK, smáčelo Wetcit a další.

  • Free N

Účinné složky přípravku Free N obsahují mikrobiální kultury vybraných kmenů Azotobacter chroococcum, makro- a mikroelementy, mikrobiální enzymy a další složky (růstové látky, rostlinné hormony, vitamíny). Bakterie svým působením zvyšují biologickou aktivitu půdy, obohacují půdu o živiny poutáním vzdušného dusíku. Free N zajišťuje vyšší výnos i při nižších dávkách hnojiva a rostlina je pravidelně zásobena dusíkem nezávisle na půdně-klimatických podmínkách.

  • Free PK

Pomocná půdní látka pro uvolnění fosforu a draslíku v půdě Free PK obsahuje mikrobiální kultury vybraných kmenů Bacillus mucilaginosus přirozeně se vyskytujících v půdě a v okolí kořenových systémů. Mikroorganismy napomáhají rozpouštět těžko rozpustné minerální složky, zejména křemičitany a fosforečnany nebo skupiny apatitů. Bakterie produkují kyseliny, které pak podpoří uvolňování živin v půdě, především fosforu a draslíku. Zlepšení výživy prvky P a K má blahodárný účinek na růst rostlin.

  • Wetcit

Ing. Teplý představil i nový adjuvant Wetcit – smáčedlo pro zlepšení funkce insekticidů, akaricidů, fungicidů, pomocných prostředků a kapalných hnojiv. Wetcit umožňuje lepší distribuci na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Díky smáčedlu aplikační kapalina rovnoměrně přilne, a tím se zlepšuje účinnost pesticidů a také snižuje množství aplikační kapaliny. Při dávce 0,1 % se používá jako klasické smáčedlo, při dávce 0,2 % je schopen penetrovat do rostlinky.*

  • Aqua Vitrn K

Vzhledem k tomu, že i v Nabočanech poškodily některé porosty kroupy, lze doporučit přípravek Aqua Vitrin K. Jde o vodní draselné sklo, které mechanicky zalepuje poranění a zabraňuje infekci. Přípravek má vysoké pH a spora houby není schopná klíčit a nemůže porost více poškodit, zároveň jsou šešule pevnější a zabraňuje i výdrolu řepky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *