Nejen o odrůdách brambor v Olešné

Nabízený sortiment odrůd brambor je rok od roku pestřejší. Na množitelských plochách je letos zasázených 211 odrůd. Orientovat se v tak širokém sortimentu odrůd pomáhají pěstitelům bramborářské polní dny. K tradičním místům jejich konání patří i Olešná a pozemky tamního zemědělského podniku Solmilk, a. s.

Akci spolu se Solmilkem a komisí pro brambory při havlíčkobrodské okresní Agrární komoře ČR uspořádala společnost Medipo Agras H. B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod. Tato firma a její sesterské organizace nabízejí pěstitelům jak odrůdy brambor, tak i sadbu, mechanizaci pro jejich pěstování a další služby. Věnují se také obchodu s konzumními bramborami, včetně jejich balení.

Brambory všech užitkových směrů
Jak při prohlídce pokusů předeslala Ing. Marie Rasochová, CSc., z firmy Medipo Agras H. B., cílem společnosti je nabízet pěstitelům odrůdy brambor s jasným směrem využití. Proto je podle užitkových směrů rozdělen i nabízený sortiment.
Z novinek určených pro přímý letní konzum upozornila Ing. Rasochová na odrůdy Saline, Verona či Arcona. Zmíněny byly i vlastnosti odrůdy Berber, další z odrůd této skupiny, která dala při prvních letošních sklizních pokusů v Olešné vůbec nejvyšší výnos z celého zastoupeného sortimentu. Mezi salátovými odrůdami je novinkou Mirage, z klasických přílohových brambor Primadonna či Natascha. Z této skupiny stojí za připomenutí také známé odrůdy Dali a Princess, které jsou velmi rozšířené na běžných pěstitelských plochách.
Zvláštní skupinou odrůd jsou ty pro luxusní kulinářské využití prodávané konečným spotřebitelům pod speciální značkou. K odrůdám Annabelle, Cecile a Delianne v ní nově přibyly Marilyn a Franceline.
Pro zpracování na suché výrobky Medipo Agras H. B. nabízí odrůdu Miranda, pro výrobu hranolků Asterix a Innovator, na lupínky Courage či Opal, pro výrobu škrobu Sirius, Ramses, Sibu a další.

Problémem je letos plíseň
Živě se při setkání pěstitelů diskutovalo o letošní zásadní komplikaci pěstování brambor, a to o četném výskytu plísně bramboru. Silný infekční tlak této choroby přitom není jediný problém. Další komplikací je fakt, že počasí charakteristické častými srážkami znemožňuje na mnoha místech aplikaci fungicidů. Již v polovině července byly na některých místech napadeny i hlízy. V rámci odborného programu, který následoval po prohlídce pokusů, to uvedl Ing. Ervín Hausvater, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o. Tam, kde je možné vjet do porostů a ošetřovat, doporučil nešetřit na dávce vody. Za minimum označil dávku 400 l/ha. Jedině tak je zaručena dostatečná pokryvnost rostlin, které jsou letos abnormálně vzrůstné. Jako nejúčinnější proti plísni bramboru označil na základě výsledků pokusů fungicidy Ranman, Revus a Casoar.
Se vzrůstem rostlin souvisí i další z doporuční Ing. Hausvatera – kvalitně je desikovat. Toho je možné docílit například rozdělením dávky desikantu do dvou aplikací či zkombinovat mechanické a chemické ničení natě.
Péči množitelským porostům
Mezi účastníky akce byla i řada množitelů sadby. Jak jsme již na stránkách Zemědělce informovali, letošní výměra sadby v České republice klesla na historické minimum. Přibylo však množených odrůd na zmíněných 211. Ing. Lubomír Šantrůček z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského informoval mimo jiné o tom, že stav porostů sadby je letos poměrně slušný. Porosty rychle vzešly, přičemž rychlý byl rovněž vývoj porostů, což umožnilo včasný nástup do selekce. Následný rychlý nárůst hlíz umožnil brzy zahájit desikace. Od počátku vegetace bylo v porostech zjištěno méně vektorů virových chorob než v předchozích letech.

Odpad z bramborárny skončí v bioplynce
Množením brambor se zabývá jako jednou ze svých stěžejních činností také společnost Solmilk, a. s. Jak informoval její ředitel Ing. Jiří Kreuz, z celkové výměry brambor 120 hektarů představuje sadba asi polovinu. Jak již název firmy napovídá, další komoditou, kterou v Olešné produkují, je mléko. A vzhledem k situaci na trhu s ním tu hledali nové možnosti ke zlepšení ekonomiky firmy. Rozhodli se vybudovat bioplynovou stanici, přičemž jim k tomu pomohla 50% dotace z Programu rozvoje venkova ČR. V bioplynové stanici v Olešné, jejímž generálním dodavatelem byla společnost Agri Fair, s. r. o., uplatní především kravský hnůj, jehož má tento podnik hospodařící ve zranitelné oblasti nadbytek, pochopitelně vypěstovanou kukuřici, dále i odpad z vlastní bramborárny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *