Naše pole plné plodin

Zemědělská výstava Naše pole je specifická akce, kde se na ploše deseti až patnácti hektarů každoročně představí několik stovek odrůd téměř všech plodin, které se v České republice pěstují. Zemědělská veřejnost tak může srovnávat na jednom místě a ve stejných podmínkách sortiment mnoha předních osivářských firem. Dominantní postavení obilnin v osevních postupech potvrdil i fakt, že na více než polovině výstavních parcel rostly pšenice, ječmen, žito oves a tritikale.

V Nabočanech u Chrudimi se ve dnech 20. a 21. června sešli všichni, kteří chtěli navštívit Naše pole. Pod tímto názvem se zde uskutečnil již sedmý ročník akce, na níž majitelé a zástupci představují svůj sortiment odrůd zemědělských plodin. Výstavu odrůd doplňují expozice zemědělské techniky na zpracování půdy, setí, hnojení, ochranu rostlin a sklizeň porostů. Několik společností zde navíc předvedlo různé strategie ochrany a výživy rostlin.
Mezi hlavní organizátory výstavy patří Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., Oseva Agri Chrudim, a. s., a Selgen, a. s. Akce probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a podporuje ji také Pardubický kraj. Mediálním partnerem bylo letos opět vydavatelství Profi Press, s. r. o.
„Pro uspořádání této výstavy vybíráme vždy stejný termín,“ připomněl Ing. Zdeněk Kučera, ředitel Oseva Agri Chrudim. „Vycházíme z dlouhodobých meteorologických sledování, kdy v tomto červnovém týdnu je velká pravděpodobnost slunečného počasí. Navíc jsou porosty většinou v optimální růstové fázi pro ukázku jejich důležitých vlastností,“ vysvětlil jeden z hlavních organizátorů.
V roce 2007 mohli zájemci navštívit 47 vystavovatelů. Z toho 29 bylo zástupců, respektive majitelů odrůd, jedenáct firem vystavovalo zemědělskou techniku a sedm zde předvedlo výsledky pokusů s ochranou a hnojením porostů. Důkladný návštěvník se mohl zastavit u celkem 419 parcel. V Nabočanech se prezentovaly téměř dvě stovky ozimých a jarních odrůd obilnin. Silné zastoupení zde měly řepka a luskoviny. Nechyběly kukuřice, slunečnice, len, vojtěška či jetel a pozornější návštěvník našel i několik odrůd hořčice, bramboru, cukrovky nebo krmné řepy.

Vývoj nové odrůdy a její pojmenování

Široký výběr odrůd nabízených na našem trhu jen dokládá zájem osivářských firem, ale také pěstitelů, o novinky, o které se každý rok sortiment rozšiřuje. Svou pozici má také české šlechtění. Jedním z příkladů jsou aktivity společnosti Selgen. Jak však varoval Ing. Jan Grůza, její generální ředitel, šlechtění u nás je ohrožené. V současné době se rozhoduje o tom, zda a případně jakou formou bude práce na nových odrůdách dotována. „Tento proces je finančně značně náročný a také v jiných státech Evropské unie je různým způsobem dotovaný,“ vysvětlil Ing. Grůza. Podobný problém v současnosti postihuje také program podporující používání certifikovaného osiva. „Ten měl pomoci řešit problém se snětí u obilovin a nepřímo jejich uplatnění na zahraničních trzích,“ připomněl generální ředitel společnosti Selgen a dodal, že nyní je každoročně přibližně 70 % porostů obilnin založeno certifikovaným osivem. Tento údaj nás řadí mezi přední státy v EU. Pokud by se nepodařilo podporu používání certifikovaného osiva prosadit, lze očekávat určitý pokles. Ing. Grůza však nepředpokládá příliš dramatický nárůst používání tzv. farmářského osiva, protože zemědělci obecně vědí, že jen kvalitní osivo jim zaručuje dobrý výnos.
Oslovili jsme jednotlivé majitele nebo zástupce odrůd, aby nám představili zajímavé odrůdy v jejich sortimentu. Ty mají často zajímavá jména a o tom, jak je získávají, jsme hovořili s Ing. Václavem Blažkem ze společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. Ten připustil, že je někdy obtížné vhodný název vymyslet. Právo zvolit název nové odrůdy mají většinou ti, v jejichž státě je odrůda poprvé registrovaná. Je-li to více zemí najednou, musí se domluvit. Nové jméno také porovnávají registrační úřady (u nás Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) s existujícími názvy, aby se neregistrovalo již používané nebo velmi podobné jméno.

Česká pšenice

Společnost Selgen představila v Nabočanech novinku letošního roku odrůdu Raduza. Je to ozimá pšenice schopná poskytovat kvalitní zrno využitelné k potravinářským účelům. Kvalitativní parametry, kterých dosahovala během registračních pokusů v ČR, ji řadí do skupiny A. Raduza se hodí do oblastí s jistými srážkami, to znamená řepařské, obilnářské nebo bramborářské. Její zdravotní stav je dobrý a vyniká odolností vůči klasovým fuzariózám.
Další zajímavou odrůdou nejen názvem je ozimé pšenice Bohemia. „Patří mezi první u nás vyšlechtěné rané odrůdy,“ upozornil Ing. Pavel Fučík ze společnosti Selgen a dodal, že její kvalitativní parametry ji řadí mezi přední odrůdy skupiny A. Hodí se pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Za zmínku stojí její dobrý výnos, i když u raných materiálů to někdy bývá problém, vyzdvihl Ing. Fučík. Ten dosahuje především velkým hlavním klasem. Bohemia má vyšší vzrůst, a proto Selgen doporučuje při jejím pěstování v intenzivních podmínkách použít morforegulátor.

Potravinářská i krmná novinka

Jednou z novinek pro rok 2007 od společnosti Limagrain Central Europe Cereals je odrůda pšenice jménem Anduril. Podle Ing. Blažka patří mezi odrůdy stabilně poskytující zrno v kvalitě A. Je to polopozdní plastická odrůda se středně vysokým výnosem. Anduril má výborný zdravotní stav. Při zachování určitých pěstitelských opatření by neměl být vážnější problém při pěstování této odrůdy po jiné obilnině. Rostliny dobře odnožují a jsou odolné vůči poléhání. Obecně není potřeba používat morforegulátor, ale v intenzivních podmínkách pěstování ho Ing. Blažek přeci jen doporučoval.
Ke krmivářským účelům a k výrobě bioplynu se hodí nová pšenice Etela (kvalita C). Je to plastická odrůda, kterou lze doporučit do všech výrobních oblastí. Nevadí jí sucho ani teplo, a proto je možné ji pěstovat i v oblastech netradičních pro pšenice skupiny C, jako je jižní Morava. Etela má vysokou hmotnost tisíce zrn (52,2 g). I v případě přísušků tak má pořád dobrou výtěžnost předního zrna.

Letos na výstavní parcele

Společnost Elita semenářská, a. s., se tradičně účastní podzimního termínu této akce, kde prezentuje nabídku odrůd slunečnice Dekalb. V posledních letech ale nechyběla ani na červnové výstavě. Letos poprvé zde využila předváděcí parcelu a představila v praxi pšenici ozimou Alacris.
Je to raná odrůda slovenského původu. Alacris má velmi dobrou suchovzdornost a také mrazuvzdornost. Velmi dobře snáší přísušky zejména ve druhé fázi vegetace. Odrůda dobře reaguje na kvalitativní přihnojení a vyniká velmi dobrou potravinářskou kvalitou (kategorie E).

Dvě pšenice, jeden ječmen

Eurofit je pekařská (kategorie A) středně raná odrůda, na kterou nás upozornil dr. Ing. Ivo Sedláček, obchodní zástupce společnosti Bor, s. r. o. Tato ozimá pšenice je zimuvzdorná a plastická, hodí se do všech výrobních oblastí, kde se dokáže přizpůsobit podmínkám. Keribuno je polopozdní odrůda ozimé pšenice vhodná k potravinářským účelům (pekařská jakost kategorie A). Odrůda prošla registračním řízením v podmínkách České republiky. Rostliny má středně vysoké, odolné vůči poléhání, zrno je středně velké. Výnos zrna odrůdy Kerubino je v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné, řepařské a obilnářské vysoký.
Třetí zajímavostí letošní expozice společnosti Bor je ozimý ječmen Gilberta. Je to víceřadá velmi raná odrůda. Její rostliny jsou středně velké s odolností vůči poléhání a středně odolné vůči komplexu chorob, které ječmen napadají nejčastěji (hnědé skvrnitosti, rhynchosporiová skvrnitost).

Z uceleného sortimentu

Podle slov Ing. Pavla Stehlíka, regionálního zástupce pro jižní Moravu, chce společnost RAGT Czech, s. r. o. prostřednictvím firmy VP Agro, s. r. o., nabídnout zemědělcům ucelený sortiment odrůd ozimé pšenice. Z celé kolekce vysetých materiálů nám byly představeny tři nejnovější odrůdy.
Na jedné straně je to poloraná pšenice Bardotka. Podle kvalitativních parametrů byla zařazena do skupiny E odrůd. Svoje přednosti by měla uplatnit zejména v oblastech, kde v době dozrávání hrozí přísušky. Snáší pozdní výsev a má dobrou odolnost fuzáriím v klase. Díky kombinaci těchto vlastností ji lze využít mimo jiné i pro pěstování po kukuřici na zrno.
Mezi E odrůdy jako Bardotka patří také odrůda Privileg. Je to pozdní odrůda pšenice na delším stéble, méně odnožující a vyniká velmi dobrým zdravotním stavem. Má dobrou mrazuvzdornost. Privileg je vhodnější spíše na lepší půdy a do intenzivnějších podmínek pěstování.
Letošní novinkou je polopozdní odrůda Barryton. Je to plastická odrůda, která se hodí do všech výrobních oblastí ČR. Dosahuje vysokých a stabilních výnosů, při velmi dobrém zdravotním stavu, především listu a velmi dobré pekařské kvalitě A.

Slibná budoucnost tritikale

„Naším nosným programem, který tady prezentujeme jsou odrůdy tritikale,“ představil Ing. Antonín Doleček, obchodní ředitel Oseva Uni, a. s. Tritikale je totiž v poslední době zajímavé jako plodina pro výrobu biolihu. Výnosový potenciál této plodiny je srovnatelný s pšenicemi a jejich zdravotní stav je obecně výborný.
Jedním příkladem na českém trhu je odrůda SW Talentro, která úspěšně prošla registračním řízením letos na jaře. „V Německu se pěstuje na více než 40 % ploch tritikale,“ zdůraznil Ing. Doleček. Rostliny má nízké a odolné vůči poléhání. Zrno má středně velké až velké a jeho výnos je vysoký. SW Tolentro je plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování.
Momentálně ve zkouškách ÚKZÚZ je tritikale Todan. Jde o středně ranou odrůdu s vysokou odolností vůči vyzimování. Její zdravotní stav je velmi dobrý. U silných porostů a v intenzivních podmínkách pěstování je vhodné použít morforegulátory.

Nová technologie šlechtění

Společnost Saaten-Union CZ, s. r. o., představila letošní novinku pšenici Mulan. Je to potravinářská pšenice jakosti A. Jak nás upozornil Ing. Luděk Novotný, středně raná až polopozdní odrůda Mulan byla vyšlechtěna speciální dihaploidní metodou (rostliny jsou 100% homozygotní). Také díky tomu vyniká velmi vysokým výnosem, kdy překonává všechny doposud registrované odrůdy, i odrůdy určené ke krmným účelům, uvedl Ing. Novotný. Mulan je odolný vůči stresovým podmínkám, především suchu, a poléhání. Disponuje také velmi dobrou zimovzdorností a mrazuvzdorností.
Další novinkou registrovanou v našich podmínkách je šestiřadý ozimý ječmen s názvem Laverda. Je to poloraná odrůda nízkého vzrůstu s velmi vysokou odolností proti poléhání. Podle výsledků ÚKZÚZ, které tato odrůda dosáhla během registrace, je její výnos zrna v porovnání s víceřadými odrůdami velmi vysoký. Laverda disponuje obzvláště vysokou HTZ a velmi vysokým podílem předního zrna. Její předností je velmi dobrý zdravotní stav a vhodnost do přísudkových lokalit.
Firma Saaten-Union se také letos může pochlubit jako první s jedinečnou registrovanou novinkou v sortimentu hybridního žita. Odrůda Askari je totiž první v ČR registrovaný hybrid z nové generace šlechtění vykazující vyšší prášivost pylu, což snižuje riziko tvorby námele. Tento středně raný hybrid velmi vysokého výnosu zrna dobře snáší lehké, písčité pozemky s nebezpečím přísušku v závěru vegetace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *