Nabídka na jednom poli

Ve Všestarech u Hradce Králové se letos potřetí konal Velký polní den, který pořádala Soufflet Agro, a. s. Společnost předvedla široký sortiment odrůd, které zastupuje a nabízí, včetně některých zajímavých novošlechtění a pesticidních pokusů. K vidění byly nově také ukázky mechanizace a setí plodin.

Soufflet Agro má za sebou hektický vývoj. Jak uvedl její generální ředitel Ing. Radomír Lesák, v květnu proběhla konečná fúze se společnostmi Selekta a GA Agrochem, a. s. „Tím se završila etapa reorganizace zemědělské divize Soufflet Group v České republice,“ shrnul s tím, že Soufflet Agro nyní zabezpečuje kompletní servis z pohledu dodávek osiv, hnojiv (především společnosti Timac) a pesticidů.
Již dávno také nenakupuje pouze sladovnický ječmen, ale angažuje se i v dalších plodinách. Pro loupárnu ve Štrasburku například vykupuje ročně 1500 až 2000 tun hrachu se zeleným, kulatým zrnem – konkrétně odrůdy Zekon a Achát. Pro tento účel se nyní testují další tři odrůdy. V minulém roce společnost začala vykupovat také semeno vybraných odrůd high-oleic slunečnic, opět s předem danou specifikací. „Další komoditou je obilí na výrobu bioetanolu. Máme víceméně podepsané smlouvy se lihovarem v Trmicích, poblíž Ústí nad Labem, a v Hustopečích. Nyní jsou ve výstavbě a produkci by měly zahájit do konce roku“, konstatoval Ing. Lesák. Vykupovat v okruhu zhruba sto kilometrů kolem těchto podniků budou pro tento účel pšenici, kukuřici (včetně Bt odrůd) a eventuálně ječmen, který nesplní sladovnické parametry.
„V neposlední řadě nakupujeme i řepku, kde se soustřeďujeme na odrůdy s vyšší olejnatostí,“ uvedl Ing. Lesák. Důvodem je, že při vyšší olejnatosti nemusí zpracovatel manipulovat s tak velkým objemem hmoty a má samozřejmě větší výtěžnost. Soufflet Agro proto vyplácí bonus ve výši 100 až 200 Kč/t na vybrané odrůdy s vyšší olejnatostí. Poslední novinkou je otevření čisticí stanice osiv v Kojetíně na Moravě.

Ječmen stále stěžejní
Společnost se i nadále zabývá především výkupem sladovnického ječmene. U této komodity se ale kvůli suchu očekává vyšší obsah dusíkatých látek, popřípadě nižší podíl předního zrna. „Jsme připraveni rozvolnit kvalitativní parametry podobně jako v minulém roce,“ uvedl Ing. Lesák. Dodal, že pro sladovnické účely budou podle okolností nakupovat také dvouřadé odrůdy ozimého ječmene, ale za cenu o 500 Kč/t nižší. Sladovny Soufflet ČR, a. s., mají podle něj naplánováno navýšení kapacity, takže komodity bude výhledově potřeba více. Letos chtějí nakoupit 420 až 430 tisíc tun ječmene, do tří let mělo toto číslo stoupnout na téměř 500 tisíc tun. „Český slad je stále úspěšný vývozní artikl,“ zdůraznil Ing. Lesák s tím, že kvůli loňským problémům s kvalitou dovezli 40 % potřebného ječmene ze zahraničí.
Jak uvedl Josef Kakuta z technicko-poradenské služby společnosti Soufflet Agro, tlak chorob byl v plodině letos nižší, ale částečně je omezovalo sucho, především na jižní Moravě. Vyplatila se tedy spíše aplikace strobilurinových fungicidů, které déle udrží zelenou listovou plochu. Prodloužení vegetace by se mělo v suchých podmínkách příznivě projevit na kvalitativních parametrech a výnosu.
„V časných fázích odnožování byl kvůli suchu nedostatek dusíku v rostlině,“ zdůraznil J. Kakuta jeden z hlavních letošních problémů. Kdo aplikoval dusík ve formě DAM 390, podržel podle něj produktivní odnože, což se příznivě projevilo v pozdějších fázích vegetace. I když vyšší dávka dusíkatého hnojení v principu zvyšuje obsah bílkovin v zrnu nad požadovanou normu, v tomto případě se hnojení spíše „rozředilo“ díky vyššímu výnosu. „V takovém roce je třeba dosáhnout dostatečný výnos. Každý rok je jiný a kvalitativní parametry se mění. Pokud je ječmene nedostatek, normou stanovené znaky vypadávají ze hry. Navíc porosty s nižším výnosem mají často vysoký obsah dusíkatých látek, vyšší opad listové plochy a méně odolávají suchu, protože není zakrytá půda. To se projeví na horším podílu předního zrna,“ vysvětlil J. Kakuta.
V demonstračním pokusu si návštěvníci mohli porovnat celkem 31 odrůd jarního ječmene, 15 z nich byly odrůdy povolené, u zbytku šlo například o novošlechtění. Porosty nebyly ošetřeny fungicidy, bylo tedy vidět, jak si poradily s napadením houbovými chorobami. Další variantou bylo 24 fungicidních pokusů.
Obchodní zástupce společnosti Ladislav Tvrdý upozornil například na letos registrovanou ranější odrůdu Spilka, nebo odrůdy pro piva českého typu: Bojos (měl by nahradit Malz), Radegast, Blaník. Za zajímavý materiál považuje také Kangoo, které je třetím rokem v registračních zkouškách. Vyzdvihl u něj výbornou sladařskou kvalitu, zdravotní stav a výnos. Hmotnost tisíce zrn má podle něj nejvyšší v sortimentu – 51 g. O den lepší raností proti kontrole vyniká nově registrovaný Henley, zatímco Publican by se měl chovat jako „vylepšený“ Sebastian. Ladislav Tvrdý také uvedl, že odrůda Xanadu, která má vysoký podíl předního zrna, inklinuje k vyššímu obsahu dusíku. Proto je třeba ji hnojit opatrně.

Novinky mezi ozimy
Velmi rozsáhlé byly demonstrační plochy ozimých obilnin, a také mezi nimi bylo několik významných novinek. U pšenic (naseto bylo 26 odrůd) šlo například o nově registrované odrůdy SW Topper (kvalita E), která je vhodná především do řepařské, obilnářské a kukuřičné oblasti či Buteo (kvalita B). Další novinkou v sortimentu je rané tritikale žitného typu Agrano s vysokým výnosem při extenzivnějším způsobu pěstování. Ing. Lesák upozornil na novou generaci hybridních žit Evolo a především Visello (nahradí dosavadní Pollino), jehož významným znakem je větší produkce pylu. Přidává se proto v desetiprocentním objemu k ostatním odrůdám a díky tomuto kroku porost rychleji odkvete a je méně náchylný k napadení paličkovicí nachovou (námel). Z liniových odrůd je nově registrován Recrut s vysokým výnosem a ve zkouškách je Conduct.
„Žito se minulý rok dováželo, předpokládám tedy, že se budou plochy stabilizovat, především ale pro potravinářské účely. Nevidím velkou perspektivu u využití pro biolíh,“ konstatoval Ing. Lesák. Také ozimý ječmen měl svoji novinku, a sice odrůdu Fridericus, u kterého se vyzdvihuje vysoký výnos a podíl předního zrna.
Ozimé obilniny obecně v letošním roce trpěly suchem. Jak uvedli Jan Křen a Michal Kazda ze společnosti Soufflet Agro, někteří návštěvníci zmiňovali velmi nízké výnosy u ozimého ječmene například 2,2 t/ha na Litoměřicku, popřípadě 2,5 až 2,8 t/ha na Znojemsku. Způsobeny byly zřejmě nízkou hmotností tisíce semen. Pšenici v oblasti Praha-západ a Praha-východ silně napadly třásněnky, následkem je zčásti prázdný klas. Toto poškození se mylně připisovalo suchu. Na škůdce by měl působit Nurelle D, v ČR ale za tímto účelem není registrován.
Podobně jako na jarním ječmeni také na ozimé pšenici sucho omezilo výskyt chorob. Ing. Jiří Šilha z pořádající společnosti soudí, že na druhé jmenované plodině se ošetření vyplatilo. Výsledky aplikace fungicidů (a Sunagreenu na sjednocení porostů) si návštěvníci mohli prohlédnout na odrůdách Cubus a Sulamit, ošetřovalo se ve fázi druhého kolénka a na začátku metání. Jak uvedl Ing. Šilha, pokusy se vyhodnocují rovněž z pohledu kvality zrna – obsahu dusíku a objemové hmotnosti a dalších parametrů zohledňovaných při výkupu potravinářské pšenice. Pole něj se letos velmi dobře osvědčilo Tango a jeho kombinace, stejně tak Artea. Úspěšná byla také varianta Horizon a Proline pro první aplikaci, pro druhou pak Fandango. Výbornou účinnost ukázaly také Tango a Juwel Top.

Nové slunečnice i kukuřice
Podle Ing. Lesáka společnost loni vykoupila 3500 tun nažek high-oleic slunečnice, letos to bude kvůli poklesu ploch asi polovina. Množství by ale do budoucna mohlo narůstat, protože má u nás desetiprocentní podíl na trhu, zatímco ve Francii roste přes 20 procent. Vedle příznivějších dietetických a technologických vlastností oleje se nové odrůdy výnosově srovnaly s klasickými. Vlastnosti odrůd proto zkouší v poloprovozních pokusech. Jak řekl Vojtěch Štolpa, v příštím roce by chtěli nabízet odrůdu z evropského katalogu MAS 92.OL a také MAS 92.B.
Velmi rozsáhlý (36 hybridů s FAO 210 – 440 ) byl demonstrační pokus, ukazující kukuřice. Mimo běžných hybridů ukazoval také Bt-varianty a hybridy tolerantní vůči graminicidu Focus Ultra. Vojtěch Štolpa upozornil na letošní novinku Amelior, která se již velmi dobře osvědčila v Rakousku a Německu, či Ramiro, které je odolnější vůči suchu. Hybrid MAS 37.V je druhým rokem registrován na Slovensku, kde se osvědčil, jde o zrnový typ vhodný například na jižní Moravu.
Ing. Lesák informoval, že letos pilotně zahajují produkci kukuřice pro mlýny ve Štrasburku. Jde o hybridy, které mají kulatý, tvrdý typ zrna, což je výhodné pro lepší loupání a výtěžnost mouky. Dalším krokem budou hybridy typu high fermentable corn, které mají vysoký obsah škrobu a navíc vysoce prokvasí a jsou tedy vhodné k produkci biolihu a bioplynu.
Mimo uvedených plodin nemohly chybět ani odrůdy ozimé řepky, kterých bylo celkem 27. Za pozornost stál podle ředitele Lesáka například hybrid ES Saphir s vysokým výnosem a obsahem oleje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *