Na sucho platí vhodná technologie

Znojemská oblast patří k nejsušším v celé České republice. Když se zatáhne obloha, všichni pěstitelé s nadějí vzhlížejí, zda tentokrát jejich pole zkropí déšť. Na laskavost svatého Petra se ale v této lokalitě nedá spoléhat, a proto se společnost Agrocentrum Hrušovany před několika lety rozhodla pro jiné metody hospodaření, jejichž základem je úspora půdní vláhy vhodně zvolenou technologií zpracování půdy a výběrem plastické odrůdy do suchých podmínek.

Již pátým rokem se v Hrušovanech nad Jeviškou konal v první polovině června Ekotech polní den s podtitulem Efektivní výživa rostlin, jehož pořadateli byla trojice společností. Na pozemcích domácí firmy Agrocentrum Hrušovany, s. r. o., probíhala celá akce včetně polních ukázek porostů a techniky. Zástupci spolupořádajících společností Monsanto ČR, s. r. o., a P + L, spol. s r. o., Biskupice, v průběhu dne seznámili zemědělce s technologiemi pěstování plodin, které jsou upravené na místní podmínky tak, aby se minimalizovalo riziko neúspěchu a nákladů.

Řepka má budoucnost

Samotné ukázky porostů probíhaly s odborným výkladem v nedalekých polích. Jejich cílem bylo prezentovat v podmínkách s nižším obsahem vody vstupy, osiva a demonstrovat vhodnost výběru materiálu do dané lokality.
První plodina, o které se obchodní zástupce společnosti Monsanto Pavel Holub rozhovořil, byla řepka. Do podmínek znojemské oblasti vybrali liniovou odrůdu Californium, u které se předpokládá, že bude odolnější vůči suchu, a ranou liniovou odrůdu nízkého vzrůstu Catalina. „U místních porostů se nepočítá s příliš velkou intenzitou. Průměrné roční srážky se pohybují kolem 300 mm. Půda je lehká na štěrkovém podloží a rychle vysýchavá,“ upozornil obchodní zástupce.
Dále zdůraznil, že při zakládání ozimů se volí co nejmenší hloubka zpracování půdy, aby neunikala vláha. Předplodinou řepky byla jarní pšenice. Po její sklizni následovala podmítka a po vzejití výdrolu a plevelů aplikace přípravku Roundup Rapid, dále minimální příprava, urovnání pozemku, setí a hnojení. Do celkové kalkulace se také započítává ošetření herbicidy, fungicidy a insekticidy.
Jak uvedl Pavel Holub, předpokládaný výnos se očekává kolem 2,8 t/ha. Při intenzitě hnojení 105 kg N/ha se budou celkové náklady pohybovat kolem 19 000 Kč/ha. Hrubý zisk by měl při ceně za komoditu 9000 Kč přesáhnout 11 000 Kč/ha.
Podle obchodního zástupce společnosti Monsanto Ing. Romana Brtnického letos přichází na trh nová liniová odrůda ozimé řepky Cadeli. Ve zkouškách ÚKZÚZ 2005 – 2007 šlo o nejvýnosnější odrůdu. Další novinkou je hybridní řepka Exocet s vysokým výnosovým potenciálem. Ing. Brtnický vysvětlil, že jde o řepku nižšího vzrůstu, která větví v horní části rostliny, čímž usnadňuje sklizeň. Z jeho slov dále vyplynulo, že oba nováčky lze použít také do suchých oblastí.

Pšenice sucho snese

„Lépe se s nedostatkem vláhy dokáže vypořádat pšenice,“ uvedl Pavel Holub. Ozimá pšenice Ebi byla zaseta po řepce. Po sklizni předplodiny následovala podmítka a ošetření proti výdrolu a plevelům. Na přípravu půdy před setím použila firma Agrocentrum Hrušovany kypřič společnosti P + L Köckerling Vario, který dokáže velice dobře zpracovávat podmítku a rovnoměrně zapravit mulč. Na samotné setí a přihnojení byl zvolen secí stroj Great Plains, který podle Oldřicha Křivana, obchodního zástupce společnosti P + L, zpracovává půdu v úzkém pásku a vytváří seťové lůžko a do něho se ukládá osivo. „Nevadí mu velké množství rostlinných zbytků, ani složité půdní podmínky a setí do mulče. Tím, že půdu nezpracovává plošně, významně přispívá k omezování vodní a větrné eroze a snižuje ztráty půdní vláhy na minimum,“ doplnil Křivan.
Do porostu se aplikovala celková dávka dusíku 120 kg/ha a fosforu 60 kg/ha, dále se počítá s herbicidy, fungicidy a insekticidy. Podle Pavla Holuba se bude pšenice prodávat v potravinářské kvalitě přibližně za 5800 Kč. Při očekávaném výnose 4,2 t/ha a celkových nákladech přes 15 000 Kč/ha by se hrubý zisk měl pohybovat okolo 14 000 Kč/ha.

Letošní rok přeje slunečnici

Od pšeničného pole jsme popojeli k širokořádkové plodině, slunečnici. Kolem pokusných políček byla zaseta odrůda Extrasol z nové generace slunečnic společnosti Monsanto, které přijdou na trh v příštím roce. Jak vysvětlil Pavel Holub, ne každý rok se tato plodina v místních podmínkách vydaří, ale letos je porost velmi pěkný.
Celá technologie pěstování začala sklizní obilní předplodiny. Po ní následovala podmítka, příprava na setí kypřičem Köckerling Vario, ošetření proti výdrolu a plevelům přípravkem Roundup Rapid a setí a hnojení secí kombinací Kinze s následnou aplikací hnojiv do meziřádků kultivátorem Ecofert. Ze slov Oldřicha Křivana vyplynulo, že přihnojovací kultivátor PPL Ecofert slouží k prokypření širokořádkových plodin – kukuřice, slunečnice – a současné aplikaci kapalného hnojiva přímo do zóny kořenů rostlin. Dále se do slunečnice aplikují herbicidy (Guardian Safe Max + Afalon 45 SC) a fungicid (Topsin). Na desikaci porostů se používá Roundup Klasik v dávce 3 l/ha.
Podle Pavla Holuba je kalkulovaný výnos slunečnice 2,4 t/ha podhodnocen, protože by mohla dosáhnout až 3 t/ha. Při celkových nákladech téměř 16 000 Kč/ha a předpokládané ceně 10 500 Kč/t se hrubý zisk pohybuje na úrovni 14 000 Kč/ha.
Do příští sezóny společnost Monsanto přichází s již zmiňovanou slunečnicí Extrasol, která by měla být odolnější vůči přísuškům, a druhou novinkou Pikasol.

Budoucnost GM kukuřice

Letošní rok je čtvrtým rokem, kdy společnost Monsanto nabízí v ČR kukuřici v Bt-verzi odolné proti zavíječi kukuřičnému. Podle Ing. Brtnického hovoří první prognóza o tom, že pěstební plochy Bt-kukuřice útočí na hranici 10 000 ha, tedy přibližně tři procenta osevní plochy této plodiny. „Do tří let bychom rádi zaregistrovali a přivedli na český trh Roundup Ready kukuřici, která je tolerantní vůči účinné látce glyfosát, jež je součástí herbicidu Roundup,“ přiblížil budoucnost Ing. Brtnický.
Dále uvedl, že genetické modifikace směřují k lepší adaptabilitě plodiny na stanovišti, například suchu. Hovořil také o kukuřici s modifikací na lepší využití dusíku ze sorpčního komplexu, čímž by se daly eliminovat dopady rostoucích cen hnojiv. Připustil ale, že bude trvat nejméně pět až sedm let, než bude možné tyto plány realizovat.

V polních podmínkách

Plodinou, která se podle Pavla Holuba hodí do suchých podmínek znojemské oblasti, je kukuřice. Na pozemcích společnosti Agrocentrum Hrušovany zvolili její Bt-verzi, YieldGard kukuřici DKC 4442 YG. V důsledku odolnosti proti zavíječi kukuřičnému, odpadají výdaje na insekticidní ochranu.
Tato plodina byla zaseta po jarní pšenici. Po sklizni předplodiny následovaly podobné operace jako u slunečnice – podmítka, úprava pozemku kypřičem Köckerling Vario, ošetření proti plevelům a výdrolu, setí a hnojení secí kombinací Kinze s následnou aplikací hnojiv do meziřádků kultivátorem Ecofert. „Celková dávka dusíku byla 106 kg/ha,“ uvedl Pavel Holub a dodal, že na ochranu proti plevelům použili 3,5 l/ha přípravku Guardian Extra a 0,5 l/ha Guardian Safe Max. Při očekávaném výnosu 8 t/ha, ceně za komoditu 5400 Kč/t by se hrubý zisk mohl pohybovat kolem 23 000 Kč.
Nedílnou součástí pěstební technologie v suché oblasti Hrušovan je podrývání půdy. Ze slov jednatele společnosti Agrocentrum Hrušovany Bronislava Formánka vyplynulo, že každoročně se podrývá minimálně čtvrtina pozemku. Uvedl, že výsledkem je pravidelnější vzcházení a lepší nárůst materiálu.

Odrůdové poklusy

Pavel Holub dále seznámil pěstitele s odrůdami kukuřice společnosti Monsanto na místních pokusných políčkách. „Hybrid DKC 5542 dorůstá do výšky 2,8 – 3 m. Vytváří hodně hmoty, a proto je vhodný pro bioplynové stanice,“ uvedl. Další materiál DKC 3476 se podle Pavla Holuba díky velkému objemu hmoty z hektaru a výživářským parametrům hodí pro silážování.
V pokusu je vedle sebe zařazena odrůda DK 440, konvenční verze GM kukuřice, a DKC 4442 YG, GM kukuřice rezistentní vůči zavíječi. Při náletu zavíječe bude podle Pavla Holuba možné porovnávat, jak se s tímto škůdcem dokáží vyrovnat.
„DKC 4964 je zrnový hybrid s malým vzrůstem a poměrně velkou palicí,“ upozornil Holub. Následoval plastický zrnový hybrid DKC 3511, který podle Ing. Brtnického snáší suché až extrémně suché podmínky. „Tento hybrid se do znojemské oblasti hodí, protože narůstá do nižší výšky, vegetuje i ve velmi nepříznivých podmínkách a při sklizni dosahuje vysokého výnosu,“ doplnil. Pokusná políčka zakončoval hybrid DKC 3512 YG, který je vlastně YieldGard verzí hybridu 3511. Jak vysvětlil Pavel Holub, poskytuje všechny výhody mateřského hybridu a navíc u něj odpadá insekticidní ochrana.

Klíčové informace

 Základním předpokladem hospodaření společnosti Agrocentrum Hrušovany, s. r. o., je úspora půdní vláhy vhodně zvolenou technologií zpracování půdy a výběrem plastické odrůdy do suchých podmínek.
 Se suchými podmínkami se dokáže dobře vyrovnat řepka, pšenice, ale také kukuřice a slunečnice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *