Na silážování se připravte včas

Kvalitní siláž je základem krmné dávky pro skot. Toto konstatování zemědělci dobře znají. Vědí také, jak takovou siláž vyrobit, a jaké ztráty a problémy může zkrmování nekvalitního nebo dokonce zaplísněného krmiva způsobit. Přesto v praxi nejsou mnohá z osvědčených pravidel silážování dodržována, a tak je vhodné zopakovat si, na co nezapomenout, a včas získat informace o novinkách.

Proto firma Pioneer, dodávající na náš trh osiva kukuřice, slunečnice a silážní inokulanty nejvyšší kvality, uspořádala v polovině března ve Zruči nad Sázavou odborný seminář s prozaickým názvem – Silážování 2003. Přednášející probrali konzervaci pícnin široce, teorií počínaje, přes technologii až po novinky, které jsou pro zlepšení kvality siláží k dispozici.

Silážování není věda, ale pozor!

O silážování hovořil velmi fundovaně odborník z nejpovolanějších – MVDr. Ing. Jan Dvořáček z firmy S. O. S. Skalice nad Svitavou, s. r. o. Nejčastějším prohřeškem při výrobě fermentovaných krmiv, zvláště z travních porostů (ale i z kukuřice), je sklizeň píce v nevhodném termínu – stadiu vývoje. Pozdní sklizeň znamená vysokou koncentraci vlákniny a pokles výživné hodnoty i stravitelnosti. Kvalitní siláž či senáž je vlastně levné krmivo. Není-li v ní dostatek dusíkatých látek, musí se v krmné dávce doplňovat například sójou, což je drahé. U kukuřice je třeba dát pozor nejen na sušinu, ale i na obsah škrobu a stravitelnost zbytku rostliny.
Základem správného průběhu fermentace je rychlé vytěsnění vzduchu ze silážované hmoty. Vzduch do siláže nepatří! Při organizaci sklizně a konzervace nebývá limitujícím faktorem výkonnost sklízecí řezačky, ale kapacita silážního žlabu a možnosti rozhrnutí hmoty a jejího dokonalého udusání.
Po naplnění silážní jámy (ne přeplnění!) je třeba hmotu řádně zakrýt, a tak zabránit přístupu vzduchu a rozvoji nežádoucích mikroorganismů a plísní. V zaplísněné siláži jsou obsaženy mykotoxiny ohrožující zvířata. Mohou pronikat i do potravního řetězce a poškozovat zdraví lidí. Mykotoxiny se šíří v siláži směrem dolů, takže rozhodně nestačí odstranit horní vrstvu siláže, v níž se plísně vyskytují nejčastěji.

Špičková siláž není náhoda

Podaří-li se sklidit zdravou, čistou, mikrobiálně a chemicky nekontaminovanou píci, s vhodným obsahem sušiny a řádně ji uložit do silážního žlabu, nemusí být ještě vyhráno. Známým poznatkem je, že některé pícniny jsou silážovatelné dobře, jiné hůře. Základním hlediskem pro úspěšný průběh fermentace je obsah vodorozpustných cukrů v čerstvé hmotě minimálně 1,5 %. Píce si z pole přináší kromě užitečných mikroorganismů – bakterií mléčného kvašení, i mikroorganismy nežádoucí, zejména klostridie. Divoké kmeny bakterií mléčného kvašení však nejsou přítomny v potřebném množství a jejich výkonnost též není dostatečná. Velmi vhodné je proto použití biologických silážních aditiv (inokulantů), která urychlí a usměrní fermentační proces, sníží ztráty živin a odtok silážních šťáv, zvýší stravitelnost a v konečném důsledku zlepší kvalitu krmiva a tím užitkovost zvířat. Některé silážní inokulanty zvyšují též stabilitu siláže. Je-li pícnina špatně silážovatelná, je třeba použít silážní inokulant vždy. Je nutné zdůraznit, že i u kukuřice, která je silážovatelná dobře, má jejich aplikace význam, neboť siláž je pak kvalitnější (obsahuje více živin).
Silážní inokulant SILA-BAC® firmy Pioneer je v České republice dostatečně znám. Jde o univerzální přípravek pro silážování trav, jetele, jetelotrav, vojtěškotrav, GPS, bobu a kukuřice v rozmezí obsahu sušiny 25 – 60 %. Smyslem jeho použití je zlepšení kvality siláže. Je k dispozici ve formě vodorozpustné i granulované. Samozřejmostí jsou pečeti jakosti DLG a UKASTA pro silážní přípravky.
SILA-BAC® Stabilizer zvyšuje stabilitu siláže. Obsahuje heterofermentativní kmeny bakterií mléčného kvašení, přeměňující kyselinu mléčnou na kyselinu octovou, propionovou a 1,2-propandiol, tj. látky výrazně inhibující růst kvasinek a plísní. SILA-BAC® Luzerne je novinkou určenou pro zvýšení kvality vojtěškové senáže o sušině 35 – 40%. SILA-BAC® Mais je přípravkem pro stejný účel v kukuřičné siláži o sušině 28 – 38%.
Ve všech případech jde o čistě biologické přípravky obsahující vybrané, unikátní a patentované kmeny bakterií mléčného kvašení, registrované ve světových sbírkách mikroorganismů DSM a ATCC. Samozřejmostí je tříletá záruční doba (u granulátu dva roky), dechlorinátor (umožňuje rozpouštění v chlorované vodě) a výjimečně dlouhá stabilita po naředění. Již naředěný, ale nespotřebovaný koncentrát přípravku je možné skladovat pět dní v chladničce, anebo šest týdnů v mrazničce – tedy až do další seče. Za předpokladu dodržení všeobecných pravidel silážování se vložená investice vrátí minimálně trojnásobně!

Bez kvalitní aplikace se nelze obejít

Nezbytným předpokladem správného účinku každého silážního inokulantu je jeho dokonalé a rovnoměrné promíchání se silážovanou hmotou. Proto byl vyvinut aplikační systém Appli-Pro®, dávkující odděleně koncentrát přípravku SILA-BAC a vodu. Toto technické řešení umožňuje snížit obvyklou dávku vody, která činí 1,5 – 2 l na jednu tunu silážované píce, na 0,25 l. Tím se prakticky eliminují časové prostoje spojené s doplňováním vody a mícháním přípravku v průběhu dne. Samozřejmostí je pohodlné ovládání z kabiny obsluhy prostřednictvím řídicí jednotky. Aplikátor je určen pro řezačky s vysokým sklizňovým výkonem a pro sběrací vozy. V České republice v současné době funguje několik desítek těchto aplikátorů k plné spokojenosti jejich uživatelů.
Téměř převratnou novinkou je pak aplikátor Appli-Pro® ULV (Ultra Light Volume = velmi malé množství), který měl svou premiéru právě na tomto semináři. Je určen pro řezačky s velmi vysokým sklizňovým výkonem. Na semináři jej představil Dr. agr. Jakob Kleinmans z Pioneer Hi-Bred Northern Europe GmbH z Německa. Toto zařízení umožňuje dávkovat přímo koncentrát přípravků SILA-BAC®. Jeho hlavní součástí je segmentová rotační tryska (atomizér), patentované zařízení produkující velké množství extrémně malých kapek, které jsou rozptýleny na ošetřovanou píci. Instalace aplikátoru je velmi snadná a rychlá, v případě potřeby jej navíc lze snadno přenést na jinou řezačku. V Německu již mají s touto novinkou první zkušenosti. Loni na tamních polích pracovalo 25 těchto aplikátorů a všichni uživatelé byli velmi spokojeni. Od letošního roku je k dispozici též našim zemědělcům.
Přímým dovozcem a distributorem přípravků skupiny SILA-BAC® a aplikátorů Appli-Pro® je firma ZEDOB, s. r. o. ze Zruče nad Sázavou, která zajišťuje též záruční (dva roky) a pozáruční servis po celé republice do 24 hodin.
Filozofií firmy Pioneer je nabídnout spolu se špičkovým produktem vždy něco navíc – informaci, radu či servis. Proto se Pioneer stal součástí sdružení Galaxie, firem podporujících a prosazujících naplňování principů plnohodnotné produkce dojnic. Výhody tohoto projektu krátce vysvětlil v závěru semináře MVDr. Miloslav Skřivánkek, CSc., z firmy Tekro spol. s r. o., Praha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *