Na pěstitele čeká řada novinek

LG Triumph, LG Imposanto, Sheriff a Kompass jsou novinky v segmentu obilnin, které představili zástupci společnosti Limagrain Central Europe Cereals na semináři ve Větrném Jeníkově. Zazněly také nejnovější poznatky k dalším perspektivním odrůdám, a to nejen obilnin, ale také ozimé řepky. Zajímavé příspěvky si připravili také externí přednášející.

Jednou ze zmiňovaných novinek je ozimý ječmen Triumph. Podle Ing. Jany Černé, obchodní a výrobní manažerky pro Čechy firmy Limagrain Central Europe Cereals, jde o nejvýnosnější šestiřadou odrůdu po dvou letech registračních zkoušek. Vyzdvihla u ní také vysokou odolnost proti poléhání a velmi dobrý zdravotní stav.

Odrůdy LG Imposanto a Sheriff, nově registrované ozimé pšenice v roce 2017, představil Ing. Václav Blažek, CSc., vedoucí marketingu firmy Limagrain Central Europe Cereals. LG Imposanto (A) zaujme vysokým a vyrovnaným výnosem zrna ve všech letech registračních zkoušek, ale také velmi dobrým zdravotním stavem s vysokou odolností ke všem listovým i klasovým chorobám. K této charakteristice připojil Ing. Blažek také velmi dobrou zimovzdornost a odolnost vůči poléhání. Plastická odrůda Sheriff (C) je určena pro krmné účely. Disponuje vysokým výnosem zrna ve všech výrobních oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování, velmi dobrou odolností vůči hlavním hospodářským chorobám, vyzimování i poléhání.

I na horší půdy a pozdní setí po kukuřici je určena další novinka z řady ozimé pšenice Kompass (A), která v Německu patří k nejvýnosnějším odrůdám. Jde o středně ranou odrůdu zařazenou v Německu do seznamu doporučených odrůd, v registračních zkouškách BSA dosahovala vysokého a stabilního výnosu, střední odolnosti proti vyzimování. Petr Procházka, obchodní a výrobní manažer pro Moravu firmy Limagrain Central Europe Cereals, vyzdvihl také vysokou odolnost vůči fuzariózám v klasu a nízkou akumulaci mykotoxinů v zrnu.*

Další informace přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *