Na bramborách se podepsalo počasí

Očekává se dobrá úroda brambor. Dokazují to výnosy v ranobramborářských oblastech, ale také dosavadní informace o vývoji vegetace pozdnějších odrůd. S tím souvisí tlak na farmářské ceny této komodity směrem dolů. Dokud však není produkce sklizena, ještě není rozhodnuto. Na bramborářském dnu v Havlíčkově Borové proto zazněly také aktuální informace o rozvoji chorob a jejich možná řešení.

Nedaleko Havlíčkovy Borové se sešli pěstitelé brambor na tradičním bramborářském dnu, který uspořádal Ústřední bramborářský svaz ČR (ÚBS), Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod (VÚB) a Havlíčkova Borová, zemědělská, a. s. Ještě před tím, než se pěstitelé vydali na pokusná políčka, dozvěděli se zajímavé informace například o současné situaci v našem bramborářství nebo dynamice tvorby hlíz. Přínosný příspěvek o stavu a ochraně brambor ve druhé polovině vegetace přednesl Ing. Ervín Hausvater, CSc., z VÚB Havlíčkův Brod.

Plíseň nejvíce

Letošní počasí přeje rozvoji plísně bramboru (Phytophthora infestans). Jak vysvětlil Ing. Hausvater, infekční materiál, který se tvoří na listech, mohou dešťové srážky spláchnout do vlhké půdy a oospory infikují hlízy. Ruku v ruce s plísní bramboru jde bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz (Erwinia carotovora). Původce měkké hniloby napadá hlízy přímo, ale častěji se projevuje jako sekundární patogen, který rozkládá hlízy napadené plísní. Na počátku vegetace bakteriózy v porostech nebyly, začaly se objevovat až v souvislosti se zamokřením pozemků, konstatoval Ing. Hausvater.
Pro omezení infekce hlíz plísní je důležité zvážit, kdy ukončíme vegetaci a podle toho se až do dané doby pokusit udržet fungicidní clonu přípravky chránícími hlízy. Také je vhodné desikovat nať ihned po dosažení přijatelného výnosu. Likvidace natě u konzumních brambor bude jedním z rozhodujících faktorů, které určí zdravotní stav hlíz. Před sklizní brambor je dále vhodné vykopat vzorek hlíz a zhodnotit v jakém jsou stavu. V případě jejich napadení v půdě plísní nebo měkkou hnilobou doporučil Ing. Hausvater odložit sklizeň na později až se infikované hlízy rozloží v půdě.

Desikace natě

Důležitou součástí ochrany brambor nejen proti přenašečům viróz, ale také plísni bramboru je ukončení vegetace desikací. Podle Ing. Hausvatera je v letošním roce nadzemní část této plodiny bujně narostlá a mnohdy si s ní nedokáží desikanty poradit. Bude proto nutné uplatnit kombinaci mechanického ničení a desikace nebo aplikovat dělené dávky desikantů či použít smáčedla s optimálním množstvím vody (200 – 400 l/ha podle stavu porostu).

Stříbřitosti se nevyhneme

Další z chorob brambor, vodnatá hniloba hlíz (Pythium ultimum), má lokální význam a zatím se v porostech neobjevila. Jak upozornil Ing. Hausvater, pěstitelé se s ní mohou setkat za předpokladu, že sklizeň brambor bude probíhat při vyšších teplotách kolem 20 – 25 °C a patogeny způsobující tuto chorobu, které do hlízy pronikají mechanickým poškozením, budou přítomny v půdě. Výskyt vodnaté hniloby signalizují hlízy, které během dvou až tří dnů začínají mokvat. Od bakterióz ji pěstitelé odliší snadno, neboť brambory nepáchnou, ale spíše voní po kysaném zelí. Po identifikaci příznaků je vhodné zastavit sklizeň a počkat až půda vychladne.
Zcela opačnou radu, tedy urychlenou sklizeň, udělil Ing. Hausvater pěstitelům v případě, že na hlízách objeví stříbřitost nebo vločkovitost. Čím déle tak infikované brambory leží v půdě, tím vyšší a horší je jejich napadení. Zatímco pro vločkovitost hlíz, jejímž původcem je Rhizoctonia solani, nebyly na počátku vegetace vhodné podmínky (současné podmínky ji ale prospívají), stříbřitosti slupky, která je způsobena houbou Helminthosporium solani, bude jednoznačně z důvodu převlhčení půdy hodně. Jaké opatření pěstitelé zvolí, se bude muset řídit chorobou, která bude převažovat. Ve většině případů půjde podle Ing. Hausvatera především o plíseň bramboru.

Nepodcenit skladování

Na závěr se Ing. Hausvater zmínil také o skladování. Upozornil, že bude náročné, a proto bude nutné posoudit ohrožení skládky (především plísní a měkkou hnilobou) a zvážit uplatnění hlíz. Při skladování není možné zapomínat také na intenzivní větrání i za cenu vyšších fyziologických ztrát a v neposlední řadě je nutné důsledně kontrolovat uskladněné hlízy.

Výnos hlíz

Dynamiku tvorby hlíz na základě výsledků zkoušek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) přiblížil posluchačům Ing. Václav Čermák z ÚKZÚZ. Výsledky prezentoval na 115 hlízách všech sortimentů hodnocených letos 31. července a porovnal je s minulými lety.
Ve velmi raném sortimentu dosáhla nejvyššího výnosu odrůda Everest (51,5 t/ha). Průměrný výnos této kategorie byl 30,59 t/ha, dosáhl tedy pouze 65 % loňského roku. Obdobně dopadly odrůdy v raném sortimentu, jejichž průměrný výnos byl 29,76 t/ha (66 % roku 2008). Nejvýnosnější odrůdou byla v tomto případě Katka (37,3 t/ha).
Průměrný výnos poloraného sortimentu odrůd s hodnotou 32,94 t/ha se vyšplhal na úroveň 80 % loňské průměrné produkce. Jako nejvýnosnější označil Ing. Čermák odrůdu Spirit (39,5 t/ha). V polopozdním až pozdním sortimentu kralovala odrůda Jelly (44,4 t/ha). Průměr pokusu činil téměř 32 t/ha, a dostal se tak na úroveň 84 % v porovnání s loňským rokem.
Ze všech hodnocených odrůd a sortimentů v letošním roce Ing. Čermák pro názornost vybral třináct nejvýnosnějších – Everest (51,5 t/ha), Jelly (44,4 t/ha), Solist (43,7 t/ha), PP kříženec v registračních zkouškách – 5078799 (42,9 t/ha), Bellarosa (42,4 t/ha), Judita (41,4 t/ha), Rafaela (41,4 t/ha), Spirit (39,5 t/ha), Cecile (39,3 t/ha), Adora (38,7 t/ha), Janet (38,2 t/ha), Katka (37,3 t/ha) a Satina (37,2 t/ha).

Na pokusných parcelkách

Po teoretické části měli účastníci bramborářského dne možnost zhlédnout pokusné parcelky brambor seřazené podle délky vegetační doby. Porovnávat mohli 198 odrůd brambor. Společně s odrůdovými pokusy v Havlíčkově Borové založili také 205 parcelek na zkoušku citlivosti jednotlivých odrůd vůči přípravku Sencor při vzcházení. Jak upozornil Jiří Zvolánek, předseda představenstva Havlíčkova Borová, zemědělská, a. s., v letošním roce bylo poškození tímto přípravkem nejvyšší. Výsledky zveřejňuje ve svých materiálech společnost Bayer, s. r. o.

Klíčové informace:
 Brambory nejvíce ohrožuje plíseň bramboru.
 Při napadení hlíz plísní bramboru měkkou hnilobou hlíz a vodnatou hnilobou hlíz je vhodné sklizeň odložit na později.
 Objeví-li pěstitelé na hlízách vločkovitost nebo stříbřitosti slupky, měli by naopak sklidit brambory co nejrychleji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *