N-senzory ISARIA pro variabilní hnojení rostlin

N-senzory ISARIA od firmy Fritzmeier jsou ideálním prostředkem ke zvýšení výnosu, kvality zrna a současně úspoře hnojiv. Při hledání nových technologií není mnoho možností, které by nabízely tolik výhod současně.

Pomocí N-senzorů můžeme podle  stavu porostu okamžitě měnit dávku  hnojiva. Rostliny se na různých místech  v poli vyvíjejí různě, proto i jinak  reagují na přísun živin.

Díky N-senzorům tak dostanou tolik  živin, kolik skutečně spotřebují  pro dosažení optimálního výnosu.  To je princip práce všech N-senzorů.  Isaria navíc dokáže zohlednit  neúrodná místa na poli, která neumožní  správný vývoj rostlin ani při  dostatečné výživě. Tam, kde rostliny  z různých důvodů nemohou vyšší  množství dusíku využít, se dávka  naopak sníží. Tím se dosáhne navíc  úspory hnojiva a současně se šetří  životní prostředí.

Jak N-senzory Isaria  pracují?

N-senzor vysílá k porostu paprsky,  které jsou citlivé na jeho zabarvení.  Tmavší zelená signalizuje více  chlorofylu a současně i více dusíku  v biomase. Světlejší zabarvení naopak  jeho nedostatek. N-senzor  zjistí aktuální situaci v daném místě  a informaci předá okamžitě počítači  rozmetadla nebo postřikovače,  který upraví dávku hnojiva. Mapa  půdního potenciálu může navíc tuto  dávku posunout směrem nahoru  nebo dolů. Kompletní zadání k hnojení  může připravit agronom v kanceláři  včetně zakreslení informací  a změn do půdních map. Traktorista  pak na poli pouze spustí připravené  zařízení.

Čím jsou N-senzory Isaria  specifické?

Isaria používá čtyři vlnové délky  v oblasti 660 (červená) až 780 nm  (infračervená). To umožňuje pracovat  s dvěma vegetačními indexy,  a tím vyhodnotit a reagovat na dva  růstové parametry. Jeden je index IBI  – biomasa = zapojení porostu, druhý  IRMI – zabarvení = příjem N. Biomasa  se měří v ranějších vývojových stadiích,  asi EC 28–30, příjem N od EC 30  až po kvetení EC 60–65. To umožňuje  flexibilnější a delší nasazení Isarie.

Ostatní N-senzory pracují s indexem  1, čímž je jejich využití omezeno.

Většina výrobců N-senzorů je zaměřena  na postupné vyrovnávání  porostu v rámci pole. To je smysluplné  u malých výměr, kde jsou  i rozdíly v půdních podmínkách  menší. U větších honů (např. od 50  ha výše = často v ČR) jsou i rozdíly  v půdních typech, strukturách,  zásobeních živinami a vodním režimu  větší. Větší utužení půdy na  souvratích nebo místa trvalého zamokření  nelze jednoduše vylepšit  změnou dávky dusíku. Zvyšování  dávky N bez ohledu na potenciál  místa může přinést více problémů  než užitku. Proto je účelné hnojení  on-line kombinovat s půdním  potenciálem, případně výnosovým  potenciálem. Cílem každého hnojení  je, aby dodané hnojivo rostliny  maximálně využily a aby nedocházelo  ke zbytečným ztrátám. V místech  negativních pro vývoj rostlin  Isaria naopak dávky snižuje, aniž by  se to projevilo na výnosu.

Isaria není jen N-senzor

Podle map půdního potenciálu může  zařízení aplikovat P, K i jiné živiny.  V tomto případě se variabilně dávkuje  podle mapy a pozice stroje.

Isarii lze využít i na růstové regulátory  a desikanty. Fritzmeier vyvinul  spolu s Technickou univerzitou  v Mnichově tzv. absolutní modus pro  hnojení N v ozimé pšenici. Jeho předností  je, že není třeba před nastavením  zařízení kalibrovat. Ušetří se tak  čas na začátku práce.

N-senzory Isaria jsou testovány v ČR  ve spolupráci s univerzitami ČZU  v Praze a MENDELU v Brně. Paralelně  běží testování při Slovenské poľnohospodárske  univerzitě v Nitře. Při  testech byly vyhodnocovány různé  ukazatele – výnos, obsah dusíkatých  látek, rozložení zón půdního potenciálu  na zkušebních pozemcích  a další parametry.

Díky zvýšení výnosu a zlepšení kvality  zrna, případně úspory hnojiva  (podle historie a vyhnojení polí) lze  s N-senzory dosáhnout velmi dobrého  ekonomického výsledku.  Kompletní zařízení Isaria se tak zaplatí  již při použití v jedné sezóně na  700–750 ha.

Jiří Kubík,

AGROTEC a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *