Mospilan 20 SP – široké možnosti uplatnění v ovocnářství

Ochrana ovocných dřevin patří vedle ochrany řepky a sadbových brambor mezi hlavní oblasti vývoje a zájmu firmy Sumi Agro Czech s. r. o. pro současné a zejména budoucí maximálního využití insekticidního přípravku Mospilan 20 SP vzhledem k jeho širokým možnostem.

Při pěstování jádrového ovoce je tento larvicidní neo-nikotinoid již u nás registrován a používán proti mšicím (včetně vlnatky krvavé) v dávce 0,13 kg.ha-1 a obaleči jablečnému v dávce 0,25 kg.ha-1. Tím jeho použití v ochraně jádrového ovoce nekončí. Je účinný také na savé i žravé škůdce, má výborný systémový účinek (zejména jako požerový jed), ale zvláště vynikající larvicidní účinek s poměrně velmi dlouhou reziduální účinností. Výborné jsou jeho vlastnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí (relativně neškodný pro včely, plně selektivní vůči dravému roztoči Typhlodromus pyri – populace Chelčice až do dávky 0,25 kg ha-1, SISPO 2002). To vše z něj činí jeden z nejperspektivnějších insekticidů, který dokáže snížit počet ochranářských vstupů do sadů na minimální počet.
Pro období rašení – počátek květu se přípravek jeví jako méně vhodný, mnohem vhodnější je období do konce květu a těsně po odkvětu, se zaměřením na dva velmi důležité škůdce tohoto období – pilatku jablečnou a podkopníčka spirálového. Dospělci pilatek kladou vajíčka do starších květů a housenice se líhnou po odkvětu, kdy ihned začínají likvidovat mladé plůdky. Ošetřuje se (v případě Mospilanu plně postačuje jedno a to i při rozvleklém kvetení a vícenásobném kladení) okamžitě po opadu květních lístků jako první aplikace v dávce 0,25 kg.ha-1, což je bezpečné pro létající včely.
Ve stejném období po odkvětu lze velmi úspěšně likvidovat dalšího, stále významnějšího škůdce podkopníčka spirálového, jehož housenky vyžírají v listech typické miny (podkopěnky). Škůdce má většinou dvě, výjimečně tři generace za rok. Z hlediska ochrany je rozhodující zásah proti první generaci, resp.čerstvě vylíhlým housenkám této generace. Mospilan dokáže díky svému dlouhodobému systemickému působení plně nahradit hloubkově působící organofosfáty, a to v minimální dávce 0,25 kg.ha-1. Vzhledem k tomu, že zásah proti podkopníčku je relativně flexibilní z časového hlediska, lze jej prakticky kombinovat s ochranou proti obaleči jablečnému cílenou podle signalizace proti vylíhnutým housenkám nebo jejich čerstvým závrtkům. Tato dávka je pak dostatečná i pro ochranu před obalečem zimolezovým, prakticky proti housenkám první generace, které ožírají slupku plodů pod připředeným listem.
Jakékoliv výše uvedené ošetření vyšší dávkou, tj. 0,25 kg ha-1, je vzhledem k tří až čtyřtýdenní reziduální účinnosti řešením ochrany proti různým druhům mšice (m. jabloňová, jitrocelová, svízelová, broskvoňová,vlnatka krvavá aj.) a výskytu jejich kolonií v porostu. V současné době probíhá ověřování aplikace Mospilanu 20 SP (min. 0,25 kg.ha-1) proti merám (jabloňová, hrušňová, ovocná, skvrnitá) v průběhu vegetace (nejčastěji květen) jako stále významnější a doposud ne zcela vyřešený larvicidní (nymfycidní) zásah.
U slivoní je prozatím ověřována dávka 0,2 – 0,25kg.ha-1 na ochranu proti klíčovým škůdcům – pilatkám (švestkové a žluté), které při přemnožení mohou způsobit až úplný opad mladých plůdků slivoní. Otázkou zůstává, zda toto velmi efektivní ošetření směřovat již do období líhnutí dospělců v době květu peckovin, zejména pak v jeho druhé polovině, nebo postupovat klasicky a zasahovat až proti čerstvě vylíhnutým housenicím pilatek. Tehdy se jednak zvyšuje pravděpodobnost opravdu kvalitního ošetření housenic pod pokožkou kališních plátků a tohoto pozdějšího ošetření lze využít i proti mšici švestkové, obaleči švestkovému a jiným škůdcům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *