Modré brambory zaujaly

Brambory s modrofialovou slupkou a dužninou mohli vidět návštěvníci letošní Zemi živitelky ve společné expozici privátních výzkumných ústavů. Novou odrůdu, v letošním roce zařazenou první rok do zkoušek, zde představil Výzkumný ústav bramborářský, s. r. o., Havlíčkův Brod.

Odrůda by měla nést jméno Valfi, je poloraná až polopozdní, má oválné až dlouze oválné hlízy. Je varného typu B až BC. Podle zástupců Výzkumného ústavu bramborářského by mohla najít uplatnění především na svátečním stole, například v období Vánoc. Mohla by být využívána jako zajímavá součást bramborového salátu či dalších kulinářských specialit.
Výzkumný ústav pícninářský, s. r. o., na Zemi Živitelce stejně jako ostatní privátní výzkumné ústavy, prezentoval celou šíři své činnosti. Z ní vyzdvihl například práce nově akreditované virologické laboratoře. Za zmínku jistě stojí i aktivity ústavu v oblasti zjišťování toxinů v zemědělských produktech. Toto téma nabývá na významu především ve vztahu k bezpečnosti potravin.
Šlechtění technických plodin a luskovin, to je jen jedna z mnoha aktivit dalšího privátního výzkumného ústavu, společnosti Agritec, výzkum, šlechtění, služby, s. r. o., Šumperk. Jak jsme se v Českých Budějovicích dozvěděli, s výnosy luskovin a lnu jsou i letos v Šumperku spokojeni. Dobrých výsledků bylo dosaženo také u novošlechtění. Ve firemních zkouškách má totiž Agritec několik perspektivních nových materiálů lnu a hrachu a předpokládá jejich zařazení do pěstovaného sortimentu odrůd.
Pracovníci Výzkumného ústavu zemědělského, s. r. o., Kroměříž, hovořili především o novinkách v expertním informačním systému pro rostlinnou výrobu s názvem Agrokrom. Tento systém odborníci představili i v rámci semináře, který byl součástí doprovodného programu výstavy. Novinkou nejnovější verze Agrokromu 5.0 je, že již podporuje také práci s mapami a komunikuje s knihou honů. „Jeden obrázek řekne více než tisíc slov,“ takto jednoduše lze shrnout přednosti inovované verze systému. Kroměřížský výzkumný ústav se kromě jiného věnuje také šlechtění obilnin. Výsledkem této práce je i letos povolená odrůda jarního ječmene s výběrovou sladovnickou kvalitou Respekt. Podle slov zástupců ústavu všechny jakostní parametry této odrůdy dosahují optimálních hodnot. Respekt vyniká také v parametru „čirost sladiny“. Tato odrůda se může pochlubit rovněž vysokou výtěžností předního zrna, což má zásadní vliv na výtěžnost sladu. Další výhodou je odolnost stresovým podmínkám a vyvážená rezistence vůči listovým chorobám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *