Mezinárodní rok luštěnin v České republice

Rok 2016 byl vyhlášen 68. Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem luštěnin (IYP 2016). Koordinací souvisejících aktivit byla pověřena Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Jejím úkolem je zajišťovat spolupráci s vládami, nevládními organizacemi a dalšími partnery.

Hlavním cílem je zvyšovat povědomí o přínosu luštěnin pro výživu lidí a bezpečnosti potravin, zlepšení kvality a zvýšení produkce v ekologickém i konvenčním zemědělství. V neposlední řadě jde také o posílení investic do výzkumu a vývoje a doplňkových služeb. Rok 2016 tak nabízí jedinečnou příležitost pro diskusi o lepším využívání luštěnin, jejich celosvětovém pěstování, střídání plodin a nových výzvách v oblasti obchodu s nimi.

Zdravotnické organizace všeobecně udávají, že bychom měli týdně sníst alespoň 0,5 kg luštěnin. Podle FAO se průměrná roční spotřeba luštěnin v různých oblastech světa pohybuje od 2 do 20 kg na osobu. Světový průměr se pohybuje dlouhodobě okolo 7–10 kg. Údaje o spotřebě luštěnin v České republice jsou k dispozici v časové řadě od roku 1948. Na konci 40. let zkonzumoval každý obyvatel České republiky průměrně téměř 2,5 kg luštěnin. Poté měla spotřeba klesající tendenci a na začátku 70. let dosahovala pouze 0,6 kg na osobu. Luštěniny se začaly objevovat častěji až od přelomu tisíciletí a trvale se jejich spotřeba na osobu pohybuje kolem 2 kg. Podle posledních dostupných údajů (ČSÚ) dosáhla v roce 2014 spotřeba luštěnin v České republice nejvyšší úrovně, a to 2,7 kg na obyvatele.*

Více informací přinese článek Ing. Radmily Dostálové z firmy Agritec Plant Research, s. r. o., v říjnovém vydání časopisu Úroda.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *