Mechanismus napadení pšenice fuzariózami

Druhy hub Fusarium jsou známy již mnoho let jako rostlinné patogeny. U obilnin napadají paty stébel, listy a klasy. Nejvýznamnější škody vznikají po napadení klasů, proto jsou klasové fuzariózy jedny z nejzávažnějších chorob na celém světě, především u ozimé pšenice. Jak upozorňují Bc. Aleksandra Kaleova a Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze ve svém článku v listopadovém vydání Úrody, způsobují výnosové ztráty, snižují klíčivost osiva a pekařskou kvalitu zrna, následně i vážné toxikologické problémy s dopadem na zdraví člověka. V posledních 20 letech se fuzariózy důkladně studují, protože mykotoxiny, které produkují, mohou být hrozbou pro zdraví zvířat a lidí.

Houby rodu Fusarium jsou široce distribuovány v půdě a na zbytkových rostlinných organických substrátech. Tyto druhy jsou často považovány za půdou nesené houby, vzhledem k jejich velkému množství v půdě a jejich vazbě na kořeny rostlin, kde žijí buď jako parazité, nebo saprofyté. Pro zemědělství je významné, že nejčastěji napadají nadzemní části rostlin, kde mohou způsobit značné ekonomické ztráty. Rozsáhlé šíření druhů fuzárií je dáno schopností těchto hub růst na široké škále substrátů a jejich účinným mechanismem šíření. Na jejich růst příznivě působí vysoké teploty, zjednodušené agrotechnické postupy, napadení rostlin hmyzem a chybné technologie uskladnění zrna.*

Další informace naleznete v listopadovém vydání časopisu Úroda v článku autorek Bc. Aleksandra Kaleova a Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *