Maximální flexibilita bez omezení

Ve vydání časopisu Úroda číslo 3/2017 jsme vám představili novinku mezi růstovými regulátory, Medax® Max. Optimální poměr dvou účinných látek (trinexapac-ethyl + prohexiadione ve formě vápníku) v nové WG formulaci zaručuje pěstitelům hned několik výhod.

V čem spočívá inovace proti stávajícím přípravkům na trhu?

 • Bez aplikačních omezení v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • zvyšuje tloušťku stěny stébel,
 • navyšuje výnos,
 • při časné aplikaci podporuje tvorbu kořenového systému,
 • má dlouhodobou účinnost,
 • nástup účinku od nízkých teplot, nezávislost účinku na slunečním záření,
 • široké aplikační okno, flexibilní dávkování,
 • registrace do všech obilnin,
 • použití s tank-mix partnery.

V tomto článku se zaměříme na výsledky z pokusů. Medax Max redukuje efektivně výšku pěstované obilniny bez nebezpečí nadměrné regulace porostu, pokud se použije v souladu s aplikačním doporučením. Kratší obilí zmenšuje páku pro vítr, výsledkem čehož je snížení rizika polehnutí.

V loňském roce byly založeny i demonstrační pokusy v Rokytnici u Přerova s jarním ječmenem. Do pokusů bylo zařazeno deset odrůd (Bojos, Laudis 550, Malz, Sunshine, Kangoo, Pioneer, KWS Irina, Xanadu, Sebastian a Francin). Porosty byly vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám, proto se plně projevil význam morforegulace porostů. Pokusné porosty byly ošetřeny novým morforegulačním přípravkem Medax Max. Dvě fungicidní varianty nebyly ošetřeny regulátorom růstu a to se projevilo nejen polehnutím neošetřených porostů, ale také následně ztrátami při sklizni. Časně polehlý porost nešel řádně sklidit ani s použitím zvedáků na žací liště. U testovaných variant s přípravkem Medax Max došlo k navýšení výnosu v průměru o 1,39 t/ha. Podrobnější informace o zvýšení výnosu jsou patrné z grafu 2. Polehnutí mělo také vliv na kvalitu sklizeného zrna.

 

Hlavní přednosti morforegulátoru Medax Max:

 • bez aplikačních omezení v OP,
 • maximální flexibilita,
 • rychlý a dlouhodobý účinek,
 • spolehlivá ochrana výnosového potenciálu obilnin.

Ing Matúš Czakó, Ing. Václav Sklenář, Ph.D.,

BASF, spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *