Lze ovlivnit číslo poklesu?

S kvalitou obilnin z letošní sklizně jistě nemohou být spokojení pěstitelé, ani zpracovatelé. Například hodnota tzv. pádového čísla letos nevyhovovala u řady partií. O tom, jak kvalitu v tomto parametru mohou pěstitelé sami ovlivnit, se mimo jiné hovořilo na semináři Nové trendy a poznatky výroby obilnin. Seminář uspořádalo 24. října v Brně Konzultační a poradenské středisko Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity (MZLU).

Seminář věnovaný pěstování obilnin byl jedním ze šesti seminářů, jež brněnská univerzita v průběhu října a listopadu pořádá. Zemědělci zde mohou získat informace jak o pěstování nejdůležitějších kategorií plodin, tak o chovu hospodářských zvířat.
Vraťme se však ke zmíněnému parametru kvality, k jehož ovlivnění pěstitelé nemají mnoho nástrojů. Jak ve svém referátu informoval dr. Ing. Luděk Hřivna z Ústavu technologie potravin Agronomické fakulty MZLU, mohou ho ovlivnit částečně například volbou proti porůstání odolné odrůdy. V letech jako byl letošní však nelze s významnými rozdíly mezi jednotlivými odrůdami počítat. Rovněž úroveň výživy dusíkem by teoreticky mohla být nástrojem k ovlivnění hodnoty pádového čísla. Rozhodující je ale průběh povětrnosti v období sklizně. Číslo poklesu je dáno enzymatickou aktivitou uvnitř zrna. Ta v průběhu posklizňového dozrání klesá, to znamená, že během dlouhodobějšího skladování za standardních podmínek může k nepatrnému nárůstu jeho hodnoty dojít.
V souvislosti s kvalitou potravinářské pšenice dr. Hřivna pěstitelům připomněl, že od 1. července příštího roku platí nová norma pro výkup potravinářské pšenice, která rozlišuje pšenici pekárenskou a pečivárenskou, tzn. určenou na výrobu sušenek, oplatek atd. Rozdíly v parametrech výkupu pekárenské a pečivárenské pšenice jsou v obsahu dusíkatých látek (pekárenská pšenice min 11,5 %, pečivárenská pšenice max. 11,5 %) a v hodnotě sedimentačního indexu (pekárenská pšenice min. 30, pečivárenská pšenice max. 25).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *