Luční porosty a minerální hnojení

Hnojení je jedno z nejúčinnějších opatření, jak zvýšit výnosy a v mnoha případech i zlepšit kvalitu sklízené píce. Množství živin v půdě je spjato s celou řadou vlastností porostu. Ovlivňuje nejen růst nadzemních a podzemních částí rostlin, ale i druhové složení a mikrobiální aktivitu v půdě.

Účinky minerálního hnojení na luční porosty se spolu s dalšími autory zabývá Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze v článku, který vyšel v Úrodě č. 1/2017. V souhrnu práce konstatuje, že z výsledků pokusů vyplývá, že účinek hnojení jednotlivými živinami na luční porosty nelze zobecnit. Je ovlivňován příliš mnoha faktory, než aby se projevoval jednotně. Velice významná je lokalita ve spojení s typem travního porostu. V nepříznivých oblastech je pozitivní efekt hnojení často omezován jinými činiteli, než je množství přístupných živin. A pokud se projeví, tak většinou není dostatečný pro rozšíření kvalitních lučních druhů. Největší přínos mívá hnojení na středně úrodných stanovištích s dostatkem srážek. Porosty, které mají poměrně kvalitní druhové složení, dobře reagují na nižší i vyšší dávky dodávaných živin. Louky na úrodných lokalitách produkci hmoty už moc nezvyšují, ale často zlepší svou druhovou skladbu ve prospěch kvalitních trav.
V článku uvádí například výsledky dlouhodobých lučních pokusů s hnojením na dvou lokalitách, a to na psárkové louce u obce Černíkovice v okrese Benešov a v obci Senožaty v okrese Humpolec. Oba pokusy zahrnují šest různých variant hnojení. Je zde nehnojený kontrolní porost a porost hnojený pouze fosforem a draslíkem (vždy na podzim) v dávkách 40 kg P a 100 kg K/ha. Na dalších čtyřech variantách ošetřování se k fosforu a draslíku přidávají odstupňované dávky dusíku – 50, 100, 150 a 200 kg/ha.*

 

Na snímku intenzivně hnojená parcela (200 kg N/ha + PK) v Černíkovicích (Foto Zuzana Hrevušová)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *