Letos v Kněževsi, příště na poli

Dlouhá zima nikoho nepotěšila a zpoždění vegetace neprospívá ani pořadatelům polních dnů, kterých bylo v červnu bezpočet. Výskyt chorob a škůdců je ve srovnání s ostatními roky nepatrný, a tak nezbývá než sledovat účinnost herbicidů a reakci odrůd na nepříliš typické počasí. Mnohem zajímavější by bylo vidět porosty po konci června, kdy se střídaly deštivé a horké dny.

Stejná situace byla na polích po celé republice a ani polní dny BASF v Kněževsi u Prahy se z tohoto pohledu nelišily. Na druhou stranu si ale účastníci mohli prohlédnout výsledky aplikace mnoha připravovaných i čerstvě registrovaných novinek mezi přípravky na ochranu rostlin. Nechyběla ani možnost porovnat mezi sebou jednotlivé odrůdy.
Demonstrační a registrační pokusy na celkové výměře šest hektarů se nacházejí nedaleko Prahy v řepařsko-ječném výrobním typu a nadmořské výšce 352 metrů. Hodnotit bylo možné celkem šest bloků – hrách setý, řepku ozimou, ječmen jarní, pšenici ozimou (na jednom byl předplodinou hrách a na dalším řepka) a silážní kukuřici. Mezi jednotlivými políčky provázeli návštěvníky pracovníci společnosti BASF. Nás si vzal na starost Ing. Pavel Šácha.

Nastoupí nové fungicidy
Hned na první ploše s ozimou řepkou byla k vidění jedna z novinek, jejichž registrace se připravuje – fungicid Pictor. Dvojice účinných látek dimoxystrobin a boscalid je určena především na hlízenku obecnou a černě. V pokusu se aplikoval v dávce 0,5 l/ha v době květu, podle doporučení by měl být určen spíše na jeho začátek. Jak uvedl Ing. Zdeněk Šonský ze společnosti BASF, jeho výhoda spočívá právě v tom, že je možné jej aplikovat mnohem dříve než obvyklé přípravky. Registrace se očekává v roce 2008.
Ve stejném roce by na trh mělo přijít také mořidlo Kinto Duo, určené do ozimé pšenice a ječmene se zaměřením především proti fuzariózám. Ozimá pšenice byla další zastávkou po řepce. Ani její porosty nevykázaly výrazné napadení chorobami, pouze na spodních patrech se vyskytovaly braničnatky a v omezené míře padlí, což platilo i pro neošetřenou kontrolu. Zajímavé ale zřejmě budou výsledky ošetření Carambou, kterou Ing. Šácha označil za jeden z nejúčinnějších přípravků, které jsou na trhu proti fuzariózám. V době konání akce (22. 6.) se ošetření dávkou 1,2 l/ha teprve připravovalo a následovaly vlhké a teplé dny, což jsou příhodné podmínky pro infekci. Na druhou stranu se předplodiny neřadily mezi rizikové. Velmi nízké bylo také napadení ječmenů hnědou skvrnitostí. „Houbové choroby zatím neukázaly svoji sílu,“ shrnul náš průvodce.

Čeká se na herbicidy
Hlavní plodinou, v níž se představilo hned několik novinek najednou, byla kukuřice. Pro ni se připravuje registrace přípravku Arrat, a to na dvouděložné plevele v dávce 200 g/ha se smáčedlem, který je nutné použít nejpozději do fáze čtvrtého až šestého listu kukuřice. V systému ošetření bude vhodným řešením proti dvouděložným plevelům například za situace, kdy vlivem suchého počasí bude horší účinnost půdních herbicidů, popřípadě v podnicích, které jsou zaměřeny na levnější opatření.
Další připravovanou novinkou je inovace preemergentní kombinace Frontier Forte + Stomp 400 SC. Inovace je založena na zlepšení účinnosti Frontieru použitím jiného izomeru účinné látky. Další novinkou a možností použití Arratu bude Duo Systém. Jeho podstatou je využití graminicidu Focus Ultra, který lze aplikovat proti jednoděložným plevelům, avšak pouze v hybridech kukuřice odolných vůči jeho účinné látce, kterou je cycloxydim. Jak by dopadlo ošetření citlivé kukuřice bylo na polním dnu možné zhodnotit také, a sice na jednom speciálně osetém řádku. Herbicid fungoval spolehlivě – ačkoliv zasažené rostliny vypadaly pouze zabržděné v růstu, jejich vnitřní část byla odumřelá. Také na registraci tohoto přípravku se zatím čeká (dokončena by měla být v příštím roce), ačkoliv výběr vhodných hybridů pro Duo Systém je u nás již dostatečný a zahrnuje FAO od 200 do 560. Za zmínku stojí, že hybrid s nejvyšší hodnotou FAO je určen pro produkci biomasy.
V roce 2007 by měl být registrován další fungicid společnosti BASF – Tango Super do cukrovky, určený proti cerkospóře i padlí. „Jak ukazují pokusy, mohl by to být velice dobrý nástupce úspěšného Duettu,“ naznačuje Ing. Šonský.

Registrace potřebuje čas
Předchozí text se zmiňuje, že ve fázi registrace je mnoho novinek. U některých se ale očekávalo časnější uvedení na trh. Platí to například pro přípravek Acrobat, kde se pouze měnila formulace na WG. „Státní zdravotní ústav si vyžádal údaje, které jsme pro tuto formulaci neměli úplné. Požadované studie postupně doděláváme. Záleží na tom, kdy je dodá ústředí, které ale pracuje pro všechny země,“ vysvětluje Ing. Michal Rudolf, který má v české pobočce společnosti BASF na starosti registraci.
Jak dodal, obvykle trvá registrační proces přípravku minimálně tři, ale spíše čtyři roky. „Záleží na tom, nakolik úřady dokumentaci zhodnotí jako úplnou. Pokud je něco potřeba doplnit, tak se vše samozřejmě protahuje. Jen samotné poplatky vycházejí asi na půl milionu korun, financovat je třeba také pokusy,“ dodává Ing. Rudolf. „Zjednodušený proces je možný jedině v případě vzájemného uznání registrace z jiného členského státu EU. To však lze jen tehdy, když je účinná látka přípravku zařazena do přílohy I směrnice 91/414/EHS (Annex I). V takovém případě se u nás nemusí dělat pokusy a naše úřady uznají, že zahraniční úředníci zhodnotili přípravek ze všech hledisek, což vyřízení žádosti o registraci značně urychlí. Takových látek ale není mnoho,“ konstatuje Ing. Rudolf.
Odlišná je také rozšířená registrace přípravku do minoritních plodin. Nemusí se dělat tak velké množství registračních pokusů jako u hlavních plodin, někdy je dokonce možné převzít zahraniční výsledky z porovnatelných podmínek. Důležité je ale mít zpracovanou reziduální studii, a ta se zpracovává především pro velkoplošně pěstované plodiny, protože je drahá. „Reziduální studie se dá někdy extrapolovat z jiné plodiny, ale převážně to je problém. Na západě si ji často nechá udělat přímo svaz, který si ji také zaplatí. Cena je individuální, pohybuje se od desítek do stovek tisíc, ovšem eur,“ chladí přílišný optimismus Ing. Rudolf.
Přesto se ze sortimentu firmy podařilo koncem jara letošního roku na popud Sdružení Český mák zaregistrovat přípravek Caramba. „Je vidět, že sdružení, zvláště ta, která se zabývají minoritními plodinami, mají svoji váhu a dokáží prosadit to, po čem zemědělci volají. V tomto případě zaregistrovat přípravky, které jsou potřebné,“ chválí Ing. Rudolf.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *