Laboratoř na kolech zvyšuje kvalitu

Ačkoliv je sezóna zpracování kukuřice ještě celkem daleko, není od věci se zamyslet nad tím, jak dosáhnout co nejlepší kvality siláže. Své si žádají nejen dojnice, ale v poslední době také bioplynové stanice, které bez kvalitní suroviny nedosáhnou efektivního výkonu.

Nejlepší kukuřičnou siláž loni udělali v Meclovské zemědělské, a. s., na farmě Březí – podle výsledků soutěže, kterou vyhlásila společnost Medipharm CZ, s. r. o. Podnik na Domažlicku obdělává 4280 hektarů zemědělské půdy. Z toho je 3570 orné půdy a na 540 ha roste kukuřice, uvedl vedoucí rostlinné výroby podniku Lubomír Porvich. Produkce mléka je pro Meclovskou zemědělskou, a. s., nosným odvětvím výroby. Chová 2700 kusů skotu holštýnského plemene, z toho 960 dojnic. Jak uvedl hlavní zootechnik a zástupce předsedy představenstva Ing. Václav Kocour, loni dosáhli užitkovosti 8829 litrů. Kromě toho chovají 3800 prasat, při výkrmu dosahují přírůstek 800g/KD. Od každé z 350 prasnic loni odchovali 21 selat, uvedl dále Ing. Kocour.
Výrobě objemných krmiv je podle něj ze strany podniku věnována maximální pozornost, přičemž se jim snaží poskytnout optimální podmínky od pokosu až do okamžiku vakování nebo zakrývání jam. Mimo optimální doby sklizně kontrolují průběh konzervace a spolupracují v tomto bodě s odbornými firmami.

Komplexní analýza Jednou z nich je také společnost Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, jejíž specialista na výživu zvířat Ing. Vladimír Černík nás v jámě s nejlepší tuzemskou siláží seznámil s tím, jak takové kvality dosáhnout. Klíčem k úspěchu je mobilní analytická laboratoř, která na počkání stanoví rozhodující parametry rostlinného materiálu.
„Jednou z velmi důležitých součástí našeho servisu v Meclovské zemědělské, a. s., jsou právě analýzy čerstvých rostlin kukuřice v období před sklizní. Laboratoř je vybavena drtičem, kterým rozřežeme přinesené celé rostliny kukuřice na řezanku podobnou té, kterou zemědělci naváží do jámy od řezačky. Tato analýza zahrnuje kompletní nutriční profil a zákazníkovi umožňuje odhadnout termín sklizně stanovením sušiny, porovnat jednotlivé hybridy, pozemky a agrotechniku. Stejnou analýzu děláme u kukuřičné řezanky, odebrané z navážky do jámy. Agronom či zootechnik díky tomu vědí, co do jámy dávají a případně si údaje mohou porovnat s výslednou siláží.,“ uvedl Ing. Černík. Jak dodal, v laboratoři analyzují také všechny druhy senáží (např. travní, jetelotravní, vojtěškovou) a celou rostlinu kukuřice. Připravují také kalibraci pro stanovování parametrů vlhkého zrna a dalších krmiv.
Nechybí samozřejmě ani kukuřičná siláž, u které se stanovuje nutriční i fermentační profil, tedy celkem 17 parametrů, od obsahu sušiny a škrobu přes kyseliny, cukry, alkoholy až k pH. Nechybí ani teplota a zhutnění siláže, které zootechnikovi prozradí, kolik hmoty v jámě má. Veškeré údaje, spolu s optimy, celkovým zhodnocením a doporučeným zásahem jsou k dispozici půl hodiny po odběru vzorku ve formě přehledného protokolu.
Ing. Černík uvedl, že laboratoř funguje čtvrtým rokem, od letošního roku je ale vzhledem k velkému zájmu k dispozici jen pro členy zákaznického Pioneer Business Clubu. Cenu analýzy jednoho vzorku odhaduje (včetně odběru a cesty) na 3600 až 3800 Kč. „Neděláme to jako výdělečnou činnost, je to servis pro naše zákazníky,“ dodává.

Laboratoř na kolech
Srdcem laboratoře je NIR spektrometr, který vzorek optickou metodou vyhodnotí během půl minuty. Vzhledem k tomu, že pro svoji práci potřebuje pokojovou teplotu, je v automobilu klimatizace a nezávislé topení. A samozřejmě notebook a tiskárna pro zpracování výsledků. Laboratoř má i elektrocentrálu, zdroj vody a stlačeného vzduchu.
Kromě těchto zařízení je k dispozici také mrazák, lednice a vakuová balička, kdyby chovatel potřeboval stanovit více znaků, například kvasinky, mykotoxiny, makro a mikroprvky. V takovém případě vzorek putuje do smluvní laboratoře.
„Vzorek se neskladuje a nepodléhá tedy změnám,“ uvádí jednu z klíčových výhod stanovení běžných parametrů Ing. Černík a dodává: „Analýza je přesná, komplexní a lze ji mnohokrát opakovat.“

Úspěch s inokulantem
Podnik se špičkovou užitkovostí, kterým Meclovská, a. s., je, potřebuje vysoce kvalitní objemná konzervovaná krmiva. „Zlatá“ siláž v Březí byla podle Ing. Kocoura ošetřená inokulantem Sila-Bac® Mais společnosti Pioneer. Jak uvedl Ing. Černík, přípravek obsahuje sedm kmenů baktérií mléčného kvašení. Určen je především pro kvalitně utužené siláže s dostatečným denním odběrem. Ing. Václav Kocour, dodal, že s přípravkem jsou spokojeni. Podnik ho spolu s dalším inokulantem Sila-Bac® používá k ošetření celkem 11 000 tun siláží, konstatoval Ing. Černík a dodal: „Náš servis se snažíme začít výběrem hybridu kukuřice, konzervantem a končíme kontrolou kvality.“
Podle Lubomíra Porvicha pěstují hybridy společnosti Pioneer na 20 % ploch, jde o PR39R86 (FAO 260/250) a PR39F58 (FAO 270/260). Kromě toho na 26 % z celkové plochy kukuřice rostou Bt-hybridy s odolností proti zavíječi kukuřičnému. Škůdce se v oblasti již několik let ve významné míře vyskytuje, jak konstatoval L. Porvich, i když původně předpokládali, že s ním vzhledem ke geografické poloze žádné problémy mít nebudou.
V letošním roce také plánují první dodávky kukuřičné siláže do bioplynové siláže, kterou v Hostouni staví Eko – adit, s. r. o. Jak uvedl její jednatel JUDr. Zdeněk Kortán, bude mít dva fermentory, každý o obsahu 2100 m3, dále dohnívací nádrž a koncový sklad. Výkon by měl být 600 kW.
Meclovská zemědělská, a. s., zaměstnává 140 pracovníků a má roční obrat 200 miliónů korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *