Kvalitní odrůda je prvním předpokladem pro vysoký výnos

Na letošních polních dnech bylo možné na jednom místě a ve stejných podmínkách porovnat vzhled, kondici a zdravotní stav všech hlavních odrůd ozimé pšenice na současném trhu. V každém regionu byly k vidění také odrůdy Bernstein a Gordian, výnosově a kvalitativně silné pšenice z nabídky firmy B O R, s. r. o.

Bernstein

Polopozdní odrůda Bernstein, registrovaná v ČR v roce 2015,  patří do skupiny nejkvalitnějších pekařských pšenic kategorie E. Má vynikající kvalitu zrna: vysoký obsah dusíkatých látek (v tříletém průměru 14,8 %) a velmi vysoké číslo poklesu s velmi dobrou stabilitou i při horších podmínkách v době sklizně.

Bernstein má vyšší rostliny s pevným stéblem, které zajišťuje vysokou odolnost proti poléhání (8). Zimovzdornost je na střední úrovni, stav porostu po zimě 2011/2012 byl hodnocen 6 body. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav s vyrovnanou odolností proti všem důležitým chorobám a současně vykazuje vyšší stupeň rezistence vůči fuzariózám klasu a nižší obsah DON v zrnu.

Nespornou výhodou odrůdy je možnost pěstování i ve vláhově méně příznivých oblastech. V Rakousku je doporučen pro panonské suché oblasti a právě tady dosahuje nejvyšších výnosů v kategorii odrůd nejvyšší pekařské kvality.

Bernstein je odrůda klasového typu, která tvoří výnos vysokým počtem zrn v klasu a vysokou hmotností zrn. Velké klasy a vyšší nepolehlý porost – to byly poznávací znaky této odrůdy na polních dnech i na provozních plochách.

Gordian

Pšenice Gordian patřila na polních dnech k nižším odrůdám, ale o to větší budila zájem pěstitelů. Tato polopozdní odrůda dokáže velmi dobře uplatnit svůj vynikající výnosový potenciál jak v intenzivních pěstitelských podmínkách, tak při nižší míře chemické ochrany. Výborný zdravotní stav, nepoléhavost, plasticita a velmi dobré hospodaření s vodou – díky této kombinaci je výnosově silná ve všech oblastech pěstování, včetně sušších lokalit. Vitální rostliny mají také velmi dobré přezimování – stav porostů po zimě 2011/2012 byl hodnocen 7,5 body. Odrůda neměla v minulých letech problém ani s vyšším infekčním tlakem rzi plevové (polní hodnocení: 7).

Gordian byl zařazen do kategorie B – pekařská kvalita chlebová. Pro zařazení do vyšší pekařské kategorie nevyhověl pouze v hodnotách objemové výtěžnosti pečiva a sedimentačního Zelenyho testu. Ovšem v parametrech důležitých pro výkup zrna měl a stále má výborné výsledky na úrovni odrůd A až E. Je možné ho s úspěchem použít pro pozdní termíny setí. Je to spolehlivá odrůda bez pěstitelských rizik s jistotou výnosu bez vlivu ročníku či stanoviště.

Uvedené odrůdy jsou kvalitní, výnosově silné a spolehlivé pšenice pro široké využití, prověřené u nás i v dalších evropských zemích.

Ing. Anna Poubová
BOR, s. r. o.

Foto:

Odrůda Bernstein v Kralovicích, červenec 2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *