Kulaté výročí doc. Mikulky

Na začátku dubna oslavil šedesátiny doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., vedoucí odboru agroekologie ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Praze-Ruzyni.

Doc. Mikulka se dlouhodobě věnuje plevelům, jejich biologii, ekologii a metodám regulace. Specializuje se na studium rezistence plevelů vůči herbicidům, invazní plevele a dlouhodobé změny v plevelových společenstvech a problematice agroekologie. Kromě toho je členem herbologické společnosti ČR, místopředsedou oboru rostlinolékařství České akademie zemědělských věd a předsedou rostlinolékařské rady Ministerstva zemědělství. Je předsedou vědecké rady agroekologie VÚRV, členem vědecké rady této instituce a členem oborové rady České zemědělské univerzity v Praze. Působí také v redakční radě časopisu Úroda.

Doc. Mikulka je také spoluautorem Encyklopedie ochrany rostlin, která v roce 2010 na veletrhu Techagro získala ocenění Grand Prix. V roce 2012 obdržel Cenu ministra zemědělství za certifikovanou metodiku Metody regulace pcháče rolního (Cirsium arvense L. Scop.) na zemědělské půdě.

Oslavenci přišla, kromě mnoha jiných, pogratulovat také doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., z České zemědělské univerzity.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *