Kukuřici zkouší ve vlastních pokusech

Posledních deset let se v českém zemědělství střídá období nadprodukce obilí, stagnujícího obchodu s komoditami a jejich nízkých cen s obdobím vysoké poptávky po zrninách, jejich vysokých cen i vyšších cen za mléko a maso. Podle toho se mění postoj českých zemědělců k rozsahu a pěstování kukuřice na siláž pro skot i zrno. Jediné odvětví, kde zemědělci nediskutují o nutnosti intenzivního pěstování kukuřice, je její využití pro výrobu bioplynu. O kukuřici jsme si povídali s Ing. Josefem Maňáskem z KWS Osiva s. r. o., který přizval Pavla Krajču z Plemenářských služeb a. s. Otrokovice a Ing. Luboše Mrázka z firmy ZEMASPOL Uherský Brod a. s.

Nový impuls pro pěstování silážní kukuřice představuje budování stanic na výrobu bioplynu. To by mohlo vést k obnově pěstování této plodiny v kukuřičné oblasti a k dalšímu nárůstu jejích ploch. Výstavba bioplynových stanic se postupně rozvíjí po celém regionu, jejich pořízení může výrazně zvýšit příjmy provozovatelů a tím i diverzifikovat finanční zdroje v zemědělském podniku.

 

Více informací naleznete v periodiku Zemědělec v regionu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *