Kukuřici zasejeme i na svazích Sněžky

Pěstování kukuřice v ZD Okříšky hospodařícím na okrese Třebíč ještě před několika lety doprovázela řada problémů. Pozemky oseté kukuřicí se zde především potýkaly s problémem eroze půdy. Vždyť tento podnik hospodaří na svažitých pozemcích v nadmořské výšce od 470 do 650 m n. m a jeho celá výměra je zařazena do tzv. méně příznivých oblastí (LFA). Dnes však díky nové technologii setí kukuřice do mulče tuto plodinu pěstují velmi úspěšně a jak s nadsázkou říká předseda družstva Ing. František Halásek, bez obav z vodní eroze by kukuřici zaseli i na Sněžce.

„Hospodaříme na 3600 hektarech zemědělské půdy, z čehož je asi 700 ha travních porostů. Cena půdy v této oblasti je pod 3 Kč/ha,“ tak představil podmínky hospodaření Ing. František Halásek, předseda ZD Okříšky. Právě jemu patřilo úvodní slovo na akci, kterou v jeho podniku uspořádaly společnosti Strom Centrum, a. s., Monsanto ČR, s. r. o., a Zea Sedmihorky, spol. s r. o., hlavní iniciátoři rozvoje systému Ekotech.

Kukuřice s perspektivou
Jak Ing. Halásek dále informoval, v ZD Okříšky se několikrát změnil názor na možnost pěstování kukuřice na zdejších svažitých pozemcích. Dnes již vědí, že to je možné a to i při zachování půdní úrodnosti. Kukuřici pěstují celkem na 400 hektarech. Ze sta hektarů sklízejí zrno, ze zbývající části siláž. Ing. Halásek předpokládá, že výměru kukuřice pěstované na zrno ještě rozšíří. Věří, že se tato komodita v budoucnu uplatní i při výrobě bioetanolu. Nedaleko totiž funguje lihovar.

Protierozní opatření
Díky čemu se v Okříškách daří zabraňovat erozi půdy při pěstování kukuřice, to mimo jiné objasnili odborníci společnosti Monstanto. Ing. František Tretera, technologický poradce firmy pro tento region, vysvětlil, že kukuřice je zde seta do nezpracované půdy s mulčem ozimého žita. Je podle něj důležité tuto protierozní plodinu zasít co možná nejdříve. V Okříškách se to loni podařilo do konce září. Výsevek činil 100 kg na hektar. Osivo žita vyprodukovali přímo v podniku a tak neznamenalo významné zvýšení nákladů. Dalším důležitým krokem této technologie je meziplodinu včas ošetřit herbicidem. I to bylo podle zástupce firmy na zdejších pozemcích provedeno ukázkově. Po velikonočních svátcích byly společně aplikovány herbicidy Roundup Rapid, neselektivní herbicid, jež likviduje mulč a vzešlé plevele, a půdní herbicid Guardien safe max. Ušetřila se tak byla jedna operace. Podle ing. Tretery se není nutné obávat toho, že vyšší množství vody sníží účinnost Roundupu.
Ozimé žito však není jedinou meziplodinou, která se pro tento účel nabízí. Vhodných meziplodin je celá řada a je jistě potěšitelné, že jejich pěstování je i podpořeno dotacemi v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova.

Správně zasít
Voda, teplo, vzduch, to jsou tři nezbytné faktory, které kukuřice pro svůj zdárný růst potřebuje, což je třeba zohlednit i při stanovování termínu setí kukuřice v této technologii, připomněl Ing. Stanislav Valenta ze společnosti Zea Sedmihorky. Uvedl, že nezpracovaná půda s mulčem se pomaleji prohřívá, a proto je setí vhodné posunout asi o 10 dnů než byli pěstitelé zvyklí u tradičního setí. V Okříškách se proto selo před zraky účastníků akce 29. dubna 4. Z již zmíněného důvodu jsou vhodné především hybridy s rychlejším startem.
Je třeba připomenout i fakt, že tato technologie jak zabraňuje půdní erozi – podle Ing. Františka Václavíka, managera rozvoje technologií firmy Monsanto ČR asi o 95 %, tak i šetří vláhou, nač poukázala většina z přítomných odborníků.

Vhodný secí stroj
Jedním ze secích strojů, jež je možné pro tuto technologii použít je stroj Max Emerge Plus výrobce John Deere, jež přímo v akci představili odborníci společnosti Strom. Přesný secí stroj Max Emerge má pneumatické výsevní ústrojí a dvoudiskové botky. Vybaven je i systémem hnojení pod patu. Vyrábí se v různých záběrech, v Okříškách jsou vybaveni osmiřádkovým stojem.
Nejen zástupci firmy, ale i další přítomní odborníci chválili u tohoto stroje mimo jiné stabilní hloubku setí, v tomto případě to byly 3 cm, a přesné umístění hnojiva – 2 cm pod a 2 cm vedle semene.

Systém Ekotech
Celá tato představená technologie zapadá do systému Ekotech, jež firma Monsanto prezentuje. Ing. František Václavík zmínil, že systém Ekotech byl vytvořen před osmi lety a je stále zdokonalována a stává se komplexnějším, dokonce se dnes dotýká i živočišné výroby. Jde o integrovaný systém hospodaření využívající synergie produktů. Výsledkem spojení herbicidů, osiv a pěstebních postupů jsou ucelené technologie pěstování plodin přinášející řešení a efekty v ekonomice a ekologii při hospodaření na zemědělské půdě. Vztah zemědělství a ekologie zmínil několikrát také Ing. Halásek. Zdůraznil, že zemědělci jsou těmi, kdo přírodu a krajinu chrání, také díky moderním technologiím, a ne naopak, jak je jim mnohdy podsouváno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *