Kukuřice pro zvířata i ‚bioplynky‘

Po dlouhodobém šlechtění a zkoušení byly v loňském roce pěstitelům poprvé nabídnuty novinky v podobě Silo Energy hybridů kukuřice, které umí zabezpečit hlavní zdroj energie při výživě na mléčných farmách i pro bioplynové stanice. Tento trend se u silážních hybridů kukuřice Dekalb® snaží Monsanto šířit postupně. Nejprve tak hybridy vhodné pro Silo Energy systém byly uvedeny v zemích, kde má kukuřičná siláž klíčový význam a mimo jiné právě i v České republice.

Nejnovější silážní Dekalb® (DK) materiály jsou vzrostlejší s pevným stéblem, hustěji olistěné a s velikou palicí, která tvoří podíl z celkové hmoty 45–50 %. Při průměrné užitkovosti nad 7000 litrů na dojnici je potřeba vybírat hybridy stravitelné a s vysokým podílem energie, která je hlavně v palici, doplněná o energii ve zbytku rostliny. Podle analýz provedených na zemědělských farmách bylo rozpětí stravitelnosti vlákniny (NDFD) u DK hybridů v letech 2013 a 2014 na velmi vysoké úrovni, a to v průměru 55 % – nejvyšší hodnoty dosahovaly stravitelnosti až 65 %. Při každém zvýšení stravitelnosti o jedno procento narůstá příjem sušiny a produkce mléka asi o 0,15 kg/den. Pro producenty mléka je tak pečlivý výběr vhodného hybridu velmi důležitý.

Škrob je klíčovým zdrojem energie. Jeho obsah v Dekalb® hybridech dosahuje ve hmotě přes 34 % a pokrývá hlavní energetickou spotřebu při tvorbě mléka. U většiny Dekalb® hybridů dozrává zbytek rostliny rovnoměrně, což umožňuje dostatečně dlouhé období pro vhodnou sklizeň a dostatečnou akumulaci škrobu při procesu dozrávání, a tím i energie v palici. Hlavní silážní DK hybridy vhodné pro získání maxima energie v rámci systému Silo Energy jsou pro prodejní sezónu 2017: DKC3142, DKC3450 a DKC4141.

Velmi raný hybrid DKC3142

DKC3142 s FAO 200–210 je velmi raným silážním hybridem. Tento adaptabilní hybrid je vhodný pro chladnější oblasti České republiky, jako je vysočina, obilnářské oblasti a velice se mu daří i v okrajových až hraničních regionech s vyšší nadmořskou výškou. Právě tam umí využít své vlastnosti, jako jsou rychlost počátečního růstu a chladuvzdornost v raných fázích růstu. Již v počátečních fázích si v těchto oblastech s krátkou vegetační dobou včas vytvoří základ pro tvorbu veliké palice s dostatkem škrobu, umožňující časné dozrávání v oblasti brzkých mrazíků v podzimním období.

Tuto kukuřici lze využívat na mléčných farmách, kde je potřeba vyváženého obsahu škrobu a stravitelnosti vlák­niny.

Silážní robustní hybrid DKC3450

V nejrozšířenější skupině ranosti silážních hybridů je kategorie FAO 240–270. V této oblasti se už loni osvědčila novinka DKC3450. Tento robustnější hybrid s polopřevislými až erektoidními listy rovnoměrně rozmístěnými na stonku umí velice efektivně využívat fotosyntetický efekt a přetvářet energii škrobu do palice.

Geneticky má vytvořen velmi pevný a vysoký stonek s pozvolným dozráváním. Tento mezityp s robustní palicí zajišťuje přežvýkavcům výbornou stravitelnost. Při vyšších výsevcích dodává úměrně vyšší výnos hmoty a také vyšší výnos energie v podobě škrobu z palic. V loňském roce i přes obrovská sucha v době dozrávání dosáhl na farmách velice kvalitních silážních hodnot, což ukazují výsledky vzorků například na farmě v Čechticích ze září 2015, které odebíral obchodní zástupce Dekalb® František Matějovský v době sklizně.

DKC3450 je komplexní silážní hybrid, který najde uplatnění u vysokoprodukčního stáda. Při podrobnějším zkoušení i různé hustoty a šířky řádků lze využít jeho schopnosti dosahovat vyšších výnosů při vyšší hustotě a při různém rozmístění rostlin pro získání vyšší energie, hlavně ze škrobu v rostlinách na hektar. Jak ukazuje graf z poloprovozního pokusu v roce 2015, který byl založen při různé šířce (0,75 a 0,375 m) a hustotě pěstování rostlin v Dubenci, se při vyšším výnosu hmoty získá i více energie z hektaru.

Bioplynový hybrid DKC4141

V nabídce Silo Energy hybridů má Dekalb® i DKC4141, což je mohutný bioplynových hybrid s FAO 290–300 vhodný do více výrobních oblastí. V řepařské pokrývá celou teplou i studenější část. Okrajově jej lze pěstovat i v obilnářské oblasti, kde dosahuje v září celkové sušiny okolo 31 %. Významným regionem je také kukuřičná výrobní oblast, kde výborně doplňuje ranostně dva nosné pozdnější hybridy DKC5815 a DKC5542.

Tento hybrid v sobě kombinuje vysoký výnos hmoty, který potvrdil v letech 2013 a 2014, a zároveň vysoký výnos škrobu z hektaru. Velice pozitivním faktorem je, že při vyšším výsevku mezi 85–90 tisíci zrn na hektar zároveň s výnosem hmoty narostl rovnoměrně i výnos škrobu v celkové suché hmotě. Každý pěstitel může využít tohoto faktoru a ušetřit celkovou plochu pro pěstování.

Silo Energy hybridy pro dostatek energie

Silo Energy hybridy jsou pečlivě vybrané odrůdy kukuřice Dekalb®, které pěstiteli zabezpečují dostatek energie v krmné dávce pro hospodářská zvířata, popřípadě i majiteli dostatek suroviny pro bioplynové stanice k výrobě elektřiny. Získejte tedy více energie z hektaru a zeptejte se Dekalb® zástupců na Silo Energy hybridy.


Parametry kvality u silážního hybridu DKC3450

Hybrid Sušina

(%)

Výnos sušiny

(t/ha)

Podíl
sušiny
klasu ze sušiny celé rostliny

(%)

Obsah v celé rostlině Stravitelnost v celé rostlině NEL Produkce mléka
ADF

(%)

NDF

(%)

škrob

(%)

N-látky

(%)

popel

(%)

BNLV

(%)

NDF

(%)

škrob v klasu aktuální strav. vlákniny 69 %
(%) MJ/kg MJ/kg kg/ha tis. kg/t suš.
DKC3450 38,76 19,75 58,82 17,54 39,06 37,00 9,41 4,05 66,53 54,04 62,70 6,46 6,76 40,27 2038,76

 

Foto: DKC3450 – mezityp s robustní palicí zajišťuje přežvýkavcům výbornou stravitelnost

 

Ing. Ondřej Černý

Monsanto ČR s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *