Kroměřížská soutěž zná vítěze!

Konec roku s sebou přináší pravidelně hodnocení jeho průběhu, shrnutí pozitiv i negativ z celého období. Jedním z příjemných okamžiků roku se stalo listopadové vyhodnocení Soutěže pěstebních technologií Kroměříž 2015. Ve skupině ozimé pšenice obsadila první místo firma B O R, s. r. o., s technologií odrůdy Gordian.

Polní dny zaměřené na problematiku pěstování obilnin v Kroměříži mají za sebou dlouhou historii. Tradiční prohlídku různých druhů pokusů v posledních letech organizátoři doplnili o prezentaci parcel mezinárodní soutěže technologie pěstování hlavních obilnin: ozimé pšenice, ozimého ječmene a ječmene jarního. Nejvyšší počet parcel se podle očekávání sešel v části ozimé pšenice. Každý z účastníků měl možnost představit své technologie na dvou odrůdách.

V průběhu vegetace organizátoři zajistili veškerá pozorování a hodnocení pravidelně zasílali účastníkům, případně zveřejňovali na webu. Jednotně pro všechny bylo zajištěno základní podzimní hnojení a podzimní a jarní aplikace insekticidů. Účastníci samostatně rozhodovali o použití všech ostatních zákroků (výživa, morforegulátory, ochrana), které byly na soutěžních plochách provedeny.

Konečné vyhodnocení soutěžního srovnání pěstebních technologií bylo provedeno po sklizni a kvalitativních rozborech porovnáním nákladů celého pěstebního ročníku a konečných ­tržeb. Ceny byly určeny podle ceníku lokálních obchodních organizací.

Gordian – výnos i kvalita

Gordian je chlebová odrůda s vysokým výnosovým potenciálem, která má díky odolnosti k poléhání a vyrovnanému zdravotnímu stavu všechny předpoklady pro úspěch. Během vegetace bylo na parcely aplikováno asi 200 kg/ha dusíku ve čtyřech dávkách (LAV, DASA, DAM, LAV), morforegulátor (CCC ve fázi BBCH 30–31) a dvě dávky fungicidu (ve fázi BBCH 32 prochloraz + propikonazol; ve fázi 59–61 prothiokonazol + tebukonazol). Výživový stav byl optimalizován s využitím listového hnojiva BOR-Komplex-Universal. Podrobnosti celé technologie i další informace mohou zájemci najít na webových stránkách organizátorů.

Ze soutěžních parcel bylo sklizeno v přepočtu 14,54 t/ha zrna s kvalitou v kategorii A podle hodnocených parametrů (obsah N-látek, číslo poklesu, objemová hmotnost a obsah a kvalita lepku).

Pankratz čtvrtý

Druhou odrůdou, jejíž technologii firma B O R, s. r. o., prezentovala, byla odrůda Pankratz. Jde o novinku v sortimentu v České republice s vysokým výnosovým potenciálem, vyrovnaným zdravotním stavem a potravinářskou kvalitou skupiny A. S technologií obdobnou jako u Gordianu poskytl výnos 14,05 t/ha. Kvalita zrna v hodnocených parametrech splnila požadavky kategorie E. Po ekonomickém vyhodnocení obsadil Pankratz čtvrté místo a mezi celkem 51 variantami získal pomyslnou bramborovou medaili.

Kvality odrůd se potvrdily

Obě odrůdy, jejichž pěstitelské technologie firma B O R, s. r. o., prezentovala, potvrdily své kvality. Vysoký výnosový potenciál a potravinářská kvalita zajistí pěstitelům dobré zpeněžení dostatečného množství sklizeného zrna, komplex pěstitelsky příznivých vlastností umožní zvolit technologii s ekonomicky akceptovatelnými náklady. Přijatelná výška pěstitelských nákladů a dostatečné tržby z prodeje zrna společně vytvářejí základ výborných ekonomických výsledků při jejich pěstování.

V průběhu příštího roku mohou pěstitelé obě uvedené odrůdy vidět v celé řadě poloprovozních pokusů i na parcelách nového ročníku soutěže.

 

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.

B O R, s. r. o.

Foto:

Gordian je chlebová odrůda s vysokým výnosovým potenciálem, která má díky odolnosti k poléhání a vyrovnanému zdravotnímu stavu všechny předpoklady pro úspěch

Certifikát v Soutěži pěstebních technologií Kroměříž 2015, ve skupině ozimé pšenice obsadila první místo firma B O R, s. r. o.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *