Krmná kvalita vyvolává diskusi

Problematika krmné jakosti zrnin se stala tématem šlechtitelského semináře, který 27. února uspořádaly v Praze Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Komise geneticky, šlechtění a semenářství ČAZV a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Šlechtitelé spolu s krmiváři diskutovali především o krmné jakosti pšenice a ječmene, stranou zájmu však nezůstaly ani další krmné plodiny - oves, kukuřice či luskoviny.

Hlavní referát měl přední anglický výživář Dr. Paul Rose. Jak na semináři zaznělo, ke krmným je v celé Evropské unii využívaná asi polovina veškeré produkce pšenice a podobně je tomu i v České republice. Jak však ve svém příspěvku uvedl dr. Ing. Pavel Horčička, šlechtitel pšenice společnosti Selgen, a.s., dosud nebyla v České republice oficiálně registrována odrůda ze zařazením jakost krmná. Brzdou hodnocení je podle něj náročnost krmných testů, situaci navíc komplikuje i skutečnost, že požadavky drůbeže, prasat či skotu na jakost pšenice jako komponentu krmných směsí jsou odlišné. Většina přednášejících na výsledcích krmných testů poukázala na možné úspory pokud by byly zkrmovány jen odrůdy s dobrou krmnou jakostí. Podle dr. Horčičky by ročně jen při výkrmu drůbeže mohli čeští chovatelé zkrmováním jen kvalitních krmných odrůd ušetřit až 22,5 mil. Kč. Úspory vyplývají především ze zlepšení konverze krmiva, dosažení vyšší hmotnosti zvířat a ze zkrácení délky výkrmu. Jak však ve svém vystoupení naznačil Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, náklady na provádění odpovídajících krmných testů jsou velmi vysoké, takže případné úspory by zcela pokryly.
Přítomní odborníci se shodli na tom, že do budoucna bude rozhodující, zda-li se podaří najít významný vztah užitkovosti zvířat s jednoduchými ukazateli jakosti, které by bylo možné prakticky použít ve šlechtění a při výrobě krmných směsí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *