Královna mezi odrůdami slunečnice

Pokud budeme hodnotit po pěstitelské a ekonomické stránce rok 2016 v rámci rostlinné výroby, musíme jednoznačně konstatovat, že olejniny dosahovaly nejlepšího ekonomického zhodnocení. Z olejnin je to právě slunečnice, která dociluje vynikajících výsledků díky velmi nízké nákladovosti vstupů. Slunečnice patří mezi plodiny schopné odolávat značným přísuškům a klimatickým výkyvům. Díky těmto vlastnostem dává slunečnice v České republice jedny z nejvyšších výnosů v Evropě.

Sklizňový rok 2016 nebyl výjimkou a zemědělci na provozních plochách běžně zaznamenávali čtyřtunové výnosy z jednoho hektaru, překvapivé nebyly ani výnosy pětitunové, které se v historii pěstování slunečnice v ČR ještě nevyskytly.

Po agronomické stránce je nejdůležitější perfektní založení porostu, které spočívá ve správném odhadu termínu setí do vyzrálé půdy, která by již na podzim měla být připravena a po orbě na hrubo srovnána. Dále je mimo jiné zásadní výběr správného hybridu.

Společnost Agrofinal zastupuje již dvacet let francouzské osivářské družstvo Euralis Semences, konkrétně v osivu slunečnice, které dodává zemědělcům.

Mezi nejprodávanějšími konvenčními hybridy v České republice jednoznačně kraluje raný hybrid slunečnice ES Biba, který má špičkové výnosové výsledky na provozních plochách u zemědělců, výborný zdravotní stav a vynikající odolnost vůči suchu. Právě mimořádná odolnost k suchu a vynikající zdravotní stav tohoto hybridu přispívají nemalou měrou k tomu, že hybrid ES Biba vystupuje na stupně vítězů na provozních plochách našich zemědělců v posledních letech. V uplynulých  pěstitelských sezónách 2013, 2014, 2015 a 2016 byla u zemědělců v České republice podle šetření Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin absolutně nejpěstovanější raná hybridní odrůda ES Biba.

ES Biba byla registrována v České republice v roce 2008 a zaujala místo kontrolního hybridu v raném sortimentu v registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Na provozních plochách u našich zemědělců se řadí za poslední sledované roky mezi nejvýnosnější hybridy s nejvyšším výnosem nažek z jednoho hektaru sklizňové plochy. Na běžných plochách ji čeští zemědělci pěstují od roku 2009 a dosud nebyla překonána žádným konkurenčním hybridem. Rajonizačně lze hybrid doporučit do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Slunečnicové nažky mají vysoký obsah oleje.

ES Biba je raný dvouliniový hybrid do intenzivnějších podmínek, s výraznou odolností vůči suchu. Hybrid je nízkého vzrůstu a díky jeho ranosti není nutné porost před sklizní desikovat. ES Biba má nejnižší poléhavost porostu před sklizní ze všech hybridů v raném sortimentu a zároveň je nejzdravějším hybridem na poli z kolekce nejvýkonnějších materiálů raného sortimentu slunečnice. Hybrid je určen náročným pěstitelům, kteří vyžadují to nejlepší od svých dodavatelů osiv. Šlechtitelům se podařilo vyšlechtit skutečný unikát v kolekci slunečnicových hybridů.

Ing. Jiří Kratochvíl

Agrofinal spol. s r. o.

 

Foto: ES Biba je podle Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin již čtvrtým rokem nejprodávanější slunečnice na trhu    Foto archiv firmy

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *