Konference věnovaná racionálnímu hnojení

Včera proběhla na České zemědělské univerzitě mezinárodní konference s názvem Racionální použití hnojiv. Jednalo se tentokrát již o 22. ročník. Na akci se hovořilo nejen o výživě a hnojení rostlin, ale také o kvalitě rostlinných produktů z různých systémů hospodaření nebo o kvalitě potravin v České republice.

Na úvod akce byla pokřtěna nová kniha z našeho vydavatelství, která nese název Výživa a hnojení polních plodin, a napsal ji kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. Václava Vaňka, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze.
Prof. Vaněk pak během své přednášky o vlivu hojení na výnosy plodin a hlavních problémech rostlinné produkce konstatoval, že by bylo značně naivní domnívat se, že živiny, zvláště pro výkonné druhy a odrůdy, poskytne dlouhodoběji půda bez jejich dodání ve hnojivech. Uvedl, že se ale tyto naivní názory šíří v laické veřejnosti, u řady ekologických pracovníků a ochránců přírody a objevují se i ve sdělovacích prostředcích. „Šíří je většinou lidé s malými znalostmi přírodních zákonitostí, s nedostatkem potřebných informací se záměrem paušálního omezení chemických prostředků včetně hnojiv, s poukazováním na ochranu životního prostředí a ekologické dopady hnojení, “ shrnul prof. Vaněk. Dále zdůraznil, že rostliny bez náhrady živin hnojením poskytují jen nízkou produkci, která nemůže zajistit dostatek potravin a surovin, zvláště s ohledem na nárůst obyvatelstva a úbytek zemědělsky využitelné půdy na naší planetě.*

Další podrobnosti si můžete přečíst v některém z následujících čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *