Komplexní projekt zaměřený na zvěř

V rámci agrosalonu Země živitelka informoval doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, o projektu s názvem Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení financovaný Národní agenturou pro zemědělský výzkum.

„Projekt je řešen komplexně, nezabývá se jen škodou zvěří na polních plodinách, ale také škodami zemědělské činnosti na zvěři. Každý rok dochází při sklizni plodin a seči trvalých travních porostů ke značnému úhynu zvěře,“ říká doc. Mikulka. Součástí projektu je proto i vývoj metod vyhledávání zvěře například termokamerami. Pomocí nich se pozemek před sečí zmonitoruje a odhalí zvěř. Jak vysvětluje doc. Mikulka, například srnčata se odchytí a přenáší pryč, srna je bez problémů najde. Na louce o rozloze 50 hektarů může podle odborníka být bez zásahu usmrceno i kolem deseti srnčat. Projekt má také průnik do legislativy. V řadě případů dochází k poměrně velkým škodám a řešení může jít i soudní cestou. Projekt si tedy klade za cíl navrhnout také metodiku oceňování škod.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *